Cannabisberoende

Drogberoende missbruk centrum

Hjälp för cannabisberoende

Har du eller någon närstående problem med cannabismissbruk? Kontakta oss idag.

Cannabis kommer i flera former: hasch, marijuana och cannabisolja och ses av många som en ”mild” drog som inte är beroendeframkallande. I flera länder har cannabis avkriminaliserats eller legaliserats under de senaste åren, vilket också har bidragit till dess rykte som en ofarlig drog.

Cannabis är inte lika giftigt på samma sätt som alkohol och kokain på kort sikt. Men om du röker stora mängder cannabis under lång tid kan du utveckla en mängd problem och bli starkt beroende av drogen. Ju tidigare interventionen kan ske, desto mer sannolikt är det att personen kan uppnå ett stabilt tillfrisknande.

Cannabisens historia 

Cannabis är en av de mest välkända drogerna världen över och används både rekreationsmässigt och medicinskt. Det är den vanligaste narkotikatypen i Sverige där ungdomar är en särskilt sårbar användargrupp.

Som med många andra substanser kommer cannabis från en växt, i detta fall en hampväxt som kallas Cannabis Sativa. Hampväxten innehåller hundratals kemiska substanser, varav 60-80 är psykoaktiva, vilket betyder att det påverkar psyket. En av cannabinoiderna förkortas THC(delta-9 tetrahydrocannabinol) och ofta används halten i THC som ett mått på styrkan i cannabis.

Cannabis är vanligen känt som hasch, gräs, marijuana, grön, ganja och många andra namn. Alla termer beskriver olika produkter extraherade från olika arter eller delar av cannabisplantan. De torkade bladen kan rökas, det kan användas som olja eller vax, det kan ätas som godis och det har nyligen börjat användas mer och mer som vape eller plåster.

Cannabis är en psykoaktiv (sinnesförändrade) substans. Dess effekter inkluderar förändringar i medvetande och humör, euforiska känslor och/eller avslappning. Personer som använder cannabis kan också uppleva mer negativa effekter som paranoia eller ångest.

Ruseffekter av cannabis

Hur en person använder cannabis kan variera och ruset varar olika länge beroende på hur mycket och hur ofta drogen används. Om en person röker cannabis går THC från lungorna ut i blodbanan för att sedan nå ut till olika organ i kroppen. Ruset är oftast som mest intensivt efter 15-30 minuter, sedan trappas det ner lite i taget och är ofta borta efter cirka fyra timmar.

Ruset kan göra att en person först känner sig känner sig avslappnad, pratglad och ibland även fnittrig, för att kort därefter känna sig lugn, positiv, kreativ och insiktsfull. Personen kan även upplevas som mer inåtvänd och avskärmad i denna fas. Vid längre användning av cannabis kan användaren känna sig deprimerad och apatisk, i synnerhet om drogen har använts under en längre tid.

Fysiska symtom och effekter på cannabisanvändning kan vara:

 • Höjd puls
 • Röda, blodsprängda och glansiga ögon
 • Överkänslighet för ljus
 • Muntorrhet
 • Sötsug
 • Hunger

Vad påverkar ruseffekten av cannabis?

Hur en person reagerar när denna använder cannabis varierar från person till person. Faktorer som avgör vilka effekter cannabisbruk ger och hur starka de blir kan vara:

 1. Ålder på personen som använder cannabis
 2. Om personen är van eller ovan att använda cannabis
 3. Hur mycket cannabis brukaren använder
 4. Hur stark cannabisen är (THC-halt)
 5. Samtidigt intag av andra substanser

Hur ser cannabisberoendet ut i Sverige?

Cirka 10 procent av de som använt cannabis någon gång utvecklar ett beroende i Sverige. Om en person använder cannabis dagligen ökar risken för beroende till upp till 50 procent. Andelen som utvecklar ett cannabisberoende kan dock uppskattas att vara högre då dessa skattningarbygger på data från 1990-talet samt att en mer starkare typ av cannabis används idag.

I en undersökning från 2021 rapporterade 7,8 procent av den svenska befolkningen att de använt minst ett narkotikaklassat preparat och/eller läkemedel under de senaste 12 månaderna. Merparten av de tillfrågade (3,1 procent) hade använt cannabis, vilket gör det till den vanligaste drogen i Sverige.

Risker med cannabisanvändning 

Många använder cannabis utan att drabbas av allvarliga problem, på samma sätt som andra kan dricka alkohol utan att det blir problematiskt. Men på samma sätt kan cannabisanvändning också påverka fysisk och psykisk hälsa. Ökad aptit, trötthet, försämrat korttidsminne och minskad koncentrationsförmåga är några av de vanligaste kortsiktiga effekterna av att röka cannabis.

Cannabis kan också störa användarens sömnmönster och öka risken för depression. Allt mer evidens har kopplat cannabisanvändning till uppkomsten av psykisk sjukdom hos personer som har en ökad sårbarhet för psykisk sjukdom.

I extrema fall kan tung cannabisanvändning utlösa en psykotisk episod och schizofreni. Vissa människor upplever en akut psykotisk reaktion (störda uppfattningar och tankar, paranoia) eller panikattacker under påverkan av cannabis.

Cannabisanvändning kan också leda till symtom såsom:

 • Försämrat korttidsminne
 • Depression
 • Förstört immunförsvar 
 • Kraftiga kräkningar 
 • Paranoia 
 • Ångest 
 • Försämrat omdöme 
 • Dålig koordination 
 • Nedsatt exekutiv förmåga
 • Hallucinationer
 • Psykos 
 • Panikattacker

Kontrollerar cannabis ditt liv?

Vårt terapiprogram för cannabisberoende kan hjälpa dig att tillfriskna. Ring oss idag för att prata med en specialistrådgivare.

Tecken och symtom på ett cannabisberoende

De flesta som använder cannabis gör det för att de säger att det får dem att känna sig avslappnade och bekymmerslösa. Det kan vara svårt att se skillnaden mellan någon som har ett beroende och någon som bara röker cannabis någon gång ibland. Cannabis är allmänt accepterat i många kretsar i samhället, vilket kan göra det svårt för användare att erkänna att de har problem. I Sverige klassas dock cannabis som en drog.

När en person blir mer upptagen av sin cannabisanvändning kan man börja märka förändringar i deras beteende. De kan uppvisa symtom såsom humörsvängningar, förlora intresse för hobbyer och aktiviteter som de brukade njuta av och försöka stöta bort människor för att få vara ifred och röka.

Andra symtom och effekter på cannabisberoende inkluderar:

 1. Riskfyllt beteende 
 2. Ekonomiska problem 
 3. Impaired motor skills and coordination (slow reflexes)
 4. Beteendeförändringar – lögner, manipulation etc.
 5. Ändrad vänskapskrets 
 6. Stannar i sin utveckling – går inte framåt 
 7. Förändringar i sömnmönster och matvanor
 8. Paranoia 
 9. Röda, blodsprängda eller trötta ögon 
 10. Luktar av cannabisrök

Behandling för cannabisberoende 

På Stockholms beroendeklinik förstår vi utmaningarna med cannabisberoende och erbjuder specialiserade behandlingsprogram för att stödja patienter på deras väg till tillfrisknande. Vårt öppenvårdsprogram ger omfattande vård anpassad efter varje individs unika behov, med fokus på att ta itu med de underliggande faktorer som bidrar till beroende och främja långsiktig nykterhet.

Öppenvårdsprogram för cannabisberoende:

Vårt öppenvårdsprogram för cannabisberoende är flexibelt och bekvämt, vilket innebär att du kan genomgå behandling samtidigt som du bibehåller dina dagliga åtaganden. Programmet innehåller:

Individuella behandlingsplaner:

Vid inskrivning får du en grundlig bedömning för att fastställa dina specifika behov och behandlingsmål. Vårt erfarna team utvecklar sedan skräddarsydda behandlingsplaner anpassade för att ta itu med de fysiska, psykologiska och sociala aspekterna av cannabisberoende.

Individuell kognitiv beteendeterapi (KBT) – 10 sessioner

Vår terapeutiska metod inkluderar evidensbaserade tekniker som KBT och 12-stegsprincipen, vilket hjälper dig att identifiera och utmana negativa tankemönster och beteenden förknippade med cannabisanvändning. Genom KBT-sessioner lär sig patienter färdigheter för att hantera sug, hantera triggers och förebygga återfall.

Sexmånadersprogram – individuell och gruppterapi

Deltagande i vårt sexmånadersprogram ger dig stöd och uppmuntran från andra som står inför liknande utmaningar. Gruppdiskussioner, ledda av våra terapeuter, uppmuntrar solidaritet och för patienter att dela sina erfarenheter, få insikter och lära sig av varandras framgångar och bakslag. Sexmånadersprogrammet finns också tillgängligt enbart individuellt (utan gruppelementet).

Familjens engagemang

Vi inser vikten av familjens stöd i processen till tillfrisknande. Familjeterapisessioner finns tillgängliga för att ta itu med kommunikationsproblem, återuppbygga förtroende och stärka relationer som påverkats av cannabisberoende. Att involvera nära och kära i behandlingen främjar förståelse, läkning och en stödjande miljö som bidrar till tillfrisknande.

Ta steget och sök hjälp

Har du problem med ditt cannabisbruk eller känner du någon som använder cannabis som behöver hjälp? Vi finns här för att stödja dig på vägen till tillfrisknande från ditt missbruk. Hos oss får du hjälp, vård och stöd. Ring eller mejla oss idag, alternativt fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt

Obligatoriskt” anger obligatoriska fält

Fullständigt namnObligatoriskt
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.