Den här sidan har granskats medicinskt av doktor Peter McCann, MSC, MBBS. Dr McCann är psykiatri- och internmedicinare vid Duke University Hospital, USA.

Innan du läser vidare, kom ihåg dessa tre saker:

  • Problem med alkohol är vanligare än man tror
  • Du kan må bättre (och kommer att göra det om du vidtar rätt åtgärder)
  • Ingen borde kämpa igenom behandlingen ensam
  • Att uppnå ett nyktert liv och fullständig avhållsamhet är mycket möjligt

Alkoholavgiftning

Alkoholberoende, abstinenssymtom och avgiftning

Ett alkoholberoende kännetecknas inte bara av mängden alkohol du dricker utan också av hur din kropp och själ fysiskt och mentalt är beroende av alkohol för att fungera.

Personer som har druckit mycket under en lång period upplever ofta fysiska och mentala abstinenssymtom när de inte dricker. Att undvika obehagliga abstinensbehov kan vara ett skäl till att fortsätta dricka. Om man har druckit stora mängder under lång tid kan kroppen reagera mycket kraftfullt om man plötsligt slutar. Abstinenssymtom kan vara allvarliga och farliga och vår rekommendation är att aldrig försöka avgifta sig själv på egen hand utan medicinskt stöd.

Behöver du medicinsk avgiftning eller behöver vistelse på ett behandlingshem under en tid så samarbetar vi med Castle Craig Hospital som är ett behandlingshem i Skottland för avgiftning och slutenvård. Castle Craigs fantastiska omgivningar och utsikt över Pentland Hills Regional Park bidrar till ett ökat välmående. Castle Craig har hjälpt mer än 10 000 människor att bli friska.

Contact Starta resan till återhämtning idag: call ring 08-124 00 284.

Vad betyder avgiftning?

Avgiftningsprocessen är kroppens sätt att rensa ut alkoholen. När det gäller avgiftning från alkohol kan abstinenssymptomen vara livsfarliga utan korrekt behandling. Vissa behöver en medicinskt övervakad och säker avgiftning innan de är redo att gå vidare till ett behandlingsprogram. Vi erbjuder medicinsk avgiftning på vår partnerklinik Castle Craig i Skottland.

En medicinsk avgiftning låter dig rensa din kropp på ett säkert sätt från alkoholmissbruk. Med vård och stöd från psykiatriker, sjuksköterskor och läkare övervinner du obehaget av eventuella abstinenssymtom. En typisk avgiftningsperiod från alkohol varar i 3-7 dagar. Därefter börjar den inledande behandlingen. Under slutenvård på Castle Craigs alkoholavgiftning kommer du att påbörja ett personligt terapiprogram direkt efter den medicinska avgiftningen.

Det är viktigt att ditt system avgiftas från alkohol eller andra substanser innan du inleder din beroendebehandling. Alkoholavgiftningen är bara inledningen till din tillfrisknandeprocess.

Mer om avgiftning och abstinens

Behandlingsprogram och eftervård i Sverige

Efter en avgiftning och kortare tid av slutenvård på vårt behandlingshem i UK kommer din behandling att fortsätta hos oss i Sverige. Utifrån din individuella behandlingsplan fortsätter vi jobba mot långsiktig nykterhet genom fortsatt terapi, livsstilsförändringar och socialt stöd.

Starta din resa till återhämtning redan idag, ring Stockholms beroendeklinik på 08-124 00 284.

Mer om alkoholism.

Individuellt utformad behandling

Det finns inte ett rehabprogram för alkoholism som passar alla.

Som erfarna beroendeterapeuter vet vi att en av de mest kritiska aspekterna av återhämtningen är kunnig personal som kan göra medicinska diagnoser och ta ett helhetsgrepp för din behandling. Alla människor som kommer in genom våra dörrar har väldigt olika behov och förutsättningar. Därför erbjuder vi alla en individuell behandlingsplan. Av vår personal får du en skräddarsydd behandlingsplan som är särskilt utformad för din unika situation, ditt beroende och eventuellt förekommande psykiska problem.

Har du en psykisk ohälsa parallellt med ditt beroende kan ett medicinskt ingripande spela en betydande roll i din återhämtningsresa. För dig som väljer behandlingshem som vårdform har vi på vår partnerklinik i Skottland totalt 18 psykiatriker, läkare och sjuksköterskor samt 14 specialistterapeuter som alla finns till ditt förfogande.

Alkoholavgiftning

Hur lång tid tar en alkoholavgiftning?

Den medicinska avgiftningen tar mellan 2 och 7 dagar men för en långsiktig nykterhet rekommenderar vi att man är på Castle Craig i Skottland mellan 4 och 8 veckor. Det är en längre period än många andra behandlingar men att tillfriskna från ett beroende tar tid och de är vår erfarenhet att tid är en avgörande faktor för en långvarig nykterhet.

Vi är övertygade om att alkoholbehandlingarna på vår partnerklinik Castle Craig Hospital fungerar eftersom vi ser resultaten dagligen. Vi har också siffror som visar på en framgångsrik behandling. 73% av de 10,000 patienter som lämnat oss har uppnått en långvarig nykterhet.

Antagning till vår avgiftning och slutenbehandling

Antagningsprocessen för att få komma till Castle Craig är enkel.

Först ringer du till oss på Stockholms beroendeklinik på 08-124 00 284, så ger vi dig information och råd. Sedan tar vi kontakt med Castle Craig och hjälper dig vidare i processen. Vi kan hjälpa de flesta patienter och du kan vanligtvis påbörja din behandling inom några dagar.

Antagningar behandlas oftast inom 24 timmar eller mindre, och för nödsituationer kan vi ofta erbjuda omedelbar plats på kliniken.

Om vi inte anser att vi kan hjälpa dig på ett bra sätt kommer vi säga det och hänvisa dig till andra som vi tror kan hjälpa dig.

Eftervård i Sverige

Ditt behandlingsprogram kommer att fortsätta när du lämnar Castle Craigs rehabilitering för alkohol. Vårt team på Stockholms beroendeklinik i Stockholm tar över efter din utskrivning från Castle Craig. I nära samarbete förbereder vi en personlig eftervårdsplan för att tillgodose dina individuella behov av återhämtning och fortsatta tillfrisknande.

Kontakta oss idag

Om du behöver råd om att få beroendebehandling för missbruk, ring vår hjälplinje på 08-124 00 284 för att ordna en kostnadsfri beroendebedömning. Vi har öppet dygnet runt.

Du är nästan där.