Kodeinberoende

Stockholms Beroendeklinik öppenvård

Mottag personlig behandling utan att störa ditt dagliga liv med vårt öppenvårdsprogram

Under de senaste åren har missbruk och beroende av smärtstillande läkemedel ökat kraftigt. Bland de vanligaste preparaten är olika mediciner som innehåller kodein. Kodein används inom sjukvården för att behandla olika smärttillstånd och för de allra flesta fungerar detta bra.

Men om man tar medicinen under en längre tid eller på ett sätt som som inte anges på receptet så kan det leda till ett beroende. En beroendeutveckling kan också inledas med att en patient tar allt högre doser för att uppnå samma effekt.

När ett beroende väl har utvecklats kan det vara svårt att sluta på egen hand. Precis som alla andra läkemedelsberoende krävs det ofta specialiserad sjukvård för att bli av med sitt beroende.

Vad är Kodein?

Kodein är en opiat som används inom sjukvården för att behandla olika sjukdomstillstånd. Kodein är starkt, mycket beroendeframkallande och omvandlas till morfin i kroppen. I Sverige skrivs den ut på recept men den också tillgänglig som gatudrog. I Sverige är de vanligaste läkemedlen Citodon och Panacod.

Vad Skrivs Kodein Ut För?

Kodeinbaserade mediciner används framförallt för att lindra smärta men kan också användas vid följande tillstånd.

 • svår hosta 
 • nästäppa
 • huvudvärk
 • förkylningssymptom
 • allergier
 • muskelspasmer
 • diarré
 • artros

Abstinens och avgiftning

Börja ditt tillfrisknande med alkoholavgiftning hos oss. Säker, stödjande vård. Få hjälp idag!

Hur Utvecklas Ett Kodeinberoende?

Många som utvecklar kodeinberoende har från början fått det utskrivet av en läkare. Om man sen använder det under lång tid kommer man att uppleva en toleransökning och effekten minskar. Det krävs då allt högre doser för att få samma effekt. De som har ett recept för en kort period har vanligtvis en låg risk att utveckla ett beroende. Men, som med många andra droger, utvecklas ofta en tolerans över en tidsperiod. Att ta drogen förändrar hur hjärnan och det centrala nervsystemet fungerar. Om någon använder kodein regelbundet över en längre tidsperiod eller i höga doser, så börjar deras hjärnkemi att förändras och beroendeutvecklingen inleds.

Effekter av Kodeinanvändning

Kodein påverkar hjärnan. Liksom många andra opiater och opioider är det de humörhöjande effekterna av drogen det som ofta leder till missbruk och beroende. Personer som tar kodein brukar uppleva ett euforiskt rus som liknar heroin. Negativa effekter inkluderar:

 • yrsel 
 • dåsighet 
 • illamående 
 • kräkningar 
 • magsmärta
 • förstoppning
 • svettningar
 • klåda
 • problem med urinering
 • krampanfall
 • extrem glädje eller nedstämdhet
 • långsamma hjärtslag
 • försvagad puls
 • svimning
 • ytlig andning
 • förvirring
 • hallucinationer 
 • ovanliga tankar och beteenden
 • humörsvängningar
Kodein och alkohol

Kodein och Alkohol

Man bör aldrig blanda kodein eller någon annan narkotikaklassad medicin med alkohol. Det kan vara en dödlig kombination som kan leda till allvarlig skada. Personer som tar kodein ska också undvika att köra eller hantera maskiner på grund av de effekter som listas ovan.

Tecken på Kodeinberoende

Det kan vara svårt att upptäcka tecken på kodeinberoende eftersom det utvecklas över tid. Men även om alla inte heller uppvisar samma tecken så finns det några gemensamma nämnare att vara uppmärksam på:

Undviker ansvar: Det kan visa sig som ett plötsligt eller gradvist minskat intresse för dagliga aktiviteter, att betygen eller vad man presterar minskar och/eller frånvaro på skola eller jobb.

Hemligheter och lögner: En person som har ett substansberoende går ofta långt för att hålla andra personer borta från händelser i deras liv.

Förändrade relationer: En person kan ändra vänkrets när de letar efter sällskap med andra som också har ett substansberoende. De kan även börja ha relationsproblem med familj och närstående.

Läkarbyten: En person kan besöka flera läkare för att försöka få mer läkemedel utskrivna.

Förändrat beteende: Genom att stöta bort vänner och närstående kan en person undvika att deras beroende upptäcks. Om en utåtriktad person plötsligt börjar hålla sig för sig själva, så kan det vara ett tecken på ett substansberoende.

Drogtillbehör: En person kan krossa och/eller snorta medicinen för att förstärka dess effekt. Ibland använder man en mortel, rakblad, kreditkort, ihoprullade sedlar och sugrör. Flera tomma pillerburkar bör också vara en varningsflagga.

Ekonomiska problem: En person som har ett beroende letar ofta efter mer av drogen, vilket kan leda till förändringar i deras ekonomiska situation. Om de ofta eller plötsligt ber om pengar kan det vara ett tecken på missbruk. De kan även låna pengar från vänner och familj med tomma löften om att betala tillbaka.

Blir indragna i brott: Att förfalska recept eller köpa läkemedel på den illegala marknaden är straffbart. Personer som har börjat med kodein som en medicinsk behandling kan bli begå kriminella handlingar för att få tag på sina preparat.

Ladda ner infoblad

Ladda ner ett informationsblad som ger dig en överblick över Stockholms beroendeklinik och vad vi kan erbjuda.

Behandling för Kodeinberoende

Behandling av kodeinberoende har två olika delar: medicinsk avgiftning och terapeutisk behandling. Om man bara genomför den medicinska delen är risken hög för återfall. Många patienter vittnar om att det är mycket svårt att genomföra behandlingen inom öppenvård.

Det behövs ofta ett integrerat behandlingsprogram på behandlingshem där man får medicinsk vård och övervakad avgiftning med en efterföljande psykoterapeutisk behandling. På våra behandlingshem har vi utformat ett intensivt behandlingsprogram med medicinsk avgiftning, individuell terapi och gruppterapi, komplementära terapier, utbildande föreläsningar, regelbundna måltider och träning samt återfallsprevention.

Längre slutenvård för kodeinberoende ger patienten en möjlighet att ta itu med de grundläggande orsakerna till deras kodeinberoende, få hjälp med kronisk smärta, att identifiera återfallstriggers och uppnå en framgångsrik, hälsosam livsstil.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt

Obligatoriskt” anger obligatoriska fält

Fullständigt namnObligatoriskt
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.