Att söka hjälp för beroende


De flesta människor kommer någon gång i livet att möte en person med beroendeproblem. Kanske är det en nära vän, arbetskamrat eller familjemedlem som du vill hjälpa. Men det är svårt att veta vad man ska göra. Det finns en mängd olika behandlingsalternativ och informationen kan kännas överväldigande. Kanske har din närstående redan prövat flera olika behandlingar men misslyckats och det känns som att ni nått vägs ände.

På Stockholms beroendeklinik strävar vi efter att ge dig den information du behöver för att förstå vad beroende är och hur det kan behandlas. Vi vill ge dig möjligheten att kunna ta ett välavvägt beslut om vilken typ av behandling som passar dig eller din närstående bäst.

I det här avsnittet får du information om hur alkohol och droger påverkar hjärnan, vad det finns för tecken på ett beroende och information om olika droger. Du kan även läsa om hur man kan hantera alkohol- och drogproblem i familjen och beroende på arbetsplatsen. Du får också vägledning om hur du kan välja rätt behandling.

Vår behandling har utvecklats av Castle Craig Hospital som är ett av Europas ledande behandlingshem med över 30 års erfarenhet av beroendebehandling i Storbritannien och Europa. Stockholms beroendeklinik är fristående organisation som tillhör Castle Health.