Hallucinogenberoende

Hallucinogener är en grupp narkotiska preparat som ger användaren en förvrängd uppfattning av verkligheten. Under ruset kan man se, känna, lukta och höra saker som inte finns. Inom den här gruppen finns en mängd olika preparat. Både sådana som kommer från växtriket och sådana som är framtagna på kemisk väg. Man kan vara beroende av själva drogen men också av upplevelserna som de ger. Personer som är beroende av hallucinogener har en ökad risk för psykoser och kan uppleva det som svårt eller vara rädda för att sluta med drogen.

Vad är hallucinogener?

Hallucinogener är grupp droger som kan ge hallucinationer när de tas. Hallucinogener kan förändra en persons medvetande, tankar, känslor och skapa psykiska upplevelser som skiljer sig radikalt åt från det verkliga livet. En hallucinogen definieras av sin effekt på användaren och inte efter sin form eller kemiska struktur. Det finns flera olika droger som kan orsaka hallucinationer, inklusive naturliga och syntetiska substanser. Man kan dela in hallucinogenerna i tre kategorier beroende på deras effekt: psykedeliska, dissociativa och delirianter.

Psykedelisk narkotika

Psykedelisk narkotika skapar tillfälligt förändrade medvetandetillstånd. Droger som klassificeras som psykedeliska inkluderar:

 • LSD
 • Psilocybin, magic mushrooms
 • Meskalin 
 • DMT 
 • Ayahuasca
 • Cannabis

Dissociativa droger

Dissociativa droger ger en person känslan av att vara avskild från verkligheten. Personen kan känna sig bortkopplad från sin miljö eller från sin egen kropp. Bland dissociativa droger hittar vi följande:

 • Ketamin
 • Salvia 
 • PCP
 • Nitrous oxide 
 • DXM 

Delirianter

Delirianter är droger som skapar förvirrande känslor och förlust av kontroll. Delirianter är vanligtvis olika växtarter som exempelvis nattljusfamiljen, spikklubba, änglatrumpet med flera. Delirianter kan även hittas i muskotnöt och i receptfria antihistaminer.

Vad är hallucinationer?

Kort sagt så innebär begreppet hallucinationer att en person upplever något som inte är verkligt. Det kan vara i form av ljud, visuell bild, känsla, doft och till och med smak. Den vanligaste typen av hallucinationer är auditiva där en person vanligtvis hör röster eller ljud som inte har ett fysiskt ursprung.

Ladda ner infoblad

Ladda ner ett informationsblad som ger dig en överblick över Stockholms beroendeklinik och vad vi kan erbjuda.

Tecken Och Symptom på Hallucinogenmissbruk

En persons reaktion på hallucinogener varierar och därför är det svårt att skapa en uttömmande lista med symptom. Det finns dock några generella symptom som kan identifieras. En del av dessa symptom kan ha orsakats av något som inte är relaterat till hallucinogener. Med det i åtanke är några tecken att vara uppmärksam på följande: 

 • vidgade pupiller
 • osammanhängande eller meningslöst tal
 • förvirring
 • tvångsmässigt skratt
 • paranoia
 • minskad känslighet för t.ex. smärta
 • ångest
 • panik
 • oförmåga att fokusera
 • tappar tid- och rumsuppfattning
 • kraftiga och snabba humörsvängningar
 • blir fascinerad och fastnar i dagliga föremål
 • försämrad motorik
 • hallucinationer av olika slag
 • vanföreställningar
 • tom och frånvarande blick
 • psykoser

Sök hjälp idag

Vi är här för att hjälpa dig ta det första steget mot tillfrisknande.

Faror med att använda hallucinogener för första gången

En person som aldrig har tagit hallucinogener förut kan vara oförberedd på de starka hallucinationerna och förändringarna i medvetandet som kan uppstå. Effekterna och hallucinationerna som drogerna orsakar beskrivs ofta som “bortom verkligheten” eller “utanför denna värld”. Den här upplevelsen kan vara väldigt obehaglig eller skrämmande första gången. Det finns dokumenterade olyckor som skett på grund av att användaren blivit panikslagen och utåtagerande under hallucinogenrus.

Långvariga sidoeffekter av hallucinogenmissbruk

De långvariga effekterna av ett hallucinogenmissbruk kan vara förödande. En rad olika faktorer kan påverka effekterna av drogerna, inklusive: genetisk sårbarhet, mängden och styrkan som används och hur länge det används. Hallucinogener kan leda till allvarliga psykiska problem och kan ibland orsaka permanenta psykiska sjukdomar som måste behandlas på sjukhus. Ett exempel på detta är schizofreni. Hallucinogenbruk kan också leda till permanenta fysiska problem. En kronisk ketaminanvändare kan till exempel få problem med urinblåsan eftersom urinvägarna kan skadas.

Hjälp för hallucinogenberoende

Som med alla beroenden kan det vara mycket svårt att sluta själv med hallucinogener. Vissa av de kemiska preparaten som t.ex. DXM kan ge kraftiga abstinensproblem och det psykologiska beroendet kan ha växt sig starkt. Om du upplever att du inte klarar av att sluta på egen hand bör du söka hjälpa hjälp hos en specialiserad beroendemottagning. Där kan du få hjälp med de psykologiska bieffekterna och inleda resan mot ett drogfritt liv.

Om du eller någon du känner har ett drogberoende kan vi på Stockholms beroendeklinik hjälpa dig. Vi är en privat mottagning med både öppenvård och behandlingshem.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt

Obligatoriskt” anger obligatoriska fält

Fullständigt namnObligatoriskt
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.