Hur du kan hjälpa någon som är beroende


Att hjälpa vid beroende

I det här avsnittet tipsar vi om hur du kan hjälpa någon med alkohol- och drogproblem. När man kämpar med ett beroende kan det få allvarliga negativa konsekvenser för relationen med familj, vänner och arbetskollegor. Om du vet eller misstänker att någon som du bryr dig om har ett alkohol- eller drogberoende vill du förmodligen hjälpa till men det kan vara svårt att veta vad man kan göra.

Tecken på beroende

Eftersom beroende oftast är ett problem som utvecklas under flera år så kan de tidiga tecknen vara svåra att upptäcka. Personer med alkohol och drogproblem är ofta bra på att dölja sina problem och inte sällan gör de det för att inte oroa sin omgivning. Något annat som kan göra det svårt att upptäcka problemen är att varje beroende har unika tecken. Tänk t.ex. på skillnaden mellan spelberoende och alkoholberoende.

Nedan hittar du en lista på tecken som skulle kunna bero på att personen har utvecklat ett beroende. Men det kan också vara tecken på annan psykisk ohälsa.

Beteendeförändringar

 • problem på jobbet eller skolan
 • ljuger om sin alkohol- och droganvändning
 • blir arga om någon ställer frågor eller ifrågasätter användningen
 • ändrar sitt sociala umgänge
 • börja ljuga och hemlighålla saker
 • humörsvängningar
 • ändrar sina personliga rutiner
 • slutar med sociala aktiviteter
 • kriminellt beteende

Fysiska förändringar

 • är ofta berusad eller påverkad
 • får problem med minne och kognition
 • onormal trötthet
 • blodsprängda ögon
 • snabb viktförändring
 • sköter inte sin hygien och hälsa

Hinder för att hjälpa en person med beroende

Om du har bestämt dig för att försöka hjälpa en person med beroende så kommer du sannolikt att möta på motstånd. Detta beror på att personen inte längre kan se problemen på samma sätt som du kan och att de brottas med starka känslor av skuld och skam. Vanliga försvarsmekanismer som du kan förbereda dig på är:

Förnekelse

Personer med allvarligt beroende förnekar ofta att de har problem. Det här är en komplex process som växer fram under flera år och som skyddar personen från tankar om att de behöver göra en förändring. Det är viktigt att skilja mellan förnekelse och lögner. Om personen ljuger så är de medvetna om det. Förnekelse handlar istället om en undermedveten process som har som uppgift att lura personen att tro att de måste fortsätta med sin droganvändning. Personens hjärna har blivit kidnappad av drogerna och de kan inte längre se verkligheten som den är. Förnekelse är ett av de främsta hindren för att personen ska ta emot hjälp.

Ilska

Om någon konfronterar personen med beroende förnekar de oftast att de har ett problem och kan bli mycket arga och kränkta. I diskussionen hamnar de ofta försvarsställning och kan bli aggressiva eller våldsamma när deras droganvändning ifrågasätts. När du väljer att ta upp problemet var därför försiktig och var så vänlig som du bara kan.

Undvikande

En annan försvarsmekanism är att personen kan börja undvika dig och alla situationer som kan innebära att problemet kommer upp. Personen kan också välja att ta droger eller dricka alkohol för undvika sina obehagliga känslor. De kan stöta bort sin omgivning och isolera sig från dig och andra närstående som försöker att hjälpa dem.

Hur du kan hjälpa någon med ett beroende

Här kommer sex tips för dig som försöker hjälpa någon med beroendeproblem eller som har återfallit i alkohol- och drogproblem.

1. Sluta möjliggöra

Som anhörig kan det vara mycket svårt att stå bredvid och se sin närstående sjunka djupare ner i beroende och förlora viktiga saker i livet. Det är frestande att försöka hjälpa till med praktiska saker som boende och pengar för att undvika att personen ska bli hemlös eller inte kunna köpa mat. Vi kanske också försöker skydda personen från konsekvenserna av sitt beteende genom att dölja, släta över eller trösta när de upplever negativa konsekvenser. Problemet med detta är att vi omedvetet möjliggör för personen att fortsätta använda alkohol- och droger.

Möjliggörande har alltid sitt ursprung i kärlek och därför kan det bli det svårt avgöra om en handling hjälper personen i riktning mot ett tillfrisknande eller möjliggör fortsatt användning. I många fall är det inte förrän personen själv får ta konsekvenserna av sina handlingar och beteenden som de kan förstå sin egen situation. Först då kan de börja bli öppna för ta emot hjälp och på sikt tillfriskna.

2. Använd empati

Det var tidigare vanligt att man rekommenderade anhöriga att konfrontera och hålla en hård linje mot den närstående för att framkalla en förändring. Men detta är inte en effektiv strategi. Utan stöd kan den beroende känna sig ännu mer ensam och isolerad, vilket kan leda till att de använder ännu mer alkohol och droger. Att inte ha något socialt stöd är ett av de största hindren för tillfrisknande.

Vi rekommenderar att anhöriga istället försöker använda sig av empati och tydligt kommunikation eftersom det kan vara mycket motiverande och uppmuntra den närstående att söka hjälp. Om du visar förståelse för personens situation och erbjuder ditt stöd kan personen känna sig mer bekväm och våga öppna upp, samtidigt som de kan börja förstå hur deras handlingar påverkar omgivningen. I olika forskningsstudier har det visat sig att empati och socialt stöd kan vara avgörande när man vill få in personer i behandling och stanna i tillfrisknande. Det är dock viktigt att förstå skillnaden mellan att möjliggöra och stötta. Några sätt som du kan visa empati på är att:

 • ställa öppna frågor
 • delta par- eller familjeterapi
 • lyssna utan att döma
 • öka din förståelse för beroendesjukdomen
 • visa omsorg utan att möjliggöra

3. Undvik skuld och skam

De flesta personer som är fast i ett beroende känner ofta djup skuld, skam och ilska. De känner sig inte sällan dömda av vänner och familj vilket leder till att de går i försvarsställning. Omgivningens försök att nå fram till personer upplevs som personangrepp och kan leda till att de väljer att använda ännu mer alkohol och droger.

Personen som har problem kan redan ha sårat dig djupt, lurat dig och gjort dig arg. Om det finns kärlek kvar så är det dock viktigt att förstå att känslor av skam, ilska och dömande kan påverka relationen ännu mer negativt och skada möjligheten till tillfrisknande. Forskningsstudier har visat att skam inte är en effektiv och hållbar väg till förändring eftersom det kan få personen att tro att de inte är värda kärlek eller hjälp.

4. Uppmuntra hälsosamma vanor

När någon har ett beroende är det vanligt att deras fysiska och psykiska hälsa samt personliga hygien försämras. Psykiska problem som t.ex.  depression och ångest förstärks eller kan bli en drivkraft. Att uppmuntra personen att söka behandling för sina hälsoproblem kan hjälpa dem att förstå hur beroendet påverkar deras liv negativt. Att uppmuntra hälsosamma kost- och träningsvanor kan få personen att bli mer medveten om sina fysiska behov och öka motivationen till att sluta med alkohol och droger.

5. Ta hand om dig själv

Detta är en av de viktigaste sakerna som du kan göra om du lever nära någon med beroende. Att hjälpa någon med drogproblem kan vara fysiskt, psykiskt och känslomässigt utmattande. Därför är det viktigt att du tar hand om dig själv först. Det kan vara hemskt att se någon göra samma misstag om och om igen, men du måste ta hand om dig själv först innan du kan hjälpa någon annan.

Beroendesjukdomen drabbar hela familjen och kan förstöra relationer och försämra livskvalitén för de som står runtomkring. Eftersom det är en kronisk sjukdom så kommer den att påverka de närstående under resten av deras liv. Försök därför att få stöd från andra och använd följande tips för att hjälpa dig själv:

 • sök hjälp och stöd i din omgivning
 • skuldbelägg inte dig själv
 • delta i ett behandlingsprogram som t.ex. CRAFT eller Anhörigprogram
 • gå med i stödgrupper som Al-Anon eller ACA Sverige
 • prioritera din egna fritidsintressen och sociala relationer
 • ät hälsosamt och rör på dig

6. Fortsätt vara positiv

Det är lätt att tappa hoppet som anhörig. Beroendesjukdomen är kronisk och det är vanligt med återfall.

Men det finns också goda nyheter. Beroendesjukdomen är behandlingsbar och det finns många olika vägar till ett stabilt tillfrisknande. Även om det inte finns någon mirakelkur så tillfrisknar tusentals människor varje år i vårt land. Försök att tänka på möjligheterna och de många människor som, mot alla odds, har lyckats överleva sjukdomen och skapat sig nya och drogfria liv.

Välja behandling: att söka hjälp

Vi är här för att hjälpa dig ta det första steget mot återhämtning

Ta hjälp av en professionell intervention

I vissa familjer blir situationen till slut ohållbar och alla försök till att hjälpa personen misslyckas. Då kan det vara läge att genomföra en professionell intervention. I en professionell intervention hjälper, en speciellt utbildad terapeut, familjen och vännerna att på ett kärleksfullt sätt möta personen och berätta hur missbruket har påverkat dem och vad det skulle betyda om personen valde att ta emot behandling.

På Stockholms beroendeklinik jobbar vi med den forskningsbaserade ARISE-modellen. Den genomförs i flera steg och personen med beroendeproblem blir inbjuden att möta sina anhöriga. På mötet säkerställer ARISE-terapeuten att alla får komma till tals. Samtalstonen är alltid kärleksfull och familjen och vännerna får berätta hur mycket de älskar och saknar personen. De anhöriga får berätta om hur droganvändningen har påverkat dem och den starka känslomässiga upplevelsen leder ofta till att personen väljer att ta emot hjälp.

Om du effektivt ska kunna hjälpa en person som är fast i ett beroende krävs att du skaffar dig kunskaper om beroendesjukdomen och övar på tålamod och empati. Mitt inne i stormens öga kan det kännas som en omöjlig uppgift att ens överleva de starka känslor som man utsätts för varje dag. Men det finns hopp.

Om du är orolig för dig själv eller en närstående, kontakta oss gärna för att få mer information om hur du kan få hjälp. Kom ihåg att med rätt kunskaper och resurser kan du vara den avgörande kraften som får personen att ta emot hjälp.