Beroende av Xanor

Drogberoende missbruk centrum

Stockholms beroendekliniks öppenvård

Med vårt öppenvårdsprogram kan du fortsätta med ditt dagliga liv samtidigt som du får behandling.

Xanor är ett receptbelagt lugnande medel som framförallt används för att hantera ångest och panikattacker. Trots att du eller en närstående kanske tar det på läkarens inrådan är det lätt att bli beroende.

Oavsett om du utvecklade ett beroende av Xanor på det här sättet eller om du har köpt drogen för att använda rekreationellt genom en langare, har du kommit till den här artikeln för att du behöver hjälp. Här förklarar vi hur du känner igen ett beroende av Xanor och hur du kan sluta använda det på ett säkert sätt för gott.

 • Xanor is also known as alprazolam. It is a benzodiazepine (or ”benzo”) prescribed for anxiety disorders, as well as depression, insomnia, and muscle spasms, and to help people with epilepsy manage their seizures.
 • Det säljs också illegalt på gatan och på nätet där det ofta har blandats ut med andra substanser, vilket gör det mycket farligt och ofta dödligt.
 • De kortsiktiga effekterna av Xanor är lockande. Du känner dig lugn, avslappnad och glad, och det kan förklara varför många vänder sig till Xanor när de vill känna sig mindre stressade, oroliga eller rädda. Även om de aldrig har tagit en olaglig drog förut.
 • Ett beroende av Xanor kan utvecklas väldigt snabbt när du bygger upp en tolerans mot din vanliga dos och behöver mer och mer för att uppnå önskad effekt. Du kanske inte ens märker att detta händer.
 • Symptom på alprazolamberoende sträcker sig från dåsighet och huvudvärk till delirium och psykos. De kan vara vaga och omfattande, så du kanske inte inser att det är ett tecken på att du har blivit beroende.
 • Det säkraste och mest framgångsrika sättet att hantera ett beroende av Xanor på är att söka professionell hjälp och behandlas under medicinsk övervakning. Att försöka sluta tvärt med Xanor kan vara farligt och leda till allvarlig abstinens.

Är Xanor Beroendeframkallande?

Det kan vara svårt att acceptera att ett läkemedel som en läkare har ordinerat för att du ska må bättre faktiskt kan skada dig, men Xanor är beroendeframkallande. Utvecklingen av ett beroende sker väldigt snabbt och även om du bara tar Xanor i tre till fyra veckor och sedan slutar kan du uppleva beroenderelaterad abstinens.

Det är därför Xanor endast ska användas under en kort tid och vanligtvis endast skrivs ut under en till två veckor. Läkemedlet verkar genom att dämpa ditt centrala nervsystem så att dess funktioner, som inkluderar hjärtfrekvens, andning och hjärnaktivitet, också saktar ner. Det är bra på kort sikt om du är orolig eller panikslagen och inte kan sova.

Xanor är mer beroendeframkallande än andra bensodiazepiner eftersom det verkar snabbt och absorberas direkt i hjärnan så att du får en omedelbar effekt. Det är även mycket starkare än andra välkända bensodiazepiner såsom Valium. På grund av det är Xanor en populär partydrog som gör dig omedelbart lugn, får bort dina hämningar och gör att du känner dig euforisk.

Det finns en missuppfattning att Xanor inte är farligt och är en medicinskt bevisad snabb lösning om du känner dig stressad. Den illegala försäljningen av drogen har ökat kraftigt under de senaste åren och många unga människor har blivit beroende av Xanor efter att ha köpt det från ”dark web”. Det är farligt att få tag i medicinen på det här sättet, eftersom det nästan garanterat har blandats med andra substanser för att öka lönsamheten.

Ett beroende av Xanor kan också förvärras av långvarig användning, genom att man tar en hög dos och med andra droger och alkohol. Ett Xanor-beroende kallas även för ett anxiolytiskt substanssyndrom. Abstinensen är särskilt obehaglig med detta läkemedel.

Upptäck hur vi kan hjälpa dig

Att tillfriskna är möjligt. Kontakta oss idag.

Är Xanor Psykoaktivt?

Om något är psykoaktivt innebär det att det kan förändra hjärnan och påverka tankar, känslor, beteenden, uppmärksamhet och humör. I extrema fall kan det leda till att man hör och ser saker som inte är där (hallucinationer) eller att man känner sig deprimerad och till och med självmordsbenägen.

Xanor är en psykoaktiv drog. Den binder sig till hjärnans gamma-aminosmörsyra-receptorer (GABA) och blockerar hjärnan från att skicka vissa signaler till det centrala nervsystemet. Det är därför du känner dig lugn.

Men när Xanor börjar lämna din kropp och den mjuka känslan försvinner vill du genast ha mer Xanor. Drogen kan stanna i ditt system i mer än elva timmar, så att ta mer innan din kropp har avgiftats från Xanor kan leda till en överdos.

Eftersom det är lätt att bygga upp tolerans mot Xanor behöver du mer och mer för att uppnå samma känsla igen.

Hur är Xanor Klassat I Sverige?

Xanor är narkotikaklassat i Sverige och ett narkotikum enligt Läkemedelsverkets förteckning IV och V. Eftersom det är ett godkänt läkemedel tror många att det är rätt harmlöst. Men det är det inte.

Det är olagligt att köpa och sälja Xanor, vilket är anledningen till att det endast går att köpa på den gömda delen av internet som kallas för ‘dark web’. Innehav av Xanor kan leda till att du döms till fängelse och att sälja drogen kan leda till ett längre fängelsestraff.

Xanor är inte något som läkare skriver ut lättvindigt. I Storbritannien är det endast tillgängligt genom privata recept och inte genom NHS, och finns som piller eller i flytande form. Eftersom det är så beroendeframkallande finns det en oro över att skriva ut det till mer sårbara personer som kan bli beroende, använda det fel utan mening eller överdosera. I många fall utvecklas ett beroende av alprazolamer utan att personen gjorde något fel.

Vilka tecken och symptom finns det på Xanorberoende?

Vilka Tecken Och Symptom Finns Det På Xanorberoende?

Tecken på ett Xanorberoende kan vara fysiska, psykiska, lindriga till allvarliga. Eftersom de både är flera stycken tecken som ofta är vaga kan det vara svårt att identifiera om du eller en närstående har utvecklat ett Xanor-beroende. Det stämmer framförallt om du har tagit det för att du har fått det utskrivet av en läkare.

Tidiga tecken på att någon har ett riskbruk av Xanor eller tar mycket mer än sin föreskrivna dos inkluderar extrem trötthet, sluddrigt tal och att de inte har tillräckligt med energi och intresse för saker som de tidigare tyckte om.

Det kan vara svårt att ta upp din oro med personer som tar det enligt läkarens ordination. Du kanske kan gå ihop med en annan vän så att ni tillsammans kan föreslå för den drabbade personen att de ska besöka sin läkare eller söka något annat stöd för sitt problem.

Fysiska symptom på riskbruk av Xanor

 • Dåsighet
 • Sluddrigt tal
 • Huvudvärk
 • Torr mun
 • Illamående och kräkningar
 • Långvarig sömn
 • Svaghetskänsla
 • Krampanfall

Psykiska symptom på riskbruk av Xanor

 • Yrsel
 • Förvirring
 • Bristande koncentrationsförmåga
 • Medvetslöshet
 • Minnesförlust
 • Delirium
 • Dålig koordination
 • Slutar intressera sig för livet

Effekten av ett Xanor-beroende på beteende, humör och hjärnförmåga kan ha farliga biverkningar, som att din förmåga att köra bil eller använda maskiner försämras.

Xanor is especially dangerous if mixed with alcohol. Since they are both sedatives, the symptoms of both substances are aggravated and this leads to excessive sleepiness, extreme memory loss and aggression .

långtidsanvändning av Xanor

Xanor skrivs ut för kortvarig användning och är inte avsett att tas i mer än några veckor. Om du fortsätter att använda det kommer du att känna dig ständigt påverkad, eftersom du inte kommer ha någon uppmärksamhetsförmåga, ha hjärndimma, är håglös och energilös.

Det kan vara svårt att behålla jobbet eftersom du inte längre kan hantera komplexa problem på kontoret, eller så är din motorik så pass försämrad att du inte längre klarar av ditt manuella jobb.

När du Bör Söka Hjälp För Ett Xanor-Beroende

Beroenden är subtila. Att man är beroende innebär inte att man ligger i rännstenen och ser ut som sju svåra år. Om du känner att du inte kan ta dig igenom dagen utan Xanor och det förändrar ditt humör, beteende och förmåga att tänka har drogen börjat ta kontroll över ditt liv. Detta är ett beroende. I många fall vet bara du själv om du har nått den punkten.

Ett beroende ses ofta som något smutsig och förknippas med livets förlorare. Du kan känna dig motvillig mot att du har utvecklat ett beroende och framförallt om du har fått Xanor på recept. Ett beroende kan dock drabba vem som helst och Xanor är så pass starkt att vändpunkten från när det var till nytta och blev farligt kommer snabbt och utan förvarning.

Kom ihåg att du kan bli beroende av Xanor på endast en månad.

För att känna igen ett beroende av Xanor måste du vara ärlig mot dig själv. Du kanske har varit orolig över hur det får dig att känna, men avfärdat det som en vanlig biverkning av ett receptbelagt läkemedel. Men om du har svårt att klara dagen utan att sova, oroar dig för att du inte längre kan utföra ditt jobb lika bra som tidigare, och inte kan sluta tänka på din nästa dos, då behöver du söka behandling för ditt Xanor-beroende.

Om du känner någon som tar Xanor så gäller samma sak. Verkar de annorlunda än förut och kanske är tröttare, mindre intresserad av att träffas och sluddrar (som att de är fulla) kan de också behöva hjälp.

Även om du anser att dessa tecken inte gäller dig så behöver du ofta hjälp om du har tagit Xanor i sex veckor eller längre.

Ett annat tecken på ett beroende av Xanor är hur du mår om du slutar ta det. Om du börjar skaka, svettas, hallucinera, är illamående eller i extrema fall får krampanfall är det abstinens och ett tecken på beroende. Du måste söka omedelbar behandling.

Detta är inte ett säkert läkemedel att ta i mer än några veckor. Långtidsanvändning kan orsaka oförändlig och permanent kognitiv skada, vilket innebär att även om du slutar ta Xanor kanske du aldrig helt återhämtar ditt minne, din hjärna och din koordination. Det är viktigt att beroendet behandlas tidigare snarare än senare.

Hur Behandlas Ett Beroende Av Xanor?

Om du slutar tvärt med Xanor utan att trappa ner kommer du att få svår abstinens och suget efter Xanor kommer att vara så intensivt att du kommer att ha svårt att inte ta ett återfall.

Det säkraste och mest framgångsrika sättet att hantera abstinens på är med professionell hjälp. Denna hjälp kan mycket väl inkludera medicinsk avgiftning där din Xanor-användning sakta trappas ner så att det inte chockar dig fysiskt eller psykiskt. Stegvis nedtrappning över en period på tio veckor har visat sig vara effektivt och antingen kommer din dos att sänkas eller så kan du börja ta ett ersättande läkemedel (som Valium) som inte är lika beroendeframkallande.

Samtidigt som din avgiftning av Xanor får du även behandling för att förstå varför du blev beroende, hur du hanterar triggers och framtida sug samt hur du håller dig borta från Xanor i framtiden.

Det finns mycket hjälp att få. Exempel på beroendebehandling inkluderar:

Intervention

Någon kan konfrontera dig om din användning av Xanor och kanske till och med ber om hjälp åt dig. Det är ofta en familjemedlem eller en närstående och de har många gånger redan rådfrågat vårdpersonal och läst på om Xanor-beroende så att de har värdefull information att dela med dig.

Även om du kanske skäms eller förnekar ditt beroende kan det vara bra att ha en vän med dig när du besöker din läkare eller kontaktar behandlingskliniker. Det kan vara den motivation du behöver för att erkänna din användning av Xanor och börja din resa till ett tillfrisknande.

Stödgrupper

Tror du att du är den enda som kämpar med ett beroende av Xanor? Det är du inte. Skäms du över att du har blivit beroende efter att helt enkelt ha fått en legitim medicin utskriven av läkare? Var inte det, för du är inte ensam.

Stödgrupper kan hjälpa dig att träffa andra i samma situation. Du kan prata öppet och ärligt med personer som är i samma båt som du, som förstår exakt vad du går igenom och som kan erbjuda empati och vägledning.

Rådgivning Och Terapi

Rådgivning kan hjälpa dig att identifiera anledningarna till att du utvecklade ett beroende av Xanor från första början, bryta ner dem och ge dig strategier för att hantera triggers som tidigare hade fått dig att ta Xanor.

Den här behandlingen ges på flera olika sätt och inkluderar samtalsterapi, familjeterapi kognitiv beteendeterapi (KBT), gruppterapi och till och med hästterapi. Det är därför lätt att hitta en som passar dig.

Öppenvård

Öppenvårdsbehandling på en av Sveriges många behandlingskliniker är perfekt för personer som behöver vara flexibla på grund av familj eller arbete. Med behandling genom öppenvården har du tillgång till vårdpersonal som kan hjälpa dig med avgiftning, att hantera abstinensen och ge dig eftervård när du ska ta itu med anledningen till ditt beroende och undvika återfall.

Du kan ha behandling vid tider som passar dig och fortsatt tillgång till vårdpersonal genom telefon och e-post när du inte kan vara där fysiskt.

Slutenvård

Det säkraste och mest bekväma sättet att hantera ett Xanor-beroende på är att flytta in på ett behandlingshem. Det är som ett hotell med tillgång till dygnet runt-vård. Om du har psykiska problem som depression eller ångest, eller om du har haft krampanfall tidigare så är den här typen av behandling mest passande för dig.

Vad Kan du Förvänta Dig När du Slutar Ta Xanor?

När du slutar ta Xanor och det börjar lämna din kropp kallas det för avgiftning. Under denna tid kan du uppleva abstinensbesvär. Abstinensen kan vara väldigt obehaglig och mer allvarlig än med andra bensodiazepiner.

De kan bestå av svettningar och skakningar, panikattacker, sömnlöshet och flera förändringar i humör och beteende, från depression till bristande koncentration till hallucinationer. Vid svåra fall kan du få krampanfall och psykos.

I de flesta fall håller abstinensen endast i sig upp till fyra dagar, men många har symptom upp till två veckor och andra fortsätter att ha det fram till dess att de söker behandling. Under den här perioden är suget efter mer Xanor så starkt att det är extremt svårt att hantera ensam och du rekommenderas att söka professionell vård.

Vad kan du förvänta dig när du slutar ta Xanor?

Vanliga frågor

Är en Xanor om dagen beroendeframkallande?

Ja, om du fortsätter att ta det i mer än några veckor.

Jag är inte säker att jag klarar mig utan Xanor. Finns det något alternativ?

Prata med din läkare om behandling utan medicin eller läkemedel som kan ersätta Xanor.

Hur kan jag bli beroende av en receptbelagd medicin?  

Alla mediciner har en effekt på hjärnan och långvarig användning kan leda till ett beroende.

Jag skäms. Kommer alla få reda på att jag är beroende av Xanor?

Nej. Beroendebehandling är privat och diskret.

Jag är rädd för att min oro kommer tillbaka om jag slutar ta Xanor

Prata med din läkare om andra behandlingar som till exempel terapi.

Jag använder Xanor rekreationellt. Ska jag oroa mig för ett beroende?

Ja. Du kan börja behöva ta mer för att få samma berusning som tidigare. Det är ett beroende.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt

Obligatoriskt” anger obligatoriska fält

Fullständigt namnObligatoriskt
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.