Vad händer när du slutar dricka alkohol? En tidslinje


Om du missbrukar alkohol och sedan slutar dricka, kommer detta innebära att du går igenom olika stadier av tillfrisknande. Alla är olika, men det finns några allmänna påståenden om vad vi förväntar oss kommer att hända och när under ett tillfrisknande.

Alla som dricker mycket alkohol, missbrukar eller är beroende av alkohol, bör söka vård och råd innan de slutar dricka på grund av de potentiellt farliga – till och med dödliga – effekterna av att snabbt sluta utan rätt övervakning. Det är dock ingen anledning att vara rädd för att sluta dricka, och rätt hjälp finns att få.

Vad händer när du slutar dricka – en tidslinje

Tiden det tar att må bättre efter att ha slutat med alkohol varierar beroende på flera faktorer, inklusive varaktigheten och intensiteten av alkoholanvändning, individuell hälsa och det stödsystem som finns på plats. Det finns olika alternativ för behandling och stöd tillgängliga för individer som slutar med alkohol, inklusive medicinering, psykologisk behandling och kombinationer av olika behandlingar. Denna tidslinje är en bred uppskattning av vad som kan hända när en alkoholberoende, som har missbrukat alkohol under lång tid, har druckit sin sista alkoholhaltiga drink.1

Alla kommer sannolikt att uppleva små variationer av uppskattningen nedan.2

Tid sedan senaste drinkSymtom/tecken du kan uppleva
2-12 timmarUppkomst av abstinenssymtom som kan innefatta handskakningar, illamående, överdriven svettning, rastlöshet och ångest.
12 – 24 timmarAbstinensbesvären fortsätter. Alkoholsug, minskad energi och att känna sig låg eller deprimerad är vanligt. Sömnen kommer sannolikt att störas.
12 – 72 timmarDetta är riskperioden för de allvarligaste abstinenssymtomen som farligt förhöjd hjärtfrekvens, förhöjt blodtryck och kramper.
48 – 72 timmarFör de flesta människor är detta den punkt då abstinensbesvären börjar avta eller blir mer hanterbara.
3-7 dagarAbstinensbesvären kommer på det hela taget att upphöra för de flesta. I några få fall kommer symtomen att förvärras och kan utvecklas till medicinska akuta delirium tremens (DTs), vilket innebär desorientering, förvirring och kraftig svettning. Det är därför som alkoholkonsumenter endast bör sluta dricka under medicinsk övervakning.
1 veckaSömnmönstret kommer sannolikt att förbättras, även om det kan ta upp till en månad eller längre för vissa människor.
1-2 veckorMellan en och två veckor är den punkt då en klinisk avgiftningsperiod vanligtvis tar slut. Du kommer att börja märka en minskning av fysiska symtom som skakningar och illamående. Sömnmönstret kan börja förbättras, vilket hjälper dig att känna dig lite mer utvilad.
2 veckorDu kan börja märka viktminskning på grund av att du tar bort alkoholkalorier. De vars lever inte har skadats allvarligt av att dricka men har ackumulerat en större fettmängd (5% fett i levern klassas som fettlever), kan börja visa tecken på återhämtning. Suget kan fortfarande dyka upp, men totalt sett kommer du att börja känna dig mer balanserad och energisk.
3-4 veckorBlodtrycket kan minska till hälsosammare nivåer om drickandet orsakade en ökning.
1 månadDin hud kan börja se bättre ut och du kanske märker att du har gått ner i vikt.
3-12 månaderDin mentala hälsa kommer att se avsevärda förbättringar, med mindre ångest och depression. Suget kommer att minska och du kommer att börja känna en stark känsla av välbefinnande och självkänsla. Den fysiska hälsan fortsätter att förbättras, vilket minskar risken för alkoholrelaterade sjukdomar.
1 årDe långsiktiga fördelarna börjar verkligen att visa sig. Din risk för hjärtsjukdomar, leversjukdomar och vissa cancerformer minskar avsevärt. Känslomässigt och mentalt kommer du att känna dig mer stabil, och många människor uppnår en varaktig, högre livskvalitet.
Vid 12-månadersgränsen kommer nästan alla att lämna symtomen bakom sig och börja njuta av alla fördelarna med att vara nykter.3,4,5,6,7,8

Kontakta oss idag

Vi erbjuder effektiv behandling av beroende av alkohol, droger och spel.

Är det dåligt för min hälsa att dricka?

Att dricka alkohol kan ha olika effekter på din hälsa, beroende på hur mycket och hur ofta du konsumerar det. Alkohol påverkar kroppen på flera sätt, inklusive dess inverkan på det centrala nervsystemet och den fysiska hälsan. Här är några viktiga punkter att tänka på:

Kortsiktiga effekter:

  • Nedsatt omdöme och koordination: Även små mängder alkohol kan försämra ditt omdöme, koordination och reaktionstider, vilket ökar risken för olyckor och skador.
  • Baksmälla: Att dricka för mycket kan leda till baksmälla, som inkluderar symtom som huvudvärk, illamående, yrsel och trötthet.
  • Alkoholförgiftning: Att konsumera stora mängder alkohol under en kort period kan leda till alkoholförgiftning, ett potentiellt livshotande tillstånd.9

Långsiktiga effekter:

  • Leverskador: Kroniskt tungt drickande kan leda till leversjukdomar som fettlever, hepatit och skrumplever.
  • Hjärthälsa: Långvarig alkoholanvändning kan öka blodtrycket, leda till hjärtsjukdomar och öka risken för stroke.
  • Psykisk hälsa: Överdrivet drickande kan bidra till psykiska problem som depression och ångest, och det kan också förvärra befintliga psykiska hälsotillstånd.
  • Beroende: Regelbundet att dricka alkohol kan leda till missbruk och beroende, känt som alkoholmissbruk (AUD). Det kan också påverka hjärnans belöningssystem, vilket gör det svårare att kontrollera konsumtionen och kräver mer alkohol för att uppnå samma positiva känsla.
  • Cancerrisk: Att dricka alkohol är förknippat med en ökad risk för flera typer av cancer, inklusive mun, svalg, matstrupe, lever, tjocktarm och bröstcancer.
  • Försvagat immunförsvar: Kroniskt drickande kan försvaga ditt immunförsvar, vilket gör dig mer mottaglig för infektioner.10,11,12,13

Hur lång tid tar det att må bättre efter att ha slutat med alkohol?

Även om fysiska abstinenssymtom sannolikt är som värst under de första dagarna och vanligtvis förbättras mycket inom ett par veckor, kan känslomässiga problem kvarstå längre. När man slutar dricka alkohol kan man dock uppleva positiva hälsoeffekter som förbättrad mental klarhet, minskad ångest, bättre sömn och ökad energi.8

Har du problem med alkoholmissbruk?

Om du är beroende eller missbrukar alkohol kan vi stötta dig och hitta en behandling som passar dig.

Tillfrisknande från alkoholmissbruk

Tillfrisknande är ingen enkel resa och det finns många olika alternativ för återhämtning. Det är viktigt att få hjälp och stöd för alkoholproblem, inklusive behandling och tillgång till vårdresurser.

Nästan alla går igenom perioder där de först mår sämre innan de börjar må bättre, vilket kan göra att man känner sig fast eller upplever känslomässiga eller fysiska återfall. Det finns olika möjligheter och metoder för att dricka mindre, inklusive psykologisk behandling, medicinering och självhjälpsgrupper. Bland annat kan ett starkt stödsystem som Anonyma Alkoholister, rådgivning, stödgrupper och medicinsk övervakning göra en enorm skillnad i din tillfrisknandeprocess.

Du är inte ensam och med rätt stöd kan du se fram emot en friskare och lyckligare framtid.12