Varför orsakar alkohol skakningar?


Vad är alkoholutlösta skakningar och vad orsakar dem?

Alkoholrelaterade skakningar orsakas av den alkoholabstinens som en del upplever när de tvärt slutar dricka. Det är en del av tillståndet alkoholabstinens som drabbar cirka 50 % av alla som dricker mycket. I sin lindriga form inkluderar typiska symptom utöver skakningar oro, svettningar, illamående, rastlöshet, huvudvärk och alkoholsug. Mer allvarliga former av abstinens kan leda till anfall, delirium tremens och hallucinationer – och utan behandling kan det vara dödligt.

Varför skakar jag efter att ha druckit alkohol?

Det är faktiskt inte närvaron av alkohol som orsakar skakningarna, utan den plötsliga frånvaron av alkohol när kroppen har vant sig vid dess närvaro.

Abstinenssymptom är ett resultat av fysiologiska obalanser som uppstår efter en längre period med tungt drickande.

Vad säger vetenskapen om skakningarna?

Alkohol har en dämpande effekt på kroppen och hög konsumtion kan leda till att hjärnan vänjer sig vid en minskad stimuleringsnivå. I mer vetenskapliga termer minskar alkohol aktiviteten i det centrala nervsystemet genom att öka aktiviteten hos den huvudsakliga hämmande (depressiva) signalsubstansen gamma-aminosmörsyra (GABA).

Som svar på den kroniska ökningen av GABA-aktivitet, minskar hjärnan antalet GABA-receptorer i delar av hjärnan för att kompensera.

När alkohol går ur kroppen har hjärnan mindre av den dämpande effekten från alkohol. Men den har även färre av de dämpande GABA-receptorerna eftersom antalet nu har minskats. Det gör att hjärnan är i ett stimulerat tillstånd och det leder till skakningar eller darrningar.

Är skakningarna farliga?

Att uppleva skakningar kan vara irriterande och pinsamt, men det är inte farligt i sig. Det är dock ett tecken på alkoholabstinens som hos vissa patienter kan leda till mycket allvarliga konsekvenser. Det är också en stark indikation på att personen har allvarliga alkoholproblem.

Svår alkoholabstinens kan leda till hallucinationer, anfall eller “delirium tremens” – en medicinsk nödsituation som kräver specialistvård inom slutenvård.

Alkoholutlösta skakningar kan uppstå några timmar efter att man har druckit, och anfall sker ofta efter 6 till 48 timmar efter att man har slutat eller skärt ner på drickandet. Efter 48-72 timmar kan man få delirium, vilket kan vara dödligt.

Vad är delirium tremens?

Delirium tremens är ett neurologiskt syndrom som kännetecknas av förändringar i den fysiska och mentala hälsan. Symptom kan vara förvirring, ångest, feber, skakningar, snabba hjärtslag, svettningar, svår förvirring, upprördhet, hallucinationer och högt blodtryck.

Delirium tremens har en hög dödlighet på cirka 8% och det är därför viktigt att drabbade behandlas i en säker miljö av läkare som förstår deras tillstånd.

Vilka mediciner behandlar alkoholrelaterade skakningar?

När alkoholutlösta skakningar blir mer än bara en baksmälla är det tecken på alkoholabstinens. Då behövs kliniska insatser.

Läkemedel som kallas bensodiazepiner kan minska symptomen av alkoholabstinens och inkluderar vanligtvis klordiazepoxid (Librium) och lorazepam (Ativan). Dessa läkemedel används vanligtvis för att behandla ångest, kramper och sömnstörningar på grund av den lugnande effekt som de har på nervsystemet.

På ett behandlingshem övervakas avgiftningsprocessen noggrant av vårdpersonal för att minska potentiella risker. Avgiftningsprocessen innebär att man får patienten att sluta använda substansen på ett säkert och effektivt sätt genom att gradvis minska användningen. Detta minimerar abstinenssymptomen och hjälper till att förebygga komplikationer.

Hur länge varar skakningarna?

Varaktigheten och svårighetsgraden av abstinenssymptom varierar beroende på hur mycket, hur länge och hur ofta man dricker. Andra faktorer som ålder, kön, vikt och familjehistoria av beroenden påverkar också.

Det är viktigt att förstå att om du får skakningar när du slutar dricka är det ett tecken på att din kropp har blivit beroende av alkohol. Du borde överväga att söka hjälp.

Vad är den säkraste behandlingen för någon med skakningar?

På grund av risken för delirium tremens som är dödligt, är det viktigt att personer med kraftiga skakningar får rätt behandling. På ett tryggt, medicinskt övervakat avgiftningsprogram kan symptomen hanteras på ett säkert sätt.

Alkoholavgiftning

För att avgiftas från alkohol på ett säkert sätt om du har druckit mycket och länge måste du söka vård. Utbildad vårdpersonal kan behandla dig på en avgiftningsenhet eller på ett behandlingshem med dygnet runt-vård och en läkare på plats hela tiden.

Vårdpersonalen kommer att se till att du får en långsam, säker och övervakad avgiftning från alkohol i en takt som är bekväm för dig. De kommer så klart att stödja dig genom alkoholabstinens biverkningar.

När du har avslutat avgiftningsprocessen kommer du att kunna gå med i terapiprogrammet och börja din väg till ett tillfrisknande och ett lyckligt liv utan alkohol.

Efter avgiftningen går patienterna med i ett terapiprogram som är baserat på den världsberömda 12-stegsmodellen för behandling som är baserad på avhållsamhet.

Under programmet kommer du att vara med på gruppterapi och enskild terapi för att ta itu med ditt beroende och underliggande psykiska problem som bidrar till lusten att dricka alkohol. Det kan till exempel handla om trauma.

Genom att gå med i ett terapiprogram kommer du så småningom att kunna lämna alkoholen bakom dig och börja ett nytt liv.

Läs mer om Stockholms beroendeklinikens tjänster och behandling av alkohol- och drogberoende i Sverige.

Upptäck hur vi kan hjälpa dig

Att tillfriskna är möjligt. Kontakta oss idag.

En sann historia

Gerardaus:

Jag började bli orolig när jag jobbade på ett bageri vid 21 års ålder. Jag märkte att jag blev väldigt nervös och skakig vid slutet av mitt arbetspass. Jag visste redan från början att det berodde på alkoholabstinens. Ändå fortsatte jag att dricka så fort mitt pass var över. Jag inser nu att jag borde ha slutat där och då, men jag var rädd för abstinensen så det gjorde jag inte. Det var ett misstag.

”Flera år senare när jag var 28 år visste jag att jag hade haft ett allvarligt problem i några år men jag var för rädd för att erkänna det. En kväll när jag funderade på min framtid tänkte jag för mig själv… När jag blir stor vill jag bli…

Sedan insåg jag att jag redan var vuxen. Och jag borde redan ha varit där. Jag valde då att jag skulle sluta med alkohol och få ordning på mitt liv. Jag visste ännu inte hur jag skulle göra det. Jag pratade med min flickvän om det men hon stöttade mig inte. Hon ville att vi skulle fortsätta dricka och ha kul. För mig var det roliga över sedan en lång tid tillbaka.”

Om du oroar dig för dig själv eller någon närstående och vill vägledas om alkoholavgiftning kontakta oss  – vi svarar gärna på dina frågor.