Traumabehandling & beroende

Terapi för trauma

Trauma påverkar alla på olika sätt

Traumabehandling & beroende

Trauma påverkar alla på olika sätt, oavsett om det är på grund av en enstaka händelse eller något som upprepar sig.

Många som lider av trauma har symtom som förknippas med PTSD, men andra uppvisar tecken som faller utanför diagnoskriterierna.

Effekten av trauma kan variera. Den kan vara subtil, smygande eller direkt destruktiv.

Det som är viktigt att komma ihåg är att traumatiska stressreaktioner är normala reaktioner på väldigt onormala upplevelser. Läs mer om trauma och beroende hos Stockholms beroendeklinik.

Traumatiska reaktioner

Traumatisk stress leder ofta till två ganska motsatta känslomässiga tillstånd:

 1. Att känna för mycket (överväldigad)
 2. Att känna för lite (avstängd)

Traumabehandling kan hjälpa en patient att hitta en bra känslonivå och lära sig att reglera jobbiga känslor och tankar.

Målet är att hjälpa patienter att reglera sina känslor utan substansanvändning eller något annat riskfyllt beteende. Lär dig mer om hur vi erbjuder traumaterapi på vår öppenvårdsklinik i Stockholm.

Överlevares omedelbara reaktion på traumatiska händelser är komplicerat och kan variera beroende på personens upplevelse, stödsystem, familjerelationer, hanteringsförmåga och deras position i samhället.

De första reaktionerna inkluderar:

 • Utmattning, förvirring
 • Nedstämdhet, oro, upprördhet
 • Avtrubbad, dissociation, förvirring
 • Dämpad effekt på fysisk stimulering

Trots att reaktionerna kan ha en varierande svårighetsgrad, är även de mest destruktiva reaktionerna naturliga sätt att hantera smärta och trauma på.

Fördröjda reaktioner på trauma:

 • Oförmåga att vila, ihållande utmattning
 • Sömnstörningar, mardrömmar
 • Rädsla för att det ska ske igen, ångest, minnesbilder
 • Depression, undviker känslor, sensationer eller aktiviteter
 • Upplever känslor som ilska, rädsla, nedstämdhet och skam (emotionell dysreglering är vanligt hos personer med trauma)

Allvarliga reaktioner:

 • Kontinuerlig ångest utan lugna perioder eller vila
 • Allvarliga dissociativa symtom
 • Påträngande och intensiva minnesbilder

Resilienta reaktioner:

 • Bättre sammanhållning med familj, vänner eller samhället
 • En ny känsla av syfte eller mening
 • Engagemang för ett personligt åtagande
 • Ändrade prioriteringar
 • Mer givande och välvillig

I kliniska termer är sättet som någon reagerar på trauma mindre viktigt än hur de fortsätter sitt liv efter det.

 • Kan du reglera dina känslor?
 • Behålla din självkänsla?
 • Ta hand om och njuta av personliga relationer?

En del som drabbas av trauma har svårt att reglera känslor som ilska, oro, nedstämdhet och skam—detta är vanligare när traumat uppstod vid en ung ålder.

Andra kan även få problem med att identifiera traumatiska känslor och det beror på flera olika anledningar. Det inkluderar att känslor inte uttrycks i deras familj, att de känner att det är farligt att uttrycka känslor, att de är rädda att inte bli trodda eller att det kommer leda till att de tappar kontrollen.

Å andra sidan kan traumatiska upplevelser ofta leda till att vissa dissocierar helt och förnekar att de har några känslor som är kopplade till deras traumatiska upplevelser.

Välja behandling: att söka hjälp

Vi är här för att hjälpa dig ta det första steget mot återhämtning

Kontakta oss i dag

För att få reda på hur vi kan hjälpa patienter som lider av trauma och har beroendeproblem i Stockholmsområdet och hela Sverige, ring oss på 08-124 00 284. Du kan även kontakta oss för en bedömning eller klicka här för mer information om vårt specialiserade behandlingsprogram.

Du är nästan framme.

Hanteringsmekanismer

Många tror instinktivt att överlevare av trauma måste uttrycka sina känslor som är kopplade till traumat. Forskning har dock visatatt överlevare som inte behandlar sitt trauma kan vara lika psykologiskt hälsosamma som de som gör det.

Det handlar därför om att respektera hur överlevaren väljer att hantera sitt trauma och det som får dem att fortsätta i livet. Det handlar inte om att värdesätta en metod över den andra, utan om att se till att patienten har starka hanteringssätt på plats.

Hanteringen av trauma varierar från handlingsinriktad, reflekterande, känslomässigt uttrycksfull och återhållsam.

Nedanför visar vi de psykologiska symtomen på trauma, som inte har representerats tidigare i Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.

Trauma är ofta missförstått

Trauma kan påverka ens tro på framtiden genom att man tappar hoppet, har begränsade förväntningar om livet, är rädd för att livet ska avslutas abrupt eller förväntar sig att normala livshändelser inte kommer att hända (t.ex. tillgång till utbildning, en förmåga att ha en betydande och engagerad relation, bra jobbmöjligheter).

Överraskande nog har inte allmänheten tillräckligt med kunskap om trauman. De kan ha förutfattade meningar om vad ett trauma är, vilket ofta är centrerat runt barnmisshandel eller sexuella övergrepp.

Det innebär att många inte känner igen traumats andra aspekter.

Till exempel, i morse pratade vi med en patient om hur adoption kan vara en traumatisk upplevelse. Vi förklarade hur det kan påverka deras relationer genom hela livet, kan bilda medberoenden och en oförmåga att navigera negativa känslor eller relationer.

Vi har många patienter som upplever många unika och självisolerande traumatiska händelser. En del har skadat sig själva, haft självmordstankar och familjeproblem. De som ofta kommer till behandling har problem i flera generationer tillbaka, där trauma har funnits och förts vidare av familjens äldre generationer.

“Så mycket av det vi står kvar med är inte ens vårt eget, men vi måste hantera det varenda dag.”

Phil Grant, specialistrådgivare för beroenden på vår partnerklinik, Smarmore Castle privata beroendeklinik i Irland.

“Jag hade en bra barndom”

Många är osäkra på var deras ångest kommer ifrån. De beskriver sin barndom som “lycklig” eller “bra” – allt som störde var deras ångest.

För oss var det tydligt att det fanns något underliggande. Vi introducerar därför ett ämne som kallas för toleransfönstret, vilket är en förklaring på vad ett utvecklingstrauma är.

“Trauma kan komma från alla olika håll. Det kan komma från så många vägar.” – Phil Grant, specialistrådgivare för beroenden på vår partnerklinik, Smarmore Castle privata beroendeklinik i Irland.

Trauma leder ofta till beroenden

Substansanvändning börjar ofta eller ökar efter en traumatisk händelse. Det finns inte något samband med någon specifik drog, eftersom substansen ofta väljs av användaren utifrån vilken effekt de vill ha.

En del patienter har väldigt komplexa trauman, som är ett direkt resultat av sexuella eller fysiska övergrepp. Men andra patienter kan ha upplevt dödsfall inom familjen och andra kämpar med generaliserat ångestsyndrom.

En sak som vi har märkt är att individer som inte kan förklara sin ångest har hittat droger som cannabis tidigt – och eftersom det anses vara lugnande har det visat sig att användaren kan känna sig bättre av det.

Droger och alkohol används för att:

 • Självtrösta
 • Självmedicinera
 • Undvika känslor

Patienter som har upplevt ett traumatiskt förflutet har även mycket fysisk smärta ihop med känslomässiga svårigheter.

Ofta kan de patienter som alltid mår dåligt utan medicinsk diagnos eller orsak ha somatiseringssyndrom. För att hantera denna smärta självmedicinerar patienterna med medicin, alkohol eller droger. Men det kan i slutändan leda till ett beroende.

De som har vänt sig till alkohol kan ha upptäckt att det hjälper dem att ha avstånd till livet i allmänhet.

”Alkoholism är också en familjesjukdom, vilket är en traumatisk upplevelse… När du börjar förklara för dem vad trauma är, vad utvecklingstrauma är och vad generationsöverskridande trauma är kan de göra något åt det.

Jag var väldigt intresserad av människor som har vuxit upp i alkoholiserade hem eller dysfunktionella miljöer, inkonsekvent föräldraskap. Jag växte upp i ett alkoholiserat hem, så jag hade ett personligt intresse av att undersöka trauman och det blev en drivande kraft i mitt arbete.

Jag drev ACOA-gruppen, Vuxna barn till alkoholister, under 15 år på Castle Craig beroendeklinik i Skottland, och det var en väldigt, väldigt mäktig grupp. När du växer upp i en dysfunktionell miljö lär du dig tre kärnbudskap och det är prata inte, lita inte och känn inte.” – Phil Grant, specialistrådgivare för beroenden på vår partnerklinik, Smarmore Castle privata beroendeklinik i Irland.

Utvärdering av trauman och beroenden

På vår privata öppenvårdsklinik i Stockholm gör vi flera olika bedömningar av beroenden och mental hälsa. Vi gör till exempel utvärderingar av ångest, där vi följer Hamiltons ångestskala.

Kontakta oss idag

Vi erbjuder effektiv behandling av beroende av alkohol, droger och spel.

Andra utvärderingar som våra psykiatriker gör inkluderar:

 • Beck’s Depression Inventory
 • Rosenberg Self-Esteem Inventory
 • Traumabedömning
 • Utvärdering av alkoholism
 • Utvärderingar av drogberoenden

Inledningsvis utforskar vi alla dessa områden med en biopsykosocial utvärdering.

Den biopsykosociala utvärderingen är utformad för att utforska barndomsproblem, familjeproblem samt hur du interagerar och kommer överens med familjemedlemmar. Vi tar även reda på vilken typ av uppväxt du har haft och hur din skolgång kan ha påverkat dig idag.

Det ger vår medicinska personal och våra terapeuter en verklig förståelse för vilka trauman du har.

Traumabehandling

 • Identifiera triggers (påminnelser om den traumatiska händelsen) och potentiella triggers
 • Hitta samband mellan känslomässiga reaktioner och triggers
 • Utveckla hanteringsstrategier för att hantera dessa ögonblick
 • Hantera minnesbilder, mardrömmar och påträngande tankar

Specialiserade på sensomotorisk psykoterapi

Våra terapiprogram låter oss att hjälpa patienter som har upplevt komplexa trauman, enstaka trauman eller utvecklingstrauma.

Vi använder sensorimotorisk psykoterapi för att behandla beroende personer som lider av traumatiska upplevelser. Vi behandlar inte bara stora trauman, utan vi undervisar om känslomässig reglering, utvecklingstrauma och hur hjärnan utvecklas genom trauma.

Utifrån det visar vi hur man använder känslomässig reglering för dessa utvecklingstrauman. Om det går att använda för utvecklingstrauman går det även att använda när stora trauman dyker upp, eller det som vi kallar för “det riktiga traumat”.

Hur vi kan hjälpa dig

På Stockholms beroendekliniks öppenvårdsbehandling är vårt huvudmål att behandla beroenden, men vi är ett behandlingscenter för dubbeldiagnoser. Vi behandlar trauma samtidigt som en komorbid sjukdom, så för att få tillgång till traumabehandling hos oss behöver du först en beroendediagnos.

Vi vill gärna hjälpa dig så ring eller mejla oss så ringer vi upp så fort vi kan.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt

Obligatoriskt” anger obligatoriska fält

Fullständigt namnObligatoriskt
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.