Eftervård

På Stockholms beroendeklinik ser vi tillfrisknandet som en långvarig process som kräver olika intensitet och insatser beroende på var du befinner dig. Vi tänker vi att alla våra patienter är unika och att behovet av stöd kan variera över tid. Vårt öppenvårdsprogram är därför uppdelat i grundprogrammet och det förlängda programmet.

Eftervård

Ett exempel på hur vi skiljer oss från andra är att vi lägger väldigt stor vikt på alla övergångar i behandlingsprocessen. Ett exempel på det är det som traditionellt kallas för eftervård och som vi väljer att kalla förlängd behandling. När man lämnar ett behandlingsprogram eller ett behandlingshem är ofta behovet av professionellt stöd extra stort och vi finns då där med intensiva insatser som minskar risken för återfall.

Alla våra patienter får, innan de lämnar behandlingen, skriva en personlig tillfrisknandeplan tillsammans med sin ansvariga terapeut. Planen som involverar vad du behöver göra inom alla livsområden för att fortsätta ditt tillfrisknande sträcker sig över två år.

Contact Starta din resa mot ett tillfrisknande idag. Ring 08-124 00 284.

Förlängd behandling

Alla våra patienter som väljer att åka till Castle Craig Hospital eller Smarmore Castle har betalat för förlängd behandling i Sverige. Vår eftervårdsgrupp träffas på Stockholms beroendeklinik. Gruppen är också öppen för patienter som har genomgått sin behandling på andra kliniker och för personer som varit i tillfrisknande under en längre tid och känner att de behöver lite mental påfyllning.

I våra förlängda behandling jobbar patienterna vidare med processen som inletts i det första behandlingsprogrammet. Varje träff har ett speciellt tema. Mellan varje träff får deltagarna hemuppgifter att genomföra. Jämfört med andra eftervårdsprogram är vår förlängda behandling mer intensiv och kräver mer av patienten.

Förstärkt eftervård

För vissa personer blir återkomsten till vardagen efter en vistelse på ett behandlingshem en överväldigande upplevelse. Att vara drogfri på ett välskött behandlingshem är relativt lätt jämfört med att vara det i vardagens rutiner. Kanske var den sista tiden innan du påbörjade din behandling också kaotisk och full av problem. Du kan räkna med att de första månaderna blir speciellt utmanande och för många kan den förlängda behandlingen vara otillräcklig. Vi erbjuder därför enskilda samtal som kompletterar gruppen som du deltar i. Vi rekommenderar också att du regelbundet deltar i någon typ av självhjälpsgrupp som t.ex. AA eller NA.

HÄMTA BROSCHYREN

Tillfrisknandet är möjligt och vi finns här för att hjälpa dig att nå det. Nedan hittar du våra nedladdningsbara broschyrer där du får veta mer om våra olika behandlingsupplägg, får en överblick över våra faciliteter samt hur vi kan stötta dig på din resa i tillfrisknande

Förlängd behandling på distans och på engelska

Om du inte bor i Stockholm kommer din förlängda behandling att ske på distans. Du kan både delta i vår behandlingsgrupp via videomöten eller boka enskilda samtal. Det finns också möjlighet att ha fortsatta terapisamtal med en terapeut på Castle Craig via Castle Telehealth, som är ett 20 veckor långt program på webben för personer som känner att de behöver extra stöd.

Kontakta oss idag

Vi erbjuder effektiv behandling av beroende av alkohol, droger och spel. Vi behandlar också samsjuklighet. Ring oss på 08-124 00 284 så kan vi hjälpa dig.

Du är nästan där.