Terapi för psykiska sjukdomar och störningar

missbruk rehab behandling

Terapi för psykiska tillstånd och störningar

På Stockholms beroendeklinik erbjuder våra erfarna terapeuter professionell terapi för psykiska tillstånd och störningar för förbättrad mental hälsa

Psykisk hälsa är en stor del av vårt övergripande välbefinnande, men det bortprioriteras ofta tills det påverkar det dagliga livet avsevärt. Att erkänna och behandla psykiska problem tidigt är nyckeln till att förbättra livskvaliteten och förhindra försämring av symtomen.

På Stockholms beroendeklinik är våra erfarna terapeuter dedikerade till att erbjuda omfattande vård och behandling anpassad till ett brett spektrum av psykiska sjukdomar inklusive ångest, depression, stress, tvångssyndrom, humörstörningar och många andra. Den här sidan beskriver de psykiska problem vi behandlar samt de olika behandlingar och terapier som kan användas för att förbättra din mentala hälsa och ditt övergripande välbefinnande.

Vårt förhållningssätt till behandling är individualiserat och använder olika evidensbaserade terapier såsom kognitiv beteendeterapi (KBT) och mindfulness-metoder.1 Dessa tekniker väljs och anpassas för att möta varje patients unika behov, och hjälper till att bygga motståndskraft och uppnå personlig tillväxt.

Hjälp finns tillgänglig genom terapi och stödgrupper för att stödja dig i din resa mot bättre mental hälsa. Oavsett om du söker stöd för dig själv eller någon närstående, finns vårt team här för att ge exceptionell vård i en säker och konfidentiell miljö.

Typer av psykiska störningar och psykisk ohälsa

På Stockholms beroendeklinik förstår vi den djupgående påverkan som psykiska störningar kan ha på både individer och deras familjer. Exempel på detta kan vara hur dessa störningar påverkar arbetsförmåga och vardagsliv. Den här sidan kommer att utforska de tillgängliga behandlingsalternativen för olika psykiska problem, och erbjuda insikter i evidensbaserade terapier tillsammans med kompletterande tillvägagångssätt som stöder långsiktigt tillfrisknande.

Psykiska störningar varierar mycket i symtom, påverkan och svårighetsgrad. Vår klinik behandlar ett brett spektrum av tillstånd, inklusive:

 • Missbruk av droger: såsom alkoholmissbruk och drogberoende.
 • Ångestsyndrom: såsom generaliserat ångestsyndrom (GAD) och tvångssyndrom (OCD), vilka kan ge betydande ångest och störa det dagliga livet.
 • Humörstörningar: inklusive depression och ilska; dessa påverkar känslomässig reglering och stabilitet.
 • Attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD), som påverkar ens förmåga att fokusera, kontrollera impulser och hantera aktivitetsnivåer.2
 • Trauma och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), som behandlar den intrikata kopplingen mellan traumatiska upplevelser och mental hälsa.
 • Relationsproblem mellan par och andra familjemedlemmar.
 • Livsövergångar och utmaningar: erbjuda stöd och vägledning för att navigera i stora livsförändringar, såsom karriärskiften, pensionering, sorg och förlust, och andra personliga svårigheter som kan påverka mentalt välbefinnande och övergripande funktion.
 • Krisingripande: tillhandahålla omedelbart stöd och resurser till individer som upplever en akut kris, självmordstankar eller andra psykiska nödsituationer, hjälpa till att stabilisera situationen och utveckla en plan för pågående vård och stöd.

Det finns olika typer av behandlingar tillgängliga för dessa tillstånd, vilket inkluderar både medicinska och terapeutiska metoder.

Att känna igen och effektivt behandla dessa psykiska sjukdomar genom en kombination av terapeutiska strategier, mediciner för mental hälsa och robusta stödnätverk är viktigt när det kommer till långsiktigt tillfrisknande. På Stockholms beroendeklinik är vi angelägna om att ge personlig vård som respekterar varje patients behov.

Hur behandlas psykiska sjukdomar?

Behandling av psykiska störningar kan kategoriseras i två huvudtyper: psykoterapeutiska och somatiska behandlingar. Varje typ riktar sig mot olika aspekter av psykiska störningar, och ofta ger en kombination av båda typerna den mest effektiva behandlingen. Även specifika symptom och tillstånd kan kräva anpassade behandlingsmetoder.

Psykoterapeutiska behandlingar

Psykoterapeutiska behandlingar fokuserar på psykologiska snarare än fysiska tillvägagångssätt, som involverar olika former av terapi för att hjälpa patienter att förstå och hantera sina tillstånd. Dessa inkluderar:

Psykoterapi: Detta kan utföras i individuella sessioner eller i gruppmiljöer, inklusive familje- och äktenskapsterapi. Det syftar till att erbjuda insikter och nya hanteringsmekanismer genom verbala interaktioner med en terapeut.

Beteendeterapitekniker: Dessa är utformade för att modifiera skadliga beteenden och skapa bättre hanteringsmekanismer. Tekniker som avslappningsträning och exponeringsterapi är vanliga och hjälper patienter att hantera ångest och stressrelaterade besvär.

Somatiska behandlingar för depression

Somatiska behandlingar är i första hand medicinska insatser som involverar fysiska metoder för att lindra symtom på psykiska sjukdomar och andra relaterade störningar.3

Integrerade behandlingsmetoder

För allvarliga psykiska störningar är det mer effektivt att integrera både somatiska och psykoterapeutiska behandlingar än att använda endera metoden ensam. Denna integrerade behandlingsstrategi säkerställer också att en sjukdoms biologiska och psykologiska aspekter tas upp, vilket leder till en mer holistisk tillfrisknandeprocess.

Vad är kognitiv beteendeterapi (KBT)?

Kognitiv beteendeterapi (KBT), är en typ av mentalvårdsterapi som kan hjälpa dig att hantera dina problem genom att förändra hur du tänker och beter dig. KBT lär dig att hantera olika problem och fokuserar på att förstå hur dina övertygelser, tankar och attityder påverkar dina känslor och handlingar.4

När du gör KBT kommer du att tillsammans med din terapeut hitta nya sätt att hantera problem, och sätta upp mål för vad du vill förändra. När KBT är framgångsrik kan det hjälpa dig att känna mer kontroll över ditt liv.

KBT används för att behandla ett brett spektrum av psykiska tillstånd, inklusive depression, ångest, OCD och PTSD.5

Här är vad du kan förvänta dig i KBT-sessioner:

 1. Öppen kommunikation med din terapeut
 2. Tekniker för att hantera symtom
 3. Avslöjande av negativa tankemönster
 4. Utforskning av personliga upplevelser och känslor
 5. Utveckling av nya strategier för att hantera livets utmaningar

Kognitiv beteendeterapi erbjuds på Stockholms beroendeklinik för behandling av missbruk och psykiska problem.

Läs mer om KBT och dess fördelar för att förstå hur det kan hjälpa dig.

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR)

Ett tillvägagångssätt för behandling av PTSD och andra former av psykisk sjukdom är Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR), en unik, interaktiv psykoterapiteknik som används för att lindra smärtan och sorgen i samband med traumatiska minnen. Psykiatriker använder EMDR som en effektiv behandling för olika psykiska tillstånd.6

EMDR innehåller delar av hjärnstimuleringsterapier som kan hjälpa dig att:

 • Ta itu med olösta traumatiska eller störande upplevelser
 • Främja adaptiva hanteringsmekanismer
 • Förbättra känslomässig stabilitet
 • Förbättra det allmänna mentala välbefinnandet
 • Minska symtom på psykiska sjukdomar

Det är viktigt att förstå att EMDR inte är en snabb lösning; det kräver engagemang och tålamod. Men med tiden kommer du att märka en betydande förändring i hur du hanterar plågsamma minnen. Behåll tro på processen, så kommer du att se den transformerande kraften hos EMDR.

Dialektisk beteendeterapi (DBT)

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är ett behandlingsalternativ som syftar till att hjälpa dig att kontrollera plågsamma känslor och minska konflikter i relationer.7 DBT innefattar även en holistisk syn på behandling genom att inkludera olika faktorer som bidrar till psykisk hälsa.

DBT är populärt för behandling av psykisk ohälsa och är särskilt effektivt för de som hanterar tillstånd som borderline personlighetsstörning. Denna behandlingsmetod innefattar individuella terapisessioner, gruppträning och telefoncoaching. Behandlingen är utformad för att lära dig viktiga hanteringsmekanismer som mindfulness, förbättrad motståndskraft för jobbiga upplevelser och känslomässig reglering.

Stödgrupper är ofta en viktig del av DBT, vilket ger ett säkert utrymme att öva på dessa nya färdigheter. Kom ihåg att du inte är ensam på din resa, och DBT kan katalysera betydande positiva förändringar i ditt liv.

Behandlingar för mental hälsa på Stockholms beroendeklinik

Stockholms beroendeklinik är dedikerade till att tillhandahålla omfattande mentalvårdstjänster anpassade till de individuella behoven hos människor som lever med många olika psykiska tillstånd. Som en del av vårt tillvägagångssätt erbjuder vi en rad terapeutiska metoder som syftar till att behandla en mängd olika tillstånd, inklusive depression, ångest, ADHD, PTSD, tvångssyndrom, trauma, ilskahantering, sorg, utbrändhet och stressrelaterade störningar.

På vår privata mentalvårdsmottagning i Stockholm arbetar erfarna terapeuter som använder evidensbaserade terapier som kognitiv beteendeterapi (KBT) för att behandla psykiska tillstånd. Detta levereras genom individuell terapi, gruppterapi och familjeterapi. Dessa terapisessioner kan ske online eller personligen, vilket säkerställer flexibel och tillgänglig vård för alla våra patienter.

Ta det första steget mot att förbättra din mentala hälsa idag. Kontakta Stockholms beroendeklinik för att boka en konsultation med vårt erfarna team. Låt oss hjälpa dig att utveckla personliga strategier för att hantera dina symtom och förbättra ditt välbefinnande.

Kontakta oss idag

Vi erbjuder effektiv behandling av beroende av alkohol, droger och spel.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt

Obligatoriskt” anger obligatoriska fält

Fullständigt namnObligatoriskt
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.