behandlingshem beroende

Alkohol och pankreatit


Orsaker, symtom och behandling

Alkoholutlöst pankreatit är en farlig sjukdom som utvecklas när alkohol skadar bukspottkörteln. Om den inte upptäcks och behandlas kan sjukdomen leda till allvarliga konsekvenser.

Vad är bukspottkörteln och varför är den viktig?

Bukspottkörteln är ett litet, men viktigt organ som finns i den övre delen av buken. Den är ansluten till tunntarmen via ett rör som kallas bukspottkörtelgången.

Bukspottkörteln innehåller två typer av körtlar, som båda har mycket viktiga roller.

1. Exokrina körtlar

Dessa körtlar producerar viktiga enzymer. Under matsmältningen släpper bukspottkörteln ut enzymerna i tunntarmen. De hjälper till att bryta ner mat till mindre molekyler som lätt kan absorberas.

2. Endokrina körtlar

Dessa körtlar producerar insulin och glukagon, hormoner som är ansvariga för att reglera blodsockernivån.

Vad gör alkohol med bukspottkörteln?

Bukspottkörtelns acinarceller metaboliserar alkohol till giftiga biprodukter som kan orsaka allvarliga skador på bukspottkörtelgången.

Dessa bukspottkörtelenzymer som normalt släpps ut i matsmältningskanalen byggs upp och börjar smälta bukspottkörtelns vävnad.

Den medicinska världen vet ännu inte exakt hur alkoholkonsumtion orsakar pankreatit.

Vi vet att effekterna av alkohol skapar förändringar i vissa strukturer i bukspottkörteln. Dessa förändringar startar en kedja av reaktioner som leder till skador och inflammation i bukspottkörteln.

Vad är pankreatit?

Pankreatit är en inflammation av bukspottkörteln. I enkla termer blir bukspottskörteln irriterad och svullen.

Inflammation av bukspottskörteln kan påverka dess förmåga att utföra sina vanliga funktioner. Om bukspottkörteln slutar producera matsmältningsenzymer kommer kroppen att behöva kämpa för att effektivt kunna bryta ner och absorbera mat.

Det kan leda till näringsproblem. Om bukspottkörteln inte kan producera insulin och glukagon, kommer kroppen att förlora sin förmåga att reglera blodsockernivån. Detta kan leda till högt blodsocker och i vissa fall diabetes.

Den farligaste effekten av pankreatit är den inflammatoriska respons den utlöser i kroppen. Denna inflammatoriska reaktion kan göra människor otroligt sjuka. I svåra fall kan det leda till organsvikt och andra komplikationer.

Abstinens och avgiftning

Börja ditt tillfrisknande med alkoholavgiftning hos oss. Säker, stödjande vård. Få hjälp idag!

Olika former av pankreatit

Det finns två huvudformer av pankreatit, akut och kronisk. Medan båda formerna orsakar inflammation är de annars relativt olika varandra.

 • Akut pankreatit som uppstår på grund av en plötslig episod av inflammation kan försvinna med behandling, men vissa attacker är allvarliga och till och med livshotande.
 • Kronisk pankreatit är ett mer långvarigt tillstånd. Det innebär vanligtvis irreversibla skador på bukspottkörteln och löpande symtom.

Vid återkommande inflammationer kan akut pankreatit utvecklas till att bli kronisk.

Hur vanligt är pankreatit?

Akut pankreatit är en vanlig sjukdom som drabbar ungefär 40-50 personer per 100 000 invånare och år i Sverige. I Storbritannien drabbas ungefär 56 per 100 000 människor varje år.

Vi vet inte exakt hur vanligt den kroniska formen är, men vissa siffror citerar en statistik på 5-6 av 100 000.

Vad orsakar pankreatit?

De vanligaste orsakerna till både akut och kronisk pankreatit är:

Orsaker till akut pankreatit

Alkoholkonsumtion orsakar 17-25 % av alla fall och det gör det till den näst vanligaste orsaken. Det kallas för akut alkoholutlöst pankreatit.

Den vanligaste orsaken till akut pankreatit är gallsten. Mindre vanliga orsaker till akut pankreatit inkluderar skador, virus och droger.

Orsaker till kronisk pankreatit

Alkoholmissbruk ansvarar för 80 % av fallen och kallas för kronisk alkoholutlöst pankreatit.

Sjukdomen kan även orsakas av en blockering i bukspottkörtelgången. Det är mindre vanligt, men den kan också orsakas av en sjukdom som cystisk fibros.

Hur mycket alkohol orsakar pankreatit?

Tyvärr finns det inte tillräckligt med forskning för att ge oss ett tydligt svar på det. Vissa människor kan utveckla pankreatit från ett ganska måttligt alkoholintag. Andra kan dricka i flera år utan att utveckla pankreatit.

Men det är känt att kronisk alkoholkonsumtion ökar risken för hälsokomplikationer som pankreatit.

Letar du efter behandling eller stöd, kontakta oss via mail eller telefon

Vilka symtom har pankreatit?

De viktigaste symptomen på akut pankreatit är svår buksmärta, illamående och kräkningar.

Personer med pankreatit klagar vanligtvis över smärta i den övre delen av buken. Smärtan kan förbättras något när du sitter framåt.

Vid akut pankreatit är smärtan vanligtvis plötslig och svår. Hos personer där pankreatit är kronisk kan smärtan vara mildare och utvecklas mer gradvis. I vissa fall kan det inte finnas någon smärta alls.

Vid akut pankreatit kan det inflammatoriska svaret som uppstår orsaka ytterligare symtom inklusive:

 • Förhöjd hjärtfrekvens/puls
 • Feber eller hög temperatur

I kroniska fall kan bukspottkörteln förlora sin förmåga att producera matsmältningsenzymer. Det kan leda till symtom på matsmältningsproblem inklusive:

 • Uppblåsthet
 • Näringsbrister
 • Viktminskning, tarmvanor förändras

Att diagnostisera pankreatit

Din läkare kommer att ställa frågor till dig för att skapa en förståelse om problemet. De frågar om dina symtom, tidigare medicinsk historia, mediciner och allmän livsstil inklusive alkoholkonsumtion. Informationen kan hjälpa dem att hitta orsakerna till ditt problem.

Läkaren kommer sedan att undersöka dig för fysiska symtom. De kommer att leta efter tecken på pankreatit och andra tillstånd som kan orsaka dina symtom.

Om läkaren misstänker att du har pankreatit kan de utföra följande undersökningar:

 • Blodprov: Din läkare kan ta blodprover som ger information om vad som orsakar dina symtom. Patienter med pankreatit har ofta höga nivåer av ett enzym som kallas amylas och inflammatoriska markörer.
 • Avbildning: Din läkare kan börja med att göra en röntgen, för att se om något annat ligger bakom magsmärtan. I vissa fall kan din läkare bestämma sig för att göra en datortomografi (CT) omedelbart. Det ger en detaljerad bild av buken. CT kan användas för att leta efter tecken på pankreatit som svullnad eller vätska runt bukspottkörteln.
 • Specialistutredningar: Beroende på ditt individuella fall kan din läkare föreslå mer invasiva utredningar. Om de tror att något blockerar bukspottkörteln kan de använda magnetresonans cholangiopancreaticografi (MRCP).

Det ger en tydligare bild av bukspottkörteln och bukspottkörtelgången. Det kan visa om det finns en blockering som orsakar pankreatit.

Behandling av alkoholinducerad pankreatit

Alkoholrelaterad pankreatit behandlas på olika sätt beroende på om den är akut eller kronisk.

Behandling av akut pankreatit

Att utveckla akut pankreatit är potentiellt livshotande och måste behandlas på sjukhus. Behandlingen kommer att bero på symtomen och svårighetsgraden.

Behandling för akut pankreatit kan inkludera:

 • Vätskor genom ett intravenöst (IV) dropp
 • Smärtstillande medel, mediciner som kallas antiemetika som hjälper dig att känna dig mindre illamående
 • Syre genom en ansiktsmask

Akut pankreatit kan snabbt förvärras, vilket gör att drabbade mår mycket dåligt. Av denna anledning kommer vårdpersonalen att övervaka patienten.

Om inflammationen av bukspottkörteln blir allvarlig kan vårdpersonalen flytta patienten till en specialavdelning för allvarligt sjuka patienter. Om komplikationer utvecklas kan en del av bukspottkörteln behöva tas bort genom operation.

Efter att dina symtom har behandlats bör vårdpersonalen fokusera på att hjälpa dig att sluta dricka alkohol.

På Stockholms Beroendeklinik har vi specialiserad medicinsk hjälp och en unik individuell behandlingsplan som är utformad för att stoppa den skada som alkoholen har orsakat.

Behandling av kronisk pankreatit

Behandling av kronisk alkoholinducerad pankreatit har fyra huvudsakliga mål:

 • Kontrollera smärta med noggrant övervakade smärtstillande medel
 • Förebygga näringsbrister med enzymer och kosttillskott
 • Hantera eventuella komplikationer som till exempel diabetes
 • Ge dig stöd för att göra viktiga livsstilsförändringar, som att sluta dricka alkohol

Smärtlindring vid pankreatit

Smärta är ett pågående problem för personer med pankreatit. Din läkare kommer att ge dig råd om vilka smärtstillande medel du ska ta.

Vid mild smärta tar du vanligtvis enkla smärtstillande medel. Till exempel paracetamol och icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID) som ibuprofen. Om det inte lindrar smärtan kan din läkare ordinera en svag opioid som kodeinfosfat. Kodein och andra opioider tenderar dock att förlora sin effekt om de tas regelbundet och bör inte användas under lång tid.

Om din smärta är svår kan din läkare erbjuda dig mer specialiserade läkemedel. Till exempel gabapentin eller amitriptylin. (4)

Patienter med okontrollerbar smärta kan behöva ett ingrepp som kallas nervblockad.

Är pankreatit farligt?

Komplikationer av akut pankreatit

Akut pankreatit är ett farligt tillstånd. Minst 1 av 5 fall av akut pankreatit är allvarlig (3) och 1 av 20 personer med akut pankreatit dör av det. (2)

Akut pankreatit kan leda till flera allvarliga komplikationer. Riskfaktorer inkluderar:

 • Obotlig skada och död av pankreasvävnad (pankreatisk nekros).
 • Bildning av vätskefyllda säckar som kallas pseudocystor.
 • Infektion
 • Blödning från blodkärl runt bukspottkörteln
 • Bildning av en propp i närliggande blodkärl
 • Inflammation och svullnad i gallblåsan (känd som kolecystit)
 • Det kan bli kroniskt

Komplikationer av kronisk pankreatit

Denna typ av pankreatit kan också leda till en rad komplikationer:

 • Pankreatiska pseudocystor, diabetes
 • Blockering av gallgången
 • Bildning av en propp i mjältvenen
 • Bukspottkörtelcancer

Öppettider

Måndag-fredag 9.00-17.00

Besöksadress: Eriksbergsgatan 12, 114 30 Stockholm

Återhämtning från alkoholrelaterad pankreatit

Kan du återhämta dig från akut pankreatit?

De flesta människor återhämtar sig från en episod av akut pankreatit efter en veckas sjukhusbehandling. I fall av svår pankreatit kan människor vara på sjukhus i flera veckor innan de återhämtar sig.

Efter att du återhämtat dig från akut pankreatit kommer vårdpersonalen att ge dig råd om livsstilsförändringar som du bör göra. Det hjälper dig att förhindra ytterligare episoder. En av de viktigaste förändringarna är att ge upp alkohol.

Kan du bli frisk från kronisk pankreatit?

Om pankreatit blir kronisk kan det leda till obotlig skada. Det är därför inte möjligt att bota sjukdomen. Men med rätt medicinskt stöd och livsstilsförändringar kan du kontrollera dina symtom och minska uppblossningar.

Om du utvecklar bukspottkörtelinflammation och fortsätter att dricka kommer det med största sannolikhet att bli fler skador på bukspottkörteln och/eller en akut attack.

Måste jag sluta dricka om jag har pankreatit?

Om du har haft en episod av alkoholutlöst pankreatit bör du helt sluta dricka alkohol. Effekterna av alkoholmissbruk innebär en ökad risk för att utveckla akut alkoholinducerad pankreatit.

Människor som fortsätter att dricka alkohol efter en episod av akut pankreatit löper högre risk för:

1. Att drabbas igen av akut pankreatit
2. Utveckla kronisk pankreatit (1)

Vi vet att det kan vara svårt att sluta dricka om du har ett alkoholproblem. Ett beroende är en komplicerad sjukdom och trots att du vet att du måste sluta dricka för hälsans skull, så är det inte alltid så lätt. Vi kan hjälpa dig – Kontakta oss på e-post.

Rökning kan också förvärra pankreatit, så din läkare kan också föreslå att du slutar röka.

Sluta dricka alkohol efter pankreatit

Vissa sjukhus har behandlingar som kan hjälpa dig att sluta dricka. Det kan vägleda dig till hur du kan hålla dig borta från alkohol efter att du kommit hem från sjukhuset.

Många behöver mer stöd för att tillfriskna från ett alkoholberoende. Om du behöver mer stöd kan du överväga behandling på ett behandlingshem.

Att behandlas för ett alkoholberoende

Om du har utvecklat alkoholism kan vi hjälpa dig. På Stockholms beroendeklinik erbjuder vi intensiv behandling för alkoholberoende. Vi samarbetar med specialister om det behövs när patienter skriver in sig och har komplicerade medicinska komplikationer på grund av sitt drickande.

Vårt mål med vårt behandlingsprogram för beroende är att hjälpa dig att vara helt nykter. Det är ofta vad våra patienter med bukspottkörtelinflammation har rekommenderats.

Välkommen att kontakta oss för ett rådgivande samtal.

Kontakta oss idag

För att få reda på hur vi kan hjälpa patienter med alkoholism i Stockholm och i hela Sverige, kontakta oss för en första bedömning. Du kan klicka här mer information om våra specialiserade behandlingsprogram för alkoholism.

Du är nästan framme.

Referenser

 1. Klochkov A, Kudaravalli P, Lim Y, Sun Y. Alcoholic Pancreatitis. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; May 24, 2021.
 2. Pancreatitis | Guidance | NICE. Nice.org.uk. https://www.nice.org.uk/guidance/ng104/chapter/Context Published 2021. Accessed December 3, 2021.
 3. Leppäniemi A, Tolonen M, Tarasconi A, et al. 2019 WSES guidelines for the management of severe acute pancreatitis. World J Emerg Surg. 2019;14:27. Published 2019 Jun 13. doi:10.1186/s13017-019-0247-0
 4. Management of chronic pancreatitis | Guidance | NICE. Nice.org.uk. https://cks.nice.org.uk/topics/pancreatitis-chronic/management/management-of-chronic-pancreatitis/. Published 2021. Accessed December 3, 2021.
 5. Alcohol and stomach pains – Castle Craig insight | 2021 | Dr Felicity Sasada