Avgiftning droger och alkohol

missbruk behandling avgiftning

Behandlingshem Avgiftning

Vi erbjuder avgiftning från alkohol och droger på ett behandlingshem.

Medicinsk avgiftning

När någon är beroende av alkohol eller droger, behöver de ofta genomgå en avgiftningsprocess på ett behandlingshem som ett viktigt första steg i deras återhämtning från missbruk.

Alkohol, vissa droger och läkemedel kan skapa ett starkt fysiskt beroende. Om man tagit stora doser under längre tid kan det vara förenat med livsfara att på egen hand sluta eller trappa ner. Vi rekommenderar att medicinsk avgiftning sker under övervakning av professionella.

Många behandlingsorganisationer kräver att man ska vara nykter och drogfri för att man ska få påbörja behandlingen. Detta skapar en flaskhals i systemet eftersom det råder brist på platser för medicinsk avgiftning. Inom sjukvården blir många patienter erbjudna nedtrappning i öppenvård men har svårt att klara av det. För många blir alternativet att försöka hitta ett privat behandlingshem som kan tillhandahålla medicinsk och säker avgiftning med hjälp av läkemedel.

Har du utvecklat ett fysiskt beroende av droger och alkohol kommer du att uppleva obehagliga abstinenssymtom när du slutar använda den. Vissa av de här symptomen kan vara livshotande om du plötsligt slutar. Vi rekommenderar därför alltid att avgiftningen sker på ett behandlingshem där du får hjälp att hantera drogsuget och kan känna dig trygg med att det finns medicinsk övervakning om du upplever.

Vad innebär avgiftning?

Avgiftning år en behandling av eventuella abstinenssymtom som är förknippade med plötsligt eller gradvis upphörande av drogmissbruk. Avgiftning är en känslig behandlingsprocess som måste hanteras på ett säkert sätt. Detta görs bäst på ett behandlingshem.

Avgiftning med medicinskt stöd

Avgiftning är första steget till ett framgångsrikt tillfrisknande

På vårt behandlingshem arbetar ett erfaret team av psykiatriker, läkare och sjuksköterskor tillsammans för att ge stöd till varje patient under avgiftningsprocessen. Behandlingen anpassas för att göra den så säker och bekväm som möjligt. Ett team med medicinska experter stödjer och uppmuntrar dig genom hela processen och erbjuder heldygnsvård.

Under hela avgiftningsprocessen övervakas och vårdas du noga av ett team med psykiatriker, läkare och sjuksköterskor på en specialistavdelning för abstinensbehandling.

När du har blivit medicinskt stabil kommer du att träffa din terapeut regelbundet för att diskutera ditt mående och uppdatera din behandlingsplan efter dina framsteg på behandlingen.

Vid varje säng på avgiftningsavdelningen finns en larmknapp där du enkelt kan göra sjuksköterskan uppmärksam på om du behöver vård. En specialistläkare finns också på plats dygnet runt för att kunna hantera nödsituationer.

Det första steget: att fastställa omfattningen av ditt alkohol- eller drogmissbruk

Under avgiftningsprocessen genomgår patienterna en grundlig medicinsk bedömning där man tar hänsyn till patientens medicinska historia,  omfattningen av missbruket samt andra hälsotillstånd.

Du får fylla i olika skattningsformulär och lämna urin- och blodprover. Vår inledande undersökning ger en mycket tydlig bild över vad patienten har tagit. Ibland stöter vi på substanser som patienten inte har berättat om, till exempel om någon har kommit in främst på grund av ett alkoholmissbruk men som har också tagit bensodiazepiner – vilket är en farlig blandning. Vi måste då ta hänsyn till båda dessa substanser under avgiftningsprocessen.

Alkoholavgiftning

Vårt medicinska team skriver ut recept på en minskande dos av läkemedel för att säkerställa säker och effektiv avgiftningsprocess.

Inskrivning på behandlingshem

På våra behandlingshem kan du få medicinsk avgiftning, psykiatrisk vård och beroendeterapi under ett

Hur lång tid tar avgiftningsprocessen för alkohol?

Avgiftning från alkohol kan pågå mellan tre till sju dagar och beror på följande faktorer:

 • Hur mycket alkohol man har druckit
 • Hur länge man har druckit
 • Den allmänna hälsan – både fysiskt och kognitivt
 • Vilka abstinenssymtom som uppstår

Vi säkerställer att alkoholavgiftningen sker med minsta möjliga obehag. Under avgiftningen kontrolleras också allmänhälsan med hjälp av blod- och urinprov och många av våra patienter får vitaminer och mineral utskrivna p.g.a. näringsbrist.

Våra sjuksköterskor tittar till patienterna enligt ett schema och vi är skickliga på att snabbt identifiera och behanlda allvarliga abstinenssymtom.

Symtom på abstinenssymtom från alkohol:

 • Ångest
 • Sömnlöshet
 • Illamående
 • Darrningar
 • Kramper
 • Svettning
 • Alkoholsug
 • Hallucinationer

Eventuella symtom kontrolleras noga av vårt specialistteam. Våra sjuksköterskor har många års erfarenhet av att behandla abstinenssymtom från alkohol.

Drogavgiftning

Hur lång tid tar avgiftningsprocessen för narkotika?

Avgiftningsprocessen för narkotika och läkemedelsberoende beror på vilken drog man använt och i vilken mängd. Den kan pågå från en vecka upp till sex veckor.

Ett exempel på en avgiftning som kan kräva flera veckors vård är benzodiazepiner. Vi erbjuder även avgiftning från heroin och metadon.

Drogavgiftning sker på en gradvis, säker och bekväm takt.

Exempel på abstinenssymtom från droger:

 • Drogsug, rastlöshet, kramp
 • Muskel- och skelettsmärta, sömnlöshet
 • Ilska, depression
 • Ökad hjärtrytm
 • Diarré, kräkningar

Öppettider

Måndag-fredag 9.00-17.00

Besöksadress: Eriksbergsgatan 12, 114 30 Stockholm

24-timmars övervakning

En annan viktig del av avgiftningsprocessen är 24-timmarsövervakningen

Vi vet att stödjande och omtänksam vård från vårt omvårdnads- och terapiteam är en viktig del av en smidig och framgångsrik avgiftning. För att säkerställa bästa möjliga resultat och en trygg avgiftning övervakar vi noggrant varje patient.

Under avgiftningsfasen ska patienten ska känna sig bekväm, trygg och stabil. Under den första veckan kommer vi att inleda en gradvis minskning av dosen på läkemedlet.

Drogfri och nykter

Även om avgiftningen är ett första och viktigt steg på resan till ett liv fritt från missbruk så räcker det inte. Drogsuget kommer inte att försvinna helt, det krävs terapeutisk behandling för att förebygga återfall.

Det är därför viktigt att patienterna börjar delta i det terapeutiska programmet så snabbt som möjligt. Det är där vägen till ett stabilt tillfrisknande börjar, på riktigt.

Kontakta oss idag

Ring oss på vår hjälplinje eller klicka här för mer information.

Läs mer om Alkohol | Droger | Annat missbruk

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt

Obligatoriskt” anger obligatoriska fält

Fullständigt namnObligatoriskt
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.