THC: förståelse, effekter och lagstiftning i Sverige


THC är den mest kända komponenten i cannabis som påverkar såväl sinnet som lagboken. I den här artikeln svarar vi på frågor kring dess effekter, användning och legalitet i Sverige.

Viktiga slutsatser

 1. THC är den psykoaktiva komponenten i cannabis som binder sig till specifika receptorer i hjärnan och kan tas både av medicinska skäl och i nöjessyften, där den senare användningen är olaglig i Sverige.
 2. Det endocannabinoida systemet spelar en central roll i hur THC påverkar kroppen, med receptorer som påverkar humör, minne och smärta. THC-haltiga medicinska produkter kan lagligt förskrivas under vissa förutsättningar i Sverige.
 3. Dosering och säkerhetsåtgärder är avgörande vid användning av THC-produkter för att maximera positiva effekter och minimera risker, och det finns strikt lagstiftning kring THC-haltiga produkter i Sverige.

THC – Vad är det och hur påverkar det oss?

Tetrahydrocannabinol, mer känt som tetrahydrocannabinol thc, är den mest omtalade komponenten i cannabisplantan. Det är denna molekyl som ger cannabis dess psykoaktiva egenskaper, vilket leder till den berömda ”höga” känslan. När THC tas upp i kroppen binder det sig till specifika receptorer i hjärnan, vilket kan påverka en rad psykologiska processer – från humör till perception. Delta-9-tetrahydrocannabinol är den mest studerade formen av THC.

Till skillnad från sin kusin cannabinoiden CBD, som inte är psykoaktiv, kan THC ge en känsla av eufori och välbefinnande.8

THC:s roll i Cannabis sativa

Hampväxten Cannabis sativa är den planta varifrån THC huvudsakligen härstammar. Inom denna botaniska art är THC den mest framträdande psykoaktiva komponenten och ansvarar för de mest påtagliga effekterna av cannabisbruk. Det är den som ger den ”höga” känslan som många användare söker, och på grund av detta är cannabis och dess derivat, inklusive THC, klassificerade som narkotika i Sverige och många andra länder.

Även om THC (delta 9) och andra cannabinoider som cannabidiol CBD har en gemensam grund i cannabisplantan, är det THC som står i centrum för både medicinska diskussioner och lagstiftningen kring cannabisanvändning.1

Hur THC påverkar hjärnan och kroppen

Långvarig THC-användning kan leda till kognitiva försämringar och ökade hälsorisker. Lär dig om potentiella biverkningar och risker

Medicinskt bruk respektive nöjesbruk

Förutom att vara känt för sitt nöjesbruk har THC även en plats i medicinska sammanhang. Det används för att lindra en rad symtom som kronisk smärta och illamående, särskilt efter kemoterapibehandlingar. I Sverige kan THC-innehållande medicinska cannabisprodukter faktiskt föreskrivas för att behandla vissa sjukdomstillstånd.

Nöjesbruk, å andra sidan, syftar till att uppnå en ”hög” känsla och sker utan medicinsk övervakning, vilket innebär att det kan medföra vissa risker. Även om medicinsk användning av THC är under strikt kontroll, är användningen i nöjessyfte olaglig och omgärdad av en helt annan uppsättning lagar och regler.2

Interaktionen mellan THC och kroppens system

När man konsumerar cannabis tar sig THC snabbt från lungorna in i blodomloppet och därifrån vidare till hjärnan. Inne i hjärnan efterliknar THC kroppens egna neurotransmittorer och binder sig till cannabinoidreceptorer, som ingår i det så kallade endocannabinoida systemet. Detta system har en omfattande närvaro i kroppen och påverkar centrala funktioner som humör, minne och smärtupplevelse, vilket förklarar varför effekterna av THC kan vara så omfattande och varierande.

Med sina två huvudtyper av receptorer, CB1 i hjärnan och CB2 i resten av kroppen, spelar det endocannabinoida systemet en central roll i hur vi upplever THC:s effekter.11

Laglig status för THC-haltiga produkter i Sverige

I Sverige är lagstiftningen kring THC och cannabisprodukter komplex. Här är några viktiga punkter att komma ihåg:

 • THC i medicinska sammanhang kan vara lagligt under vissa förutsättningar.
 • THC är olagligt för nöjesbruk.
 • Vissa produkter, som hampafrön och hampafröolja, har en låg THC-halt och är tillåtna i livsmedel.
 • För att dessa produkter ska anses säkra för konsumtion måste de uppfylla EU:s gränsvärden för THC-innehåll.

Produkter som överskrider dessa gränsvärden får inte säljas eller användas som ingredienser i livsmedel, vilket visar på en noggrann kontroll av THC-haltiga produkter i Sverige.4

THC i medicinska sammanhang

Användningen av THC i medicinska sammanhang är strikt reglerad i Sverige. Beslut om förskrivning av cannabispreparat görs genom licensansökningar, där Läkemedelsverket noggrant utvärderar risk och nytta. Läkemedelsverket ansvarar också för att övervaka hanteringen av dessa produkter, med en tydlig uppmaning att rapportera misstänkt illegal aktivitet till polisen.7

Sedan 2017 har vissa icke godkända cannabispreparat med THC använts i sjukvården för behandling av tillstånd som långvarig smärta, men det finns regioner, som Stockholm, där användningen av cannabispreparat för smärtlindring avråds.10

Nöjesbruk av cannabis och THC

Nöjesbruk av cannabis och dess psykoaktiva komponent THC är olagligt i Sverige. Trots att det finns en global trend mot legalisering i vissa länder, håller Sverige fast vid en strikt nolltoleranspolitik. Detta innebär att användning, innehav och distribution av cannabis för icke-medicinska ändamål kan leda till rättsliga påföljder.

Denna hållning speglar landets beslutsamhet att begränsa tillgången på och användningen av cannabis i syfte att skydda folkhälsan.12

Effekterna av THC på hälsan

THC påverkar en rad kognitiva och fysiologiska funktioner i kroppen. Det kan påverka allt från koordination och reaktionstid till minne och hjärnans belöningssystem. Det kan till exempel störa korttidsminnet genom att binda till receptorer i hippocampus, ett område i hjärnan som är ansvarigt för att skapa nya minnen.

Det kan även påverka vår hungerkänsla genom att interagera med hypotalamus, och ge upphov till en ökad aptit.3

Biverkningar och risker

Trots de positiva aspekterna finns det också biverkningar och risker med THC-användning. Bland dessa är det särskilt oroande att högt och dagligt intag av THC kan öka risken för psykos. Användare som konsumerar stora mängder THC kan riskera att utveckla beroende och ångestsjukdomar samt uppleva psykotiska symtom som hallucinationer och paranoia. Cannabisinducerade psykoser är särskilt vanliga hos långvariga användare.

Dessutom kan långvarig, daglig användning av cannabis leda till:

 • en minskning av intelligenskvoten och kognitiv svikt, med särskilt allvarliga konsekvenser för ungdomar
 • ökade hälsorisker hos barn till cannabisanvändande gravida kvinnor
 • en potentiell minskning av hjärnans metaboliska aktivitet hos personer med beroende.6

Hantering av THC-biverkningar

Om oönskade effekter av THC skulle uppstå är det viktigt att känna till att de negativa psykiska effekterna, såsom ångest och paranoia, tenderar att avta när konsumtionen upphör. Dock kan abstinenssymtom som oro och sömnstörningar kvarstå i flera veckor och bör hanteras med lämplig omsorg och i samråd med en sjukvårdsexpert.9

THC och drogtestning

När det gäller arbetsplatser och juridiska situationer, kan det vara viktigt att förstå hur THC-detektion fungerar. THC binder sig till fettvävnad i kroppen, vilket kan leda till att det stannar kvar och är detekterbart under en längre tid, särskilt bland dem som använder substansen ofta. Standardtester för cannabis kan identifiera THC i kroppen upp till 8 veckor efter användning hos kroniska användare. För tillfälliga användare kan THC upptäckas under några dagar efter enstaka användning, vilket visar på vikten av att förstå THC:s halveringstid och hur det kan påverka drogtestresultat.

Det finns olika metoder för att testa närvaron av THC i kroppen, inklusive urin-, blod- och salivtester. Dessa tester har olika detektionsfönster och känslighet, och vissa av dem, som salivtester, erbjuder en icke-invasiv och hygienisk testning. Laboratorietester, som gaskromatografi/masspektrometri (GC/MS), ger specifika koncentrationer av THC och kan använda ett THC för att säkerställa konsekvent jämförelse mellan tester. Resultaten är snabba och lättlästa och kan vara avgörande i legala sammanhang.5

Sammanfattning

THC är en fascinerande och komplex molekyl som har både medicinska fördelar och möjliga risker. Dess interaktion med det endocannabinoida systemet i hjärnan förklarar de många olika effekterna det har på vårt välbefinnande och beteende. I Sverige är användningen av THC hårt reglerad, med en skarp distinktion mellan laglig medicinsk användning och olagligt nöjesbruk. Även om THC kan erbjuda lindring för vissa medicinska tillstånd, är det viktigt att förstå och respektera de lagar som styr dess användning samt att vara medveten om de potentiella biverkningarna och riskerna.

För de som överväger att använda THC, är det kritiskt att göra informerade val om dosering och kvaliteten på produkten. Det är också viktigt att ha en plan för att hantera eventuella biverkningar och att vara medveten om hur THC kan påverka resultatet av drogtestning. Genom att utrusta sig med kunskap och försiktighet kan individer som använder THC-produkter i medicinska sammanhang göra det på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Kontakta oss idag

Vi erbjuder effektiv behandling av beroende av alkohol, droger och spel.

Vanliga frågor och svar

 • Hur länge stannar THC i kroppen efter användning?

  THC kan detekteras i kroppen upp till 8 veckor efter användning hos kroniska användare, medan det vanligtvis försvinner från kroppen några dagar efter användning hos tillfälliga användare. Tidpunkten beror på användningsfrekvens och kroppens metabolism.

 • Är THC lagligt för medicinskt bruk i Sverige?

  Ja, i Sverige är det lagligt att använda THC för medicinska ändamål under strikt reglerade förhållanden och med godkännande från Läkemedelsverket.

 • Kan THC användas för att behandla smärta?

  Ja, enligt forskning har THC visat sig kunna lindra kronisk smärta och förbättra sömnkvaliteten. Innan man använder THC för smärtlindring är det viktigt att rådfråga en läkare för att diskutera dosering och om behandling är lämpligt.

 • Vad är de vanligaste biverkningarna av THC?

  De vanligaste biverkningarna av THC inkluderar förändringar i koordination och reaktionstid, minnesstörningar samt i värre fall psykotiska symtom som hallucinationer och paranoia. Det är viktigt att vara medveten om dessa potentiella effekter.

Källor