Nitazener – Missbruk, effekter och behandling

Nitazenberoende?

Är du eller känner du någon som är beroende av nitazener? Kontakta oss idag för att få hjälp.

Nitazener är en potent klass av nya syntetiska opioider som inte är godkända för medicinskt bruk och blev narkotikaklassade i Sverige 2023. Dessa opioider medför en hög risk för överdos på grund av deras exceptionella styrka, som är upp till 1000 gånger starkare än morfin och är mycket beroendeframkallande. Vid missbruk kan de orsaka allvarliga hälsoproblem, inklusive sänkt medvetandegrad och andningsdepression.

Under de senaste åren har Sverige rapporterat en oroande trend: en ökad spridning av nitazenmissbruk. Sedan 2021 har antalet unika nitazener som rapporterats från europeiska länder varit högre varje år jämfört med antalet unika fentanylanaloger. Sverige står tillsammans med USA, Kanada, Lettland, Estland och Storbritannien för några av de högsta siffrorna för unika nitazener. Förekomsten av unika nitazener inom landets gränser belyser vikten av att ta itu med denna nya utmaning.

Om du använder droger rekreationellt eller har ett substansmissbruk kan det vara livsavgörande att förstå effekterna av nitazenmissbruk och känna igen symtom på överdos.

Nyckelbudskap

 1. Nitazen (2-bensylbensimidazol) är en ny syntetisk opioid som blockerar smärta.
 2. Nitazener är inte godkända för medicinskt bruk på grund av deras höga potens och risk för överdos.
 3. Nitazenberoende har orsakat en ökning av drogrelaterade dödsfall och akutsamtal.
 4. Regeringens insatser inkluderar förbud mot vissa nitazener och förstärkt arbete med specialenheter.
 5. Nitazenberoende kan behandlas med ett specialiserat behandlingsprogram på Stockholms beroendeklinik.

Vad är nitazener?

Nitazener är en grupp mycket potenta nya syntetiska opioider som alltmer kopplas till dödliga överdoser i Storbritannien och andra delar av Europa.

Dessa ämnen är utformade för att efterlikna effekterna av traditionella opioider som heroin, men är kända för sin höga potens och förhöjda risk. 

Om du använder andra illegala droger kan du stöta på dessa ämnen ovetande eftersom de ofta detekteras i pulver som säljs som heroin. Denna felidentifiering och felanvändning av droger utgör en allvarlig risk, speciellt med tanke på styrkan av nitazener och kan leda till allvarliga hälsokonsekvenser, inklusive dödsfall. 

Ökningen av överdosdödsfall relaterade till nitazener är ett växande problem för folkhälsan. Storbritannien har rapporterat många dödsfall kopplade till nitazener, med andra fall fortfarande under utredning. Det är inte bara ett problem isolerat till Storbritannien; enligt Rättsmedicinalverket har metonitazen och andra nitazener ensamma eller i kombination med andra substanser orsakat förgiftningsdödsfall även i Sverige. Flera fall av nitazenöverdoser har rapporterats globalt, vilket belyser angelägenheten i denna fråga. 

Det svenska Tullverket rapporterade 2023 att de har gjort beslag av nitazener på alla landets stationer. Sedan 2019 har nio beslag gjorts av nitazener. Även den norska tullen slog 2023 larm om ökat antal beslag av nitazener och varnade för risken av överdosering.

Att känna till tecknen på en överdos, såsom sänkt medvetande och andningsdepression, kan potentiellt rädda liv.

Ladda ner infoblad

Ladda ner ett informationsblad som ger dig en överblick över Stockholms beroendeklinik och vad vi kan erbjuda.

Vilka är effekterna av nitazenmissbruk?

Ofta kan missbruk av nitazener leda till allvarliga hälsokonsekvenser som dramatiskt påverkar ditt fysiska och psykiska välbefinnande. 

Kortsiktiga effekter av nitazener inkluderar:

 • Avslappnad känsla 
 • Eufori 
 • Dåsighet
 • Smärtlindring
 • Feber och svettningar 
 • Minskad stress 
 • Klåda 
 • Illamående och kräkningar 
 • Små pupiller (som knappnålar/nålhuvuden)
 • Andningsdepression 
 • Lågt blodtryck
 • Överdos

Långtidseffekter av nitazener på kroppen 

Forskning av långtidseffekterna av nitazener är ännu inte tillräcklig, vilket gör det svårt att fastställa tillhörande risker. Det finns dock spekulationer om att de kan likna effekterna av andra opioider. Typiska långtidskonsekvenser av opioidanvändning inkluderar: 

 1. Förhöjda toleransnivåer 
 2. Beroende 
 3. Förstoppning
 4. Potentiell skada på viktiga organ som lungor, hjärna och hjärta 
 5. Överdosdödsfall

För att skydda dig själv och andra från farorna med nitazenmissbruk är det viktigt att förstå och implementera skadebegränsande strategier. Detta inkluderar att utbilda dig själv och andra om riskerna, undvika användning ensam och söka hjälp om du kämpar med beroende.

Är nitazener lika beroendeframkallande som fentanyl?

Vid jämförelse av den beroendeframkallande potentialen av nitazener med fentanyl bör det betonas att båda är mycket potenta syntetiska opioider, men detaljerna i deras beroendeframkallande natur kan variera. De delar en liknande potens, vilket är avgörande för att bestämma deras beroenderisker. 

Men den beroendeframkallande potentialen hos dessa ämnen beror inte bara på deras styrka, även hastigheten med vilken de verkar och varaktigheten av effekterna är viktiga när man bedömer hur beroendeframkallande nitazener är. Fentanyl, till exempel, har en extremt snabb verkan, vilket kan bidra starkt till dess beroendeframkallande natur. 

Aktuella data om nitazener är begränsade, men tidiga indikationer tyder på att de kan ha en liknande snabb insättning av effekter, vilket ökar deras potential för beroende. Deras potens innebär att en minimal mängd kan ha en kraftfull effekt, vilket ökar sannolikheten för opioidberoende. Faran handlar inte bara om risken för beroende, utan även hotet om överdos och potentiellt dödliga konsekvenser. 

Håll dig informerad och medveten om farorna som både fentanyl och nitazener utgör. Att förstå deras beroendeframkallande potential är det första steget mot prevention.

Svensk statistik om användning

Världshälsoorganisationen rapporterade att isotonitazen började dyka upp i rättstoxikologiska rapporter i Belgien, Kanada, Estland, Tyskland, Lettland, Sverige, Storbritannien och USA i början av 2019. Eftersom brottsbekämpning och hälsomyndigheter relativt nyligen blivit medvetna om att nitazener har nått gatorna, har de flesta laboratorier inte testat för det hos överdosoffer. Dock har Rättsmedicinalverket rapporterat att metonitazen och andra nitazener ensamma eller i kombination med andra substanser orsakat förgiftningsdödsfall i Sverige.

Juridiska åtgärder och förbud

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk har uttryckt oro för att nitazener utgör ett trovärdigt hot och att förväntade förändringar i tillgången på heroin i Europa kan innebära en ökning av användningen av syntetiska opioider med potentiellt djupgående konsekvenser för folkhälsan. 

Som ett resultat har Sverige tillsammans med Estland, Lettland och Polen rapporterat att isotonitazen kontrolleras under narkotikalagstiftningen.

Upptäck hur vi kan hjälpa dig

Att tillfriskna är möjligt. Kontakta oss idag.

Vilka är tecknen på nitazenöverdos och hur behandlar man det?

Att känna igen tecknen på en nitazenöverdos kan potentiellt rädda liv, så det är viktigt att veta vad man ska leta efter och hur man agerar effektivt. Nitazen, liksom andra syntetiska opioider, kan orsaka allvarlig andningsdepression. Detta kan leda till syrebrist i kroppen, vilket orsakar blå läppar och naglar. Se upp för dessa fyra tecken på en nitazenöverdos:

 1. Sänkt medvetande eller utebliven respons
 2. Andningsdepression, indikerat av långsam, ytlig eller frånvarande andning
 3. Små pupiller (som knappnålar/nålhuvuden), ett vanligt tecken på opioidöverdos
 4. Illamående och kräkningar, ofta åtföljt av lågt blodtryck 

Om du stöter på någon som uppvisar dessa tecken är det viktigt att genast kontakta akutsjukvård. Under väntetiden kan administrering av naloxon vara livräddande. Detta läkemedel motverkar effekterna av opioidöverdos, även om flera doser kan behövas på grund av nitazens höga potens. 

Slutligen är det viktigt att komma ihåg att skadebegränsande strategier spelar en betydande roll i kampen mot framväxande droger som nitazen. Dessa strategier, inklusive utbildning, tillhandahållande av naloxon och samarbete med samhället, bidrar till att minska riskerna förknippade med nitazen och andra potenta opioider. 

Behandling för nitazenberoende

På Stockholms beroendeklinik har vårt team stor förståelse för riskerna förknippade med syntetiska opioider som nitazener, vilket är anledningen till att vi har utvecklat ett tillvägagångssätt för drogbehandling som behandlar beroendet och även tar itu med eventuella underliggande psykiska problem.

Om du behöver en mer intensiv behandling kan vi hänvisa dig till ett av våra partnercenter för heldygnsvård i Skottland och på Irland. Våra kliniker med heldygnsvård erbjuder medicinskt övervakad avgiftning för att eliminera nitazen från din kropp samtidigt som abstinenssymtom hanteras i en säker och kontrollerad miljö. Detta steg fungerar som grund för resten av din behandling. Våra behandlingsprogram varar i minst 4-6 veckor och inkluderar kognitiv beteendeterapi, 12-stegsmodellen, dialektisk beteendeterapi, ett traumamedvetet tillvägagångssätt inklusive EMDR och holistiska terapier som fitness, massage och trädgårdsskötsel. 

På Stockholms beroendeklinik inkluderar vårt sex månader långa öppenvårdsprogram för opioider en kombination av grupp- och individuella terapisessioner som syftar till att hjälpa dig förstå vad som kan ha bidragit till ditt nitazenberoende, lära dig hälsosamma hanteringsmekanismer och hjälpa dig att bygga motståndskraft mot återfall.

Ta steget och sök hjälp

På Stockholms beroendeklinik har vi omfattande erfarenhet av att behandla beroende av alla typer av opioider. Om du är orolig för din nitazenanvändning eller orolig för någon du bryr dig om, kontakta oss idag. Vi kan ge råd om vad behandling för nitazenberoende innebär och gå igenom de alternativ som finns tillgängliga för dig.

Källor

Informationen hämtades 15.05.2024

 1. https://via.tt.se/pressmeddelande/3414077/livsfarlig-drog-smugglades-i-medicinburkar
 2. https://www.epochtimes.se/54-dodsfall-i-Storbritannien-kopplas-till-narkotika-starkare-an-fentanyl
 3. https://www.aklagare.se/globalassets/dokument/narkotikapreparat/n/n-piperidinyl-etonitazen-etonitazepipn.pdf
 4. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/8Jd7gr/dodliga-drogen-nitazen-upptackt-hos-tullen
 5. https://www.expressen.se/nyheter/nya-drogen-i-sverige-tusen-ganger-starkare-an-morfin
 6. https://www.unodc.org/LSS/Announcement/Details/cbec8f4c-73aa-49ee-9e2b-75620af8a910
 7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10714918
 8. https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(24)00001-X
 9. https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/synthetic-opioids
 10. https://adf.org.au/drug-facts/nitazenes
 11. https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13028/EMCDDA-Initial-report\_Isotonitazene.pdf
 12. https://www.cato.org/blog/nitazene-overdose-deaths-rise-iron-law-prohibition-cannot-been-repealed

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt

Obligatoriskt” anger obligatoriska fält

Fullständigt namnObligatoriskt
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.