Anonyma Alkoholister och Beroendebehandling


Vad är Anonyma Alkoholister?

Anonyma Alkoholister (AA) är en internationell grupp som ger stöd, råd och sällskap till de som kämpar med alkoholism eller alkoholmissbruk. Den består av tusentals enskilda grupper över hela världen, som erbjuder möten (vanligtvis veckovis) och andra former av stöd till cirka 2 miljoner människor världen över. Att delta i AA-grupper är gratis för alla som vill försöka att leva ett nyktert liv. Man kan bli AA-medlem om man har ständig närvaro till alla möten utan att någon regelbunden avgift måste betalas.

Anonyma Alkoholisters historia

Anonyma Alkoholister grundades 1935 i Akron, Ohio, USA, av Bill Wilson och Bob Smith. De är två män som hade kämpat med alkoholism och som lyckats bli nykter med hjälp av medlemmar i The Oxford Group, en icke-konfessionell kristen rörelse. Wilson och Smith trodde att ömsesidigt stöd, plus en tro på en högre makt (vanligtvis, men inte alltid, Gud), kunde hjälpa en individ att bryta cykeln av alkoholmissbruk. Under de kommande åren kunde Wilson utveckla en serie grundregler som kom att bli de centrala principerna i AA. Året 1937 bröt han sig loss från The Oxford Group och skapade Anonyma Alkoholister.

AA:s grundregler

Anonyma Alkoholister förlitar sig på det kollektiva stödet alla medlemmar har för varje individ som kämpar med alkoholmissbruk. Som namnet antyder är anonymitet avgörande för att uppmuntra alla medlemmar att känna att de kan delta utan att döma eller vara rädda för att deras tillstånd kommer att bli allmänt känt.

De organisatoriska grundreglerna för Anonyma Alkoholister har fastställts till vad som kallas de tolv traditionerna (taget från AA:s webbplats):

 • Vår gemensamma välfärd borde komma först; personligt tillfrisknande beror på AA:s enighet.
 • För vårt gruppsyfte finns det bara en auktoritet – en kärleksfull Gud som kan uttrycka sig i vårt gruppsamvete.
 • Våra ledare är bara betrodda tjänare; de styr inte.
 • Det enda kravet för AA-medlemskap är en önskan att sluta dricka.
 • Varje grupp bör vara autonom utom i frågor som berör andra grupper eller AA som helhet.
 • Varje grupp har bara ett primärt syfte: att föra ut vår budskap till alkoholister som lider.
 • Vår PR-policy är baserad på dragningskraft snarare än marknadsföring; vi måste alltid upprätthålla personlig anonymitet i förhållande till press, radio och film.
 • Anonymitet är den andliga grunden för alla våra traditioner, som alltid påminner oss om att sätta våra principer först.
 • En AA-grupp bör aldrig stödja, finansiera eller låna ut AA-namnet till någon relaterad anläggning eller externt företag, om inte problem med pengar, egendom eller prestige avleder oss från vårt primära syfte.
 • Varje AA-grupp borde vara helt självförsörjande och tacka nej till bidrag utifrån.
 • Anonyma Alkoholister bör för alltid förbli oprofessionella, men våra servicecenter kan anställa specialarbetare.
 • AA borde aldrig organiseras; men vi kan skapa servicestyrelser eller kommittéer som är direkt ansvariga för dem de tjänar.
 • Anonyma Alkoholister har ingen åsikt i externa frågor; därför bör AA-namnet aldrig dras in i offentliga kontroverser.

Hur blir man medlem i Anonyma Alkoholister?

Man blir AA-medlem helt enkelt genom att delta i AA-möten regelbundet. Enligt traditionerna ovan kan vissa personer vara anställda av Anonyma Alkoholister men majoriteten av deltagarna är frivilliga.

Vad kan förväntas av AA-möten?

AA-möten delas in i två typer: öppna och slutna. Öppna möten är till alla som är intresserade av att lösa sitt eller någon annans alkoholproblem, och för att välkomna familjemedlemmar av alkoholister. De flesta öppna möten omfattar en beskrivning av AA-programmet och presentationer av talare som har gått igenom AA och en diskussion angående AA:s fördelar och utmaningar.

Slutna möten är endast tillgängliga för personer som erkänner att de har ett alkoholproblem och vill lösa det. Slutna möten kommer att innebära att dela berättelser och råd, förfrågningar om hjälp och ömsesidigt stöd. Som alltid är anonymitet viktig (även om deltagare vanligtvis presenterar sig själva med sina förnamn).

Hjälper det att gå med i Anonyma Alkoholister?

Anonyma Alkoholister har varit avgörande för att rädda livet på miljontals alkoholister över hela världen. I sig är det inget magiskt botemedel – deltagande i AA-möten måste åtföljas av en beslutsamhet att leva ett nyktert liv, kanske i kombination med medicinsk hjälp i vissa fall – men den gemenskap som AA erbjuder har visat sig vara ett ovärderligt verktyg för många människor på resan tillbaka till nykterhet och lycka.

12-stegsprogrammet

Anonyma Alkoholister bygger på sitt berömda 12-stegsprogram. Programmet är baserat på grundarnas erfarenheter och alla medlemmar uppmanas att följa det. För vissa människor kan programmet vara problematiskt eftersom det ber medlemmar att lägga sina liv i händerna på en högre makt (t. ex. Gud), vilket inte känns rätt för alla. Men de 12 stegen kan ändå användas som en grund för tillfrisknandet, även om det inte är möjligt att följa det till punkt och pricka (”Som nykomling behöver du heller inte acceptera och följa de tolv stegen i sin helhet om du inte vill eller kan”).

Vi på Stockholms beroendeklinik erbjuder ett omfattande 12-stegsprogram för beroendebehandling tillsammans med avgiftning och specialiserade terapisessioner.

Kontakta oss via mejl eller ring 08-124 00 284 där en av våra konsulter kommer att svara på dina frågor.

De 12 stegen:

 • Vi erkände att vi var maktlösa över alkohol – att våra liv hade blivit ohanterliga.
 • Kom att tro att en makt som är större än oss själva skulle kunna återställa oss till förstånd.
 • Tog ett beslut att överlämna vår vilja och våra liv till Guds vård.
 • Gjorde en sökande och orädd moralisk inventering av oss själva.
 • Erkände för Gud, för oss själva och för en annan människa våra fel.
 • Efter att ha haft ett andligt uppvaknande som ett resultat av dessa steg, försökte vi föra detta budskap till alkoholister och att praktisera dessa principer i alla våra angelägenheter.
 • Bad Gud ödmjukt att rätta till våra brister.
 • Gjorde en lista över alla personer vi hade skadat och blev villiga att gottgöra dem alla.
 • Gjorde direkt gottgörelse för sådana människor där det var möjligt, förutom när det skulle skada dem eller andra.
 • Fortsatte att göra personlig inventering och när vi hade fel erkände vi det omedelbart.
 • Sökte genom bön och meditation att förbättra vår medvetna kontakt med Gud, och bad endast om kunskap om Hans vilja för oss och kraften att genomföra det.
 • Var helt redo att låta Gud rätta till alla dessa karaktärsdefekter.

Att välja ett center för Anonyma Alkoholister

Anonyma Alkoholister är värd för möten över hela Europa. Klicka här eller här för att se alla möten i Sverige. Att välja vilka möten man ska delta i är en fråga om personlig preferens; vissa människor kanske vill gå i en grupp nära sitt hem medan andra kanske föredrar att undvika risken att stöta på någon som de känner igen i en grupp (trots att anonymiteten prioriteras) och därför vill välja en grupp långt från hemmet. Hur som helst rekommenderas det att när du väl har valt en grupp fortsätter du att gå i samma grupp snarare än att byta, eftersom fördelarna med AA-närvaro är mycket större om du regelbundet kan umgås med samma medlemmar.

Du hittar AA-möten i Sverige via AA Europas webbsida eller en lista på alla engelsktalande grupper runt om i Sverige.

Anonyma Alkoholister grupper för olika substanser

Som namnet antyder är Anonyma Alkoholister inrättat för att specifikt hjälpa alkoholmissbrukare. Det finns andra grupper inrättade för att hjälpa dem som är beroende av andra substanser, inklusive Anonyma Narkomaner (NA) som utvecklades av AA och som också driver ett 12-stegsprogram. Även olika andra substansspecifika grupper finns (t. ex. mot kokain, marijuana, osv).

Fördelar med Anonyma Alkoholister

Anonyma Alkoholister kan vara till stor nytta för personer som går igenom återhämtning – eller försöker göra det – och som behöver den gemenskap, råd och stöd som ges av andra människor som har varit med om liknande upplevelser och förstår vad alkoholberoende egentligen innebär.

AA-möten är miljöer utan press där konfidentialitet är av största vikt. Eftersom det inte kostar något är AA öppet för alla oavsett ekonomisk status. Bredvid den offentliga sjukvården är Anonyma Alkoholister den mest tillgängliga resursen för att behandla alkoholberoende.

Rådgivningens roll

Den specialiserade beroendebehandling, terapi och eftervård vi erbjuder på Stockholms beroendeklinik är mycket fördelaktiga för personer som söker stöd i sitt tillfrisknande.

Anonyma Alkoholister erbjuder inte själv rådgivning och ger inga formella rekommendationer; Men många personer som deltar i AA-möten söker också rådgivning.

För mer hjälp om beroenderådgivning och terapi i Stockholmsområdet och runt om i Sverige, ring 08-124 00 284 eller kontakta oss här.

Att hålla sig drogfri och nykter

Oavsett hur länge du har missbrukat, är tillfrisknandets första fas att gå igenom avgiftning. När det handlar om ett alkoholberoende kan det vara mycket farligt och det bör aldrig göras utan medicinsk vård.

Vi erbjuder ett omfattande behandlingsprogram för missbruk, baserat på AA:s 12-stegsprogram, som också inkluderar avgiftning och specialiserad terapi för att ta itu med trauma, familjeproblem och införa nya beteendemönster.

Att hålla sig drogfri och nykter på lång sikt kräver en hel del engagemang och det kan vara en svår utmaning. Inte minst för att alkohol är så vanligt i det moderna samhället. Det stöd och gemenskap man kan få genom att gå på AA-möten kan vara ovärderligt och många beroendespecialister rekommenderar att man deltar i AA-möten som en avgörande grund för tillfrisknandet. Det gör även vi på Stockholms beroendeklinik.

Ta kontroll över ditt liv – kom igång med återhämtningen hos Stockholms beroendeklinik

Du kanske känner att du har tappat kontrollen över ditt liv på grund av alkohol – men du kan ta tillbaka kontrollen och komma igång på vägen tillbaka till ett hälsosamt lyckligt liv, genom att erkänna ditt tillstånd och söka hjälp.

Vi är här för att hjälpa dig att starta din återhämtningsresa.