Familjeterapi vid beroende

Stockholms Beroendeklinik Öppenvård

Mottag personlig behandling utan att störa ditt dagliga liv med vårt öppenvårdsprogram

Ett beroende är en systemisk sjukdom som inte bara gör att den som är beroende lider, utan även personerna i deras närhet. Det är ofta nödvändigt att familjemedlemmar är en del av behandlingen. Det är viktigt att familjen förstår beroendet och hur de kan ge stöd på bästa sätt. Familjemedlemmar hjälps även ofta själva av att delta i och få terapi. Vi vet att det ofta är av avgörande betydelse att engagera de närstående i behandlingen. 

Beroendesjukdom är en familjesjukdom

Beroendesjukdomen är en familjesjukdom. När en person utvecklar ett beroende så påverkar det hela familjen. Eftersom allvarliga alkohol- och drogproblem ofta utvecklas över en längre tid så sker en långsam anpassning till alltmer dysfunktionella tankar och beteenden. Många anhöriga hamnar i en situation där de känner sig maktlösa trots att de gör allt som står i deras makt för att hjälpa sin familjemedlem.

Vi träffar ofta familjer där hela livet kretsar runt att försöka rädda en familjemedlem från beroendets risker. Ofta sker detta på bekostnad av det egna måendet och det är inte ovanligt att syskon till personer med beroende inte känner sig sedda. Det här är samma process som sker i familjer som drabbas av andra allvarliga kroniska sjukdomar som t.ex. cancer eller depression. Och ofta behövs det professionellt stöd för att kunna förbättra det egna måendet och förbättra kommunikationen inom familjen.

Ju mer familjen lär sig om beroendesjukdomen och hur de effektivt kan stötta, desto större är chansen att uppnå ett stabilt tillfrisknande.

Anhöriga behöver stöd

Anhöriga till personer med beroende befinner sig sig själva i kris och behöver egen hjälp för att tillfriskna. De har ofta levt i ständig kris under många år och har utvecklat psykisk ohälsa och medberoende.

Abstinens och avgiftning

Börja ditt tillfrisknande med alkoholavgiftning hos oss. Säker, stödjande vård. Få hjälp idag!

Familjeterapi och CRAFT

På Stockholms beroendeklinik kan vi erbjuda både effektiv familjeterapi (där patienten själv deltar) och anhörigstöd (där patienten inte deltar). Syftet är att hjälpa dig som är anhörig att må bättre oavsett vad den beroende väljer att göra.

Våra erfarna terapeuter jobbar på två olika sätt med anhöriga. Oavsett vilken inriktning du väljer så handlar det om att göra mer av det som fungerar och mindre av det som inte fungerar.

Traditionellt anhörigstöd

I den här behandlingen, som bygger på 12 stegsprogrammet, får du hjälp att sätta hälsosamma gränser och hjälp att tillfriskna från ditt medberoende. Centralt i denna typ av behandling är att fokusera på dina egna känslor och tankar runt situationen. Du får hjälp till självhjälp. Antalet träffar bestämmer du själv men vår rekommendation är minst 10 sessioner.

Familjebehandlingen hjälper våra patienter och deras familjer att reparera sina trasiga relationer. Genom att ärligt berätta för varandra om sina svåra känslor av skuld, skam och ilska kan familjen börja läka tillsammans.

Målsättningen med vår familjebehandling är att:

  • Hjälpa familjen börja kommunicera igen
  • Reparera trasiga relationer
  • Utbilda familjemedlemmarna om beroendesjukdomen
  • Coacha familjen att pröva nya beteenden och förhållningssätt till varandra
  • Stötta och hjälpa familjemedlemmarna att återta sina liv och bygga nya relationer till varandra

Vi involverar familjen i hela behandlingsprocessen och arbetet startar redan då du eller din familj kontaktar oss för att diskutera en möjlig behandlingsinsats.

CRAFT-behandling 

CRAFT är ett behandlingsprogram som bygger på kognitiv beteendeterapi och som rekommenderas av Socialstyrelsen. CRAFT är ett strukturerat program som har två målsättningar; att du som anhörig ska må bättre samtidigt som du ska lära dig att effektivt motivera din närstående till behandling. I CRAFT jobbar vi mycket med att förändra beteenden, både hos dig som anhörig och hos din närstående.  Forskning visar att 70 procent av de som fullföljer en CRAFT-behandling lyckas motivera sin familjemedlem att ta emot behandling. En CRAFT-behandling omfattar 10-12 träffar. Du kan läsa mer om CRAFT här.

Varför är familjeterapi effektivt?

Problem som uppstår på grund av dåliga familjerelationer kan ofta bidra till och förvärra utvecklingen av ett beroende. Vanligtvis är inte enskild terapi tillräckligt för att den beroende personen ska förstå den påverkan som deras beteende har haft på familjen, eller för att ge terapeuten en tillräcklig förståelse för familjemiljön och dynamiken. Målet med familjeterapi, som även kallas för systemisk terapi, är att skapa en miljö där en öppen och ärlig dialog mellan familjemedlemmar kan börja ta plats. Terapin kan få den beroende att förstå och komma till insikt om de effekter som deras beroende har haft på andra, och förhoppningsvis stärker det familjen som ett stödnätverk.

Familjeterapi, en del av behandlingen

Styrkan från vänner, familj och kollegor är avgörande för att tillfriskna, men samma nätverk kan samtidigt känna sig traumatiserade av beroendet och också ha ett behov av stöd. Ju mer familj och anhöriga vet om beroendet och hur de själva kan erbjuda stöd på rätt sätt, desto bättre blir patientens slutresultat. Familjeterapi hjälper patienter och familjer att få kontakt med varandra och dela sina känslor av skam, smärta och ilska.

Vad händer under familjeterapi?

Familjeterapi äger vanligtvis rum gemensamt med familjemedlemmarna och den beroende. Ibland kan familjemedlemmar ha enskilda sessioner utan att den beroende är närvarande, och en del former av systemisk terapi har individuella sessioner med endast den beroende. I dessa enskilda sessioner uppmuntras den beroende eller en familjemedlem att utforska sin relation med andra familjemedlemmar och hur det relaterar till dem själva. Terapeuten guidar och modererar konversationer för att säkerställa en lugn och positiv miljö där ärliga konversationer kan ta plats.

Familjeterapi är designat för att förbättra kommunikationen och lyfta fram viktiga problem utan att förvärra redan existerande problem. Beroende på terapeutens specifika metod, kan familjeterapi försöka utforska och ta itu med familjedynamiken, fokusera på medveten och omedveten kommunikation mellan familjemedlemmar, arbeta med att utveckla gemensamma hanteringssätt och identifiera och åtgärda problematiska beteenden och hanteringsstrategier. Det är viktigt att inte förvänta sig en snabb lösning som löser alla problem. Intrafamiljära utmaningar har i regel uppstått efter generationer av lärande om hur man relaterar till varandra, så därför tar det tid att reparera dem. Familjeterapi ska inte heller ses som ett botemedel för ett beroende. Det kan dock hjälpa till att bygga en grund för starkare relationer och en bättre förståelse mellan familjemedlemmar. Familjeterapi kan också hjälpa till att skapa ett kärleksfullt ramverk där en beroende person kan stöttas i tillfrisknandet, samtidigt som de arbetar för att inte skada relationen till sina närstående ännu mer.

Kontakta oss idag

Vi erbjuder effektiv behandling av beroende av alkohol, droger och spel.

När ska man gå på familjeterapi

Varje familj skiljer sig förstås åt från varandra. Det finns inget recept som kan användas för alla när man ska behandla ett beroende, utan det som är rätt för en familj kan vara väldigt opassande för andra. Vårdpersonalen som har hand om behandlingen bestämmer vanligtvis om familjemedlemmar ska vara involverade i personens behandling eller inte. De kanske anser att patienten kommer att reagera negativt på familjens deltagande och då kanske de slutar helt med behandlingen. Om familjemedlemmar känner att de kan bli hjälpta av terapi, bör de kontakta involverade terapeuter för att höra om terapi kan och bör vara en del av deras anhörigas behandlingsplan. Om det inte bör det så kommer troligtvis separat terapi att rekommenderas och det är i de flesta fall väldigt hjälpsamt.

Få kontakt igen som en familj

På Stockholms beroendeklinik involverar vi familjen under hela behandlingen och ofta redan innan inskrivningen. Vi erbjuder specialiserad terapi för patienten och deras familj/partner. Vi har ett familjeprogram med utbildande föreläsningar om alkohol och droger och familjeterapisessioner. Det finns flera självhjälpsmöten inom Al Anon och vi rekommenderar deras familjegrupper. Vårt program med familjeterapi hjälper patienter och familjer att få kontakt med varandra och dela sina känslor av skam, smärta och ilska. Det låter alla i systemet lära sig hur man kommunicerar på ett hälsosamt sätt och det hjälper till att återuppbygga förstörda relationer.

Är du intresserad av vårt familjeprogram och vår olika former av familjeterapi är du välkommen att kontakta oss.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt

Obligatoriskt” anger obligatoriska fält

Fullständigt namnObligatoriskt
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.