Ring oss: 08-124 00 284

Behandling hos oss

Hos oss på Stockholms beroendeklinik kan du som behöver beroendevård få såväl öppenvård som slutenvård och medicinsk avgiftning. Vi tar även emot patienter med samsjuklighet. På vår öppenvårdsmottagning har vi en egen psykiatriker som gör diagnosticering, sjukskrivning och medicinsk behandling av psykisk ohälsa.

Vårt erfarna team individanpassar alla behandlingsplaner och vårt behandlingsprogram är långsiktigt och evidensbaserat. Vi följer dig hela vägen genom ditt tillfrisknande.

Läs mer

Alkoholberoende

Alkohol- och drogberoende

Hos oss kan du få som har alkoholproblem eller drogmissbruk få behandling. Vi har både öppenvård i olika former och behandlingshem för alkohol, missbruk och samsjuklighet. Vi är en privat mottagning som individanpassar ditt behandlingsprogram utifrån dina förutsättning och behov och följer dig hela vägen genom ditt tillfrisknande.

Har du ett drogmissbruk och vill du bli drogfri? Vi erbjuder dig en långsiktig och evidensbaserad behandling. I öppenvård eller på behandlingshem. Vårt erfarna team kommer göra en individuell bedömning av dig och dina förutsättningar och skapa ett behandlingsprogram just för dig.  

Läs mer

Narkotikaberoende

Samsjuklighet

Har du diagnostiserats med samsjuklighet eller dubbeldiagnos? När man har både ett beroende och en psykisk sjukdom så kan det vara svårare att hitta bra vård. På vår beroendemottagning tar vi emot patienter med samsjuklighet. Har du t ex adhd och alkoholism eller psykisk ohälsa och missbruk så kan vi behandla dig. Vi har en direkt koppling till ett av Europas bästa behandlingshem, Castle Craig Hospital i Skottland. På vår öppenvård i Stockholm har vi ett medicinskt och terapeutiskt team som diagnostiserar och tar fram individuella behandlingsplaner för dig med samsjuklighet.

Läs mer

Om oss

Stockholms beroendeklinik är en privat öppenvårdsmottagning som är specialiserad på behandling av alkoholproblem, missbruk och samsjuklighet. Vi kan erbjuda integrerad vård. Vi har öppenvård i Sverige och avgiftning och slutenvård på våra behandlingshem i Skottland och på Irland. Bakom Stockholms beroendeklinik står Castle Craig Hospital som under 30 år har bedrivit Europas främsta beroendevård.

Vår behandling

På Stockholms beroendeklinik arbetar vi endast med evidensbaserade metoder och vi skräddarsyr vården för alla patienter. Kärnan i vårt behandlingsprogram är 12 stegsbehandling i grupp men varje patient får en egen behandlingsplan där vi kan kombinera olika metoder och insatser. På vår öppenvårdsmottagning har vi en egen psykiatriker som vid behov gör diagnosticering, sjukskrivning och medicinsk behandling av psykisk ohälsa.

Kontakta oss nu

Kontakta oss: 08-124 00 284

Kontakta oss