Ring oss: 08-420 02 828

Behandling

Vägen till ett drogfritt liv kan vara lång och kantas av många svåra beslut. Ett av de viktigaste är valet av behandlingsmetod och behandlingshem.

Läs mer

Alkoholberoende

Alkoholberoende

Alkoholproblem och alkoholberoende är en av våra största folkhälsoproblem i Sverige...

Läs mer

Narkotikaberoende

Drogbehandling

Till begreppet narkotika räknas både illegala droger och narkotikaklassade läkemedel som används som berusningsmedel eller i större doser än läkaren rekommenderat.

Läs mer

Om oss

Stockholms beroendeklinik är en privat läkarmottagning som är specialiserad på beroendevård och samsjuklighet. Vi kan erbjuda en fullständig vårdkedja med allt från öppenvård i Sverige till avgiftning och slutenvård på våra behandlingshem i Skottland och på Irland. Bakom Stockholms beroendeklinik står Castle Craig Hospital som under 30 år har bedrivit Europas främsta beroendevård.

Vår behandling

På Stockholms beroendeklinik arbetar vi endast med evidensbaserade metoder och vi skräddarsyr vården för alla patienter. Kärnan i vårt behandlingsprogram är 12 stegsbehandling i grupp men varje patient får en egen behandlingsplan där vi kan kombinera olika metoder och insatser. På vår öppenvårdsmottagning har vi en egen psykiatriker som kan hjälpa till med diagnosticering, sjukskrivning och medicinsk behandling av psykisk ohälsa.

Kontakta oss nu

Kontakta oss: 08-420 02 828

Kontakta oss