Hur du kan hjälpa någon som har tagit ett återfall?


Att hjälpa vid återfall

Det kan vara svårt att upptäcka om din närstående har tagit ett återfall efter avslutad behandling och det kan också väcka starka känslor. Kanske blir du arg och känner att du tappar hoppet om att din vän ska kunna tillfriskna. Men genom att lära dig mer om återfall och hur de fungerar så kan du bli ett viktigt stöd för din närstående.

Definitionen av ett återfall är att en person börja använda alkohol och droger igen efter en tids helnykterhet. Med hjälp av  forskning om hur människor förändras vet vi att återfall är en normal och vanlig process bland människor som försöker förändra sina livsvanor. Och ju allvarligare beteende är, desto större risk för återfall.

Ett återfall behöver inte betyda att din vän går tillbaka till samma beteende som innan behandlingen. Om det upptäcks tidigt och rätt insatser sätts in kan återfallet bli en lärandeprocess som gör att personen lär sig att mer effektivt jobba med sin tillfrisknandeprocess. Om din närstående tar ett återfall är det viktigt att   fråga vad det är som inte fungerar med de pågående insatserna och vad som triggade dem att ta ett återfall. Försök sen övertyga din närstående om att ringa sin terapeut för att få stöd och göra en ny plan för behandlingen. Ibland kan det vara små saker som gör stor skillnad, t.ex. att lägga till träning, meditation eller yoga till behandlingsplanen för att lära sig hantera stress.

Det är viktigt att komma ihåg att många återfall sker utan att personen själv vill ta droger. Motivationen till att vara drogfri kan ofta var hög men sedan händer något som känns ohanterligt och personen återfaller i gamla mönster för att hantera problem eller svåra känslor. Det är viktigt att du visar förståelse utan att döma och uppmuntrat personen att söka stöd. Du kan t.ex. erbjuda dig att följa med till ett AA- eller NA-möte eller föreslå familjeterapi så att ni tillsammans kan utforska hur missbruket påverkat er båda och hur ni kan stötta varandra. Du kan också hjälpa din närstående genom att avlägsna triggers och se till att det blir svårt att använda alkohol och droger. Ni kan till exempel undvika miljöer med mycket alkohol och se till att det finns gott om alkoholfria alternativ. Du kan också undvika att ha alkohol eller droger i huset och inte gå till platser där drog- eller alkoholförtäring förekommer. En annan faktor som är viktig för att förebygga återfall är fysisk träning. Du kan hjälpa din vän genom att bjuda med på en promenad, eller gå till gymmet tillsammans.

Socialt stöd är helt avgörande i tillfrisknandeprocessen. Din närstående har en mycket bättre chans att tillfriskna om han eller hon får så mycket stöd som möjligt. Det är viktigt att du inte ignorera återfallet utan istället påminner om hur viktig nykterheten är för deras psykiska och fysiska hälsa.

Kom ihåg att du inte kan tvinga någon att göra en förändring. Motivationen behöver komma inifrån. Det du kan göra är att se till att du inte möjliggör din närståendes alkohol- och droganvändning. Berätta att du är villig att stötta och hjälpa på alla sätt du kan så länge personen jobbar aktivt med sitt tillfrisknande.

Välja behandling: att söka hjälp

Vi är här för att hjälpa dig ta det första steget mot återhämtning