Avgiftning droger och alkohol

Stockholms beroendeklinik öppenvård

Mottag personlig behandling utan att störa ditt dagliga liv med vårt öppenvårdsprogram

Läs mer om Alkohol | Droger | Annat missbruk

Medicinsk avgiftning

Alkohol, vissa droger och läkemedel kan skapa ett starkt fysiskt beroende. Om man tagit stora doser under längre tid kan det vara förenat med livsfara att på egen hand sluta eller trappa ner. Vi rekommenderar att medicinsk avgiftning sker under övervakning av professionella.

Många behandlingsorganisationer kräver att man ska vara nykter och drogfri för att man ska få påbörja behandlingen. Detta skapar en flaskhals i systemet eftersom det råder brist på platser för medicinsk avgiftning. Inom sjukvården blir många patienter erbjudna nedtrappning i öppenvård men har svårt att klara av det. För många blir alternativet att försöka hitta ett privat behandlingshem som kan tillhandahålla medicinsk och säker avgiftning med hjälp av läkemedel.

Har du utvecklat ett fysiskt beroende av droger och alkohol kommer du att uppleva obehagliga abstinenssymtom när du slutar använda den. Vissa av de här symptomen kan vara direkt livshotande om du plötsligt slutar. Vi rekommenderar därför alltid att avgiftningen sker på ett behandlingshem där du får hjälp att hantera drogsuget och kan känna dig trygg med att det finns medicinsk övervakning om du upplever t.ex. darrningar eller skakningar (hyperkinesi).

En specialistläkare är alltid tillgänglig på plats vid Castle Craig, 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan.

Välja behandling: att söka hjälp

Vi är här för att hjälpa dig ta det första steget mot återhämtning

Myter om avgiftning

Den största myten om avgiftning är att man tror att om bara alkoholen och drogerna lämnat kroppen, så är man klar med sin behandling och behöver inga fler insatser.

Men egentligen är den medicinska avgiftningen bara det första steget.

Vad innebär avgiftning?

Margaret McCann som är både läkare och medgrundaren av Castle Craig Hospital beskriver avgiftning som en ”behandling av eventuella abstinenssymtom som är förknippade med plötsligt eller gradvis upphörande av drogmissbruk.” Avgiftning är en känslig behandlingsprocess som måste hanteras på ett säkert sätt. Detta görs bäst på ett behandlingshem.

Dessutom säger Dr McCann att “vi på Castle Craig vill säkerställa att avgiftningsprocessen går så snabbt som möjligt så att personen inte behöver ta läkemedel under en längre tid.”

Avgiftning med medicinskt stöd

Avgiftning är första steget till ett framgångsrikt tillfrisknande

Vårt erfarna team av psykiatriker, läkare och sjuksköterskor arbetar tillsammans för att ge stöd till varje patient under avgiftningsprocessen. Vi anpassar abstinensbehandlingen för att göra den så säker och bekväm som möjligt. Vårt team med medicinska experter stödjer och uppmuntrar dig genom hela processen och erbjuder heldygnsvård.

Under hela avgiftningsprocessen övervakas och vårdas du noga av ett team med psykiatriker, läkare och sjuksköterskor på vår specialistavdelning för abstinensbehandling.

När du har blivit medicinskt stabil kommer du att träffa din terapeut regelbundet för att diskutera ditt mående och uppdatera din behandlingsplan efter dina framsteg på behandlingen.

Vi lovar att ge bästa möjliga resultat och att ta hand om våra patienter på bästa sätt när de genomgår sin avgiftning.

Vid varje säng på avgiftningsavdelningen finns en larmknapp där du kan enkelt kan göra sjuksköterskan uppmärksam på om du behöver vård. Castle Craig har också en specialistläkare på plats dygnet runt för att kunna hantera nödsituationer.

Det första steget: att fastställa omfattningen av ditt alkohol- eller drogmissbruk

”Innan vi påbörjar avgiftningsprocessen måste vi mycket noggrant fastställa omfattningen av missbruket”, förklarar hon, ”ibland underskattar människor vad de har tagit, och ibland överdriver de lite… De är rädda för att sluta med drogen.”

Du får fylla i olika skattningsformulär och lämna urin- och blodprover. Vår inledande undersökning ger en mycket tydlig bild över vad patienten har tagit. Ibland stöter vi på substanser som patienten inte har berättat om, till exempel om någon har kommit in främst på grund av ett alkoholmissbruk men som har också tagit bensodiazepiner – vilket är en farlig blandning. Vi måste då ta hänsyn till båda dessa substanser under avgiftningsprocessen.

Ladda ner infoblad

Ladda ner ett informationsblad som ger dig en överblick över Stockholms beroendeklinik och vad vi kan erbjuda.

Alkoholavgiftning

Under avgiftningsprocessen genomgår patienterna en grundlig medicinsk bedömning där man tar hänsyn till patientens medicinska historia,  omfattningen av missbruket samt andra hälsotillstånd.

Vårt medicinska team skriver ut recept på en minskande dos av läkemedel för att säkerställa säker och effektiv avgiftningsprocess.

Prof. Jonathan Chick, som är vår psykiater och medicinska chef, förklarar att läkemedelsdosen för varje patient övervakas noga under avgiftningsfasen.

”Man kan likna alkoholmissbrukares nervsystem vid en slags fjäder där alkoholen har suttit som en tung vikt… när vikten plötsligt tas bort blir fjädern instabil” – vilket kan leda till allvarliga abstinenssymtom som skakningar, darrningar, kramper, ångest eller och hallucinationer.

Hur lång tid tar avgiftningsprocessen för alkohol?

Avgiftning från alkohol kan pågå mellan tre till sju dagar och beror på följande faktorer:

 • Hur mycket alkohol man har druckit
 • Hur länge man har druckit
 • Den allmänna hälsan – både fysiskt och kognitivt
 • Vilka abstinenssymtom som uppstår

Vi säkerställer att alkoholavgiftningen sker med minsta möjliga obehag. Under avgiftningen kontrolleras också allmänhälsan med hjälp av blod- och urinprov och många av våra patienter får vitaminer och mineral utskrivna p.g.a. näringsbrist.

Våra sjuksköterskor tittar till patienterna enligt ett schema och vi är skickliga på att snabbt identifiera och behanlda allvarliga abstinenssymtom.

Exempel på abstinenssymtom från alkohol:

 • Ångest
 • Sömnlöshet
 • Illamående
 • Darrningar
 • Kramper
 • Svettning
 • Alkoholsug
 • Hallucinationer

Eventuella symtom kontrolleras noga av vårt specialistteam. Våra sjuksköterskor har många års erfarenhet av att behandla abstinenssymtom från alkohol.

Drogavgiftning

Drogavgiftning

Hur lång tid tar avgiftningsprocessen för narkotika?

Avgiftningsprocessen för narkotika och läkemedelsberoende beror på vilken drog man använt och i vilken mängd. Den kan pågå från en vecka upp till sex veckor.

Ett exempel på en avgiftning som kan kräva flera veckors vård är benzodiazepiner. Vi erbjuder även avgiftning från heroin och metadon.

Drogavgiftning sker på en gradvis, säker och bekväm takt.

Exempel på abstinenssymtom från droger:

 • Drogsug, rastlöshet, kramp
 • Muskel- och skelettsmärta, sömnlöshet
 • Ilska, depression
 • Ökad hjärtrytm
 • Diarré, kräkningar

Öppettider

Måndag-fredag 9.00-17.00

Besöksadress: Eriksbergsgatan 12, 114 30 Stockholm

E-post: info@beroendekliniken.se

Telefon: 08-124 00 284

Abstinenssymtom från narkotika och läkemedel

När det gäller cannabis- och kokainberoende är de fysiologiska abstinenssymtomen lindriga.

Dr McCann förklarar att ”patienten stöds genom icke-medicinska metoder med avsikt att lindra symtomen.” För att underlätta denna process så erbjuder Castle Craig kompletterande terapier såsom akupunktur, behandling i syrgastank och stresshanteringstekniker.

Om man är beroende av kokain, amfetamin eller metamfetamin kommer man oftast uppleva en motsatt reaktion till drogens effekter. Depression och trötthet är vanliga symtom.

Abstinenssymtom från opiatläkemedel – som heroin, metadon eller receptbelagda smärtstillande medel som oxikodon – möter vi ofta Castle Craig. Vi trappar ner dosen gradvis, behandlar med andra läkemedel och använder olika alternativa avslappnings- och stresshanteringsmetoder.

Avgiftning ”är inte en avgränsad och separat del av behandlingen”, tillägger professor Chick. ”Det är en period då individen träffar sin terapeut, träffar sina medpatienter och deltar aktivt i gemenskapen på behandlingshemmet.”

24 timmars overvakning

24-timmars övervakning

En annan viktig del av avgiftningsprocessen är 24-timmarsövervakningen

Vi vet att stödjande och omtänksam vård från vårt omvårdnads- och terapiteam är en viktig del av en smidig och framgångsrik avgiftning.

För att säkerställa bästa möjliga resultat och en trygg avgiftning övervakar vi noggrant varje patient.

Vår avgiftningsenhet är inhyst i Kirkurd House där sjuksköterskorna är alltid nära tillhands.

Vårt omvårdnadsteam ser till att varje patient kontrolleras var fjärde timme (under dagen spenderar patienterna tid med terapeuterna samt med andra patienter, och under natten kontrollerar sjuksköterskorna patienternas regelbundet blodtrycket och monitorerar abstinenssymtomen.)

Vi håller noggrann koll på patienterna”, säger Dawn som är vår medicinskt ansvariga sjuksköterska, ”och det här är en viktig del av sjuksköterskerollen. Genom att noggrant observera patienterna kan vi se till att de får den rätta dosen mediciner.”

Hur går avgiftningsprocessen till?

På Castle Craig arbetar vårdteamet i nära samarbete med läkarna och terapeuterna för att ge patienter på intensivvårdsavdelningen sjukvård dygnet runt.

Under avgiftningsfasen ska patienten ska känna sig bekväm, trygg och stabil. Under den första veckan kommer vi att inleda en gradvis minskning av dosen på läkemedlet.

Vad händer efter avgiftningsprocessen?

”Vi brukar fira när patienterna är klara med avgiftningen”, säger Dawn, ”vi berättar att det här är din sista dag på avgiftning… imorgon kommer du att vara ren och nykter. Det är en stor sak för våra patienter. Kanske är det första gången på flera år de har varit det och det är något värt att fira.”

Drogfri och nykter

När patienten är klar med avgiftningen kan de delta i alla de andra aktiviteterna på vårt behandlingshem. De kommer att gå på morgonmeditation, föreläsningar, gruppterapi, KBT och kompletterande terapier som hästterapi och massage.

Även om avgiftningen är ett första och viktigt steg på resan till ett liv fritt från missbruk så räcker det inte. Drogsuget kommer inte att försvinna helt, det krävs terapeutisk behandling för att förebygga återfall.

Det är därför viktigt att patienterna börjar delta i det terapeutiska programmet så snabbt som möjligt. Det är där vägen till ett stabilt tillfrisknande börjar, på riktigt.

Kontakta oss idag

Ring oss på vår hjälplinje eller klicka här för mer information.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt

Obligatoriskt” anger obligatoriska fält

Fullständigt namnObligatoriskt
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.