Interventioner

Stockholms Beroendeklinik öppenvård

Mottag personlig behandling utan att störa ditt dagliga liv med vårt öppenvårdsprogram

Interventioner mot beroende

De flesta som utvecklar beroende har också starka försvarsmekanismer som skyddar dem från insikten om att de behöver sluta. För att kunna tillfriskna behövs dock en insikt om problemen och en vilja till förändring. Den här motsättningen skapar problem både för personen som behöver hjälp och för de anhöriga. Det kan vara oerhört smärtsamt att leva med en person som sakta försvinner bort och tackar nej till hjälp. Med hjälp av en professionell intervention kan de anhöriga hjälpa sin närstående till förändring.

De flesta anhöriga försöker på alla sätt de kan att motivera sin närstående till behandling. Gång på gång försöker de prata om problemen och erbjuda hjälp för att mötas av motstånd eller ilska. Om du är i den här situationen så ska du veta att du inte är ensam. De flesta anhöriga upplever samma sak och trots att det alltid bottnar i omtanke och kärlek så kan till slut varje försök att hjälpa personen leda till ytterligare konflikter och avståndstagande. Det är inte ovanligt att anhöriga utvecklar symtom på utmattning och att relationen till den närstående gradvis försämras.

Om du känner igen dig i den här situationen och behöver hjälp att motivera din närstående till behandling så kan du söka professionell hjälp. Det finns flera olika effektiva metoder och i det här avsnittet kommer vi att beskriva hur en professionell intervention går till.

Vad är en intervention?

En professionell intervention är en noggrant planerad och strukturerad process som syftar till att få den närstående att ta emot behandling. Intervention leds av en speciellt utbildad interventionist som involverar familjen och vännerna i processen. Tidigare användes mycket konfrontation och ”tuff kärlek” i interventioner. De metoder som numera rekommenderas bygger på kärlek och omtanke och man bjuder alltid in den personen med beroendeproblemen till processen.

Enkelt uttryckt kan man säga att en väl genomförd intervention gör det möjligt för alla parter att mötas på ett respektfullt sätt för att undersöka vilka konsekvenser beroendet har fått för individen och nätverket och vilka möjligheter som finns att tillfriskna. Under en väl genomförd intervention ska alla få uttrycka sina tankar och känslor och interventionisten säkerställer att detta sker på ett säkert sätt.

Målsättningen med en professionell intervention är att skapa motivation för förändring och att den närstående ska acceptera hjälp från sitt nätverk och inleda behandling. En väl genomförd intervention kan bli det första steget mot ett tillfrisknande för personen med beroende och alla som älskar honom eller henne. Mötet tvingar individen att ta ställning till om han/hon vill ta emot hjälp och ger de närstående möjlighet att stötta varandra och agera tillsammans på ett konstruktivt sätt. Du får en möjlighet att, på ett respektfullt sätt, berätta för personen med beroende att du älskar och saknar honom och beskriva de konsekvenser och skador som beroendet har orsakat. I en intervention har de anhöriga bestämt sig för vad de ska göra om den närstående tackar nej till hjälp och detta redovisar man också på mötet.

Upptäck hur vi kan hjälpa dig

Att tillfriskna är möjligt. Kontakta oss idag.

Hur kan jag genomföra en intervention?

I Sverige är det ovanligt att hitta certifierade interventionister eftersom utbildningen länge bara har gått att få utomlands. På Stockholms beroendeklinik kan vi erbjuda professionellt genomförda interventioner enligt ARISE-metoden som finns beskriven i Socialstyrelsen riktlinjer. Den här metoden kräver omfattande planering och ett tidskrävande förarbete innan själva mötet med den närstående genomförs.

En formell interventionsprocess kräver omfattande resurser både vad gäller tid, pengar och känslomässigt engagemang. Om du inte har försökt erbjuda behandling och berättat om din oro på egen hand så rekommenderar vi att du gör det först och säkerställer att ni inte kan lösa detta själva inom familjen. Ibland är orsaken till att personen tackar nej till hjälp att de inte tror att de kan tillfriskna eller att de har tappat hoppet efter att ha prövat flera olika behandlingsmetoder. Då kan det vara bra att läsa på och ta reda på vilka nya vägar det finns att gå. Det kan också vara bra att kontakta en behandlingsorganisation för att få stöd och hjälp.

Om ni bestämmer er för att genomföra en professionell intervention så kontaktar ni en interventionist som börjar planera tillsammans med dig och de andra som ska vara med. En intervention bör innehålla följande steg:

  • Kartläggning av det sociala nätverket: Ju fler personer som bryr sig om din närstående och som vill delta i interventionen desto bättre. Det är inte ovanligt med en blandning av familjemedlemmar, vänner och professionella kontakter. Just arbetskamrater kan vara av mycket stor betydelse för genomförandet eftersom de ofta har en mer objektiv syn och kan hjälpa till att hålla fokus. För att minska risken för missförstånd kommer interventionisten att utse en kontaktperson som är huvudansvarig för planeringen och som ansvarar för att informera resten av nätverket.
  • Hitta olika behandlingsalternativ: Om personen tackar ja till behandling så är det mycket viktigt att det finns snabba lösningar förberedda. Motivation är en färskvara och din närstående behöver få hjälp så snabbt som möjligt, direkt efter mötet. Du behöver därför undersöka olika behandlingsalternativ tillsammans med interventionisten och oss på Stockholms beroendeklinik. Om du tror att din närstående skulle behöva vård hos en annan vårdgivare så hjälper vi dig att kontakta dem och involverar dem i processen. Vi finns vi din sida under hela planeringsprocessen och det kommer att vara en fördel att du känner till oss och våra metoder om din närstående väljer vår behandling.
  • Bestäm vilka konsekvenser som ska gälla: Det är viktigt att ha en plan B om din närstående tackar nej till behandlingen. Alla som deltar i interventionen måste vara aktiva. Det är viktigt att alla har förberett sig ordentligt på vad de som ska säga och vilka konsekvenser som de vill presentera om personer väljer att fortsätta med sin livsstil. Det här kan kännas väldigt obehagligt men det är mycket viktigt att alla har bestämt sig och håller fast vid sin ståndpunkt så att det blir tydligt för den närstående att det kommer att bli konsekvenser om det inte sker någon förändring.
  • Skriv ner vad du vill säga: Att delta i en intervention är känslomässigt påfrestande och det kan vara svårt att tydligt uttrycka vad du känner och vilka konsekvenser som du tänker genomföra. Det är därför bra att vara förberedd och skriva ner de viktigaste sakerna. Du kan använda dessa punkter för att hjälpa dig själv att hålla fast vid vad du bestämt dig för. I förberedelseprocessen kommer du att få möjlighet att diskutera detta med de andra som ska delta och bolla dina tankar och idéer med interventionisten. Alla som deltar i mötet ska berätta hur beroendet har påverkat dem och gärna använda specifika exempel så det blir lättare för personen att förstå. Försök håll dig till fakta utan att använda konfrontation och tänk på att hålla röstläget empatiskt. Ju mer specifika exempel som kommer upp på mötet desto mer troligt är det att ni kan bryta igenom personens försvarsmekanismer. Glöm inte att berätta hur mycket du älskar, uppskattar och saknar personen.
  • Bestäm en tid och plats: Timingen är viktig så diskutera med interventionisten vilken dag och tid som skulle passa bäst. När är det mest troligt att personen är nykter och kan delta? När kan de andra deltagarna mest troligt vara med?
  • Öva på interventionen: Ibland kan det vara bra att genomföra ett övningstillfälle där familj och vänner berättar för varandra vad de vill säga och vilka konsekvenser man bestämt sig för.

Måste man anlita en professionell interventionist?

Nej, det behöver man inte. Många familjer klarar av att genomföra interventioner på egen hand och lyckas övertyga sin närstående om att inleda en behandling. ARISE-interventioner är till för de familjer som känner att de uttömt alla möjligheter och behöver professionell hjälp. Beroende är en progressiv sjukdom så ju längre tiden går, desto svårare kan det bli att klara av detta på egen hand. Ett annat skäl till att anlita en professionell interventionist kan vara att beroendesjukdomen lett till allvarliga konflikter och slitningar i familjen som gör att man inte klarar av att diskutera detta utan att ha en professionell person i rummet.

Vad händer om interventionen inte lyckas?

Det finns naturligtvis inga garantier för att en intervention ska lyckas även om den planeras och genomförs på ett professionellt sätt.

Den metod som vi använder på Stockholms beroendeklinik, ARISE-metoden, är uppbyggd i flera steg där det finns en tydlig plan för vad som ska hända om personen inte kommer till mötet eller vägrar ta emot hjälp. Interventionisten kommer att leda er igenom denna process och för varje steg i processen ökar chansen för att personen ska ta emot hjälp.

En intervention kan, även om den närstående vägrar att ta emot hjälp, ändå leda till positiva förändringar i familjen och det sociala nätverket. Med hjälp av interventionisten får ni hjälp att uttrycka hur beroendet har påverkat er och ni får hjälp att sätta hälsosamma gränser. Och även om personen inte är redo att söka hjälp så kan själva interventionen och det faktum att familjen och vännerna ändå jobbar sig igenom processen leda till att personen börjar förstå och ta till sig behovet av förändring.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt

Obligatoriskt” anger obligatoriska fält

Fullständigt namnObligatoriskt
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.