Abstinens och avgiftning

Har du problem med alkohol?

Vi erbjuder öppenvård samt medicinsk avgiftning och rehab på behandlingshem.

Alkoholabstinens och avgiftning

När någon som är beroende av alkohol slutar dricka eller kraftigt minskar sitt alkoholintag, kan de uppleva en rad obehagliga abstinenssymtom. Dessa symtom, kända som abstinensyndrom, kan variera från milda till svåra. I vissa fall kräver de omedelbar medicinsk uppmärksamhet och kan vara livshotande om de lämnas obehandlade.

Symtomen på alkoholabstinens börjar vanligtvis inom timmar efter den sista alkoholdrycken och kan vara i flera dagar. Mildare symtom kan inkludera ångest, darrningar, svettningar och störd sömn. I allvarliga fall kan dock individer uppleva svåra symtom som högt blodtryck, snabb hjärtrytm, anfall och hallucinationer.

Du kanske finner tanken på abstinenssymtom avskräckande, men det är en nödvändig del av avgiftningsprocessen. Att ta sig igenom det här steget, med medicinsk hjälp som en del av ett alkoholbehandlingsprogram, hjälper dig stadigt på vägen mot tillfrisknande.

För att hantera abstinenssymtomen är det viktigt att söka medicinsk rådgivning, undersöka behandlingsalternativ och lära sig effektiva hanteringsstrategier. Du behöver inte gå igenom detta ensam.

I den här artikeln kommer vi att titta på symtomen på alkoholabstinens, vad man ska se upp med, när man ska söka medicinsk hjälp och vilka behandlingsalternativ som finns för att bättre hantera utmaningen med abstinenssyntom.1

Vad är alkoholabstinens?

Alkoholabstinens kan uppstå hos personer med alkoholbrukssyndrom efter en plötslig minskning av alkoholintaget. Detta tillstånd är ett direkt resultat av kroppens fysiska beroende av alkohol. Kroppen, som har anpassat sig till konstant alkoholexponering, reagerar negativt när du berövar den av alkohol som den har vant sig vid.

Om du upplever symtom på alkoholabstinens finns det inget att skämmas över. Alkoholberoende är ett medicinskt tillstånd som påverkar tusentals människor. Det är inte ett moraliskt misslyckande eller en indikation på din personlighet, utan en sjukdom som kräver professionell hjälp. Om du upplever tecken på alkoholberoende eller abstinenssymtom, kontakta sjukvårdspersonal. De kan ge det stöd och de behandlingar som behövs för att hjälpa dig att hantera och övervinna detta utmanande tillstånd.7

Vilka är symtomen på alkoholabstinens?

Om du eller någon närstående uppvisar symtom på abstinens, är det ett tecken på att det är dags att söka professionell hjälp för att sluta dricka.

Symtomen att se upp med kan variera från milda till svåra, och deras uppkomst är ofta kopplad till hur beroende din kropp har blivit av alkohol.

Milda symtom kan börja inom sex till tolv timmar efter din senaste alkoholhaltiga dryck. Dessa kan inkludera ångest, rastlöshet och känslan av att kroppen är ”på helspänn”. Du kan också uppleva sömnlöshet, oregelbundna sömnmönster eller ha svårt att koncentrera dig. Dessa symtom kan kraftigt påverka ditt välbefinnande och bör inte underskattas.

Svåra abstinenssymtom från alkohol uppträder vanligtvis 48 till 72 timmar efter din senaste alkoholhaltiga dryck. Dessa kan inkludera hallucinationer, anfall och ett tillstånd känt som delirium tremens, vilket kännetecknas av förvirring, snabb hjärtfrekvens och feber.2

Fysiska abstinenssymtom

Alkoholabstinens är förknippat med flera märkbara fysiska tecken. Dessa kan variera från milda till svåra symtom, inklusive:

 • Skakiga händer: Du kan märka att dina händer darrar och att du inte kan stå stadigt. Detta är ett vanligt tidigt symtom.

 • Svettningar och snabb hjärtrytm: Dessa symtom uppträder ofta tillsammans och gör att du känner dig obekväm, spänd och nervig.

 • Illamående och kräkningar: Detta kan vara ett av de mer obehagliga symtomen. Det är viktigt att hålla sig hydrerad och försöka äta så normalt som möjligt.

 • Muskelvärk: Generell muskelvärk och stelhet.

 • Utmattning: Extrem trötthet och brist på energi.

 • Anfall: Plötsliga, okontrollerade krampanfall som kräver omedelbar läkarvård.

 • Delirium tremens (DT): Ett allvarligt och potentiellt livshotande tillstånd som kännetecknas av intensiv förvirring, upprördhet, hallucinationer och svår autonom hyperaktivitet som snabb hjärtrytm och högt blodtryck. DT är ett medicinskt akutfall och kräver omedelbar behandling.6

Psykologiska abstinenssymtom

Förutom de fysiska symtomen kan även ditt psykiska välbefinnande påverkas av alkoholabstinens. Det är inte ovanligt att uppleva ångest eller känslan av att vara ”på helspänn” och nervig. Du kan ha svårt att koncentrera dig eller lida av panikattacker. Dessa symtom kan vara besvärande, men kom ihåg att de är ett tecken på att din kropp anpassar sig till frånvaron av alkohol. Dessa symtom kommer att passera – och under tiden är det viktigt att utveckla sätt att hantera dem med hjälp av psykoterapi.7

Risker med alkoholabstinens

Några av symtomen på abstinenssyndrom kan vara farliga och till och med livshotande om de lämnas obehandlade. Detta är de allvarligare riskerna som du bör vara medveten om:3

 1. Svåra abstinenssymtom: Om symtom på ångest, hallucinationer eller darrningar eskalerar snabbt eller blir mycket allvarliga, sök omedelbar läkarvård. De kan ge medicinering för att lindra dina symtom och säkra ditt välbefinnande.
 2. Anfall: Regelbundet och kraftigt drickande förändrar hjärnans kemi. När du dricker kraftigt och plötsligt slutar eller minskar, rubbas hjärnans balanserade tillstånd, vilket leder till anfall som kan vara dödliga.
 3. Delirium tremens (DT): Detta är ett medicinskt akutfall som kännetecknas av svår förvirring, snabb hjärtrytm, feber och hallucinationer. DT förekommer hos cirka 5% av de som upplever alkoholabstinens, och utan behandling kan det vara dödligt. Det är viktigt att söka medicinsk rådgivning för alkoholavgiftning. Försök inte avgifta dig från alkohol hemma på egen hand.4

Vad är alkoholavgiftning?

Alkoholavgiftning är processen där kroppen avlägsnar alkoholen från systemet. Denna process innefattar att hantera de fysiska och psykiska symtomen som uppstår när en person slutar dricka alkohol efter en period av kraftig och långvarig konsumtion. Målet med avgiftningen är att på ett säkert sätt hantera abstinenssymtomen som uppstår när någon plötsligt slutar dricka alkohol.8

abstinens och avgiftning

Vilket är det bästa sättet att avgifta sig från alkohol?

Medicinskt övervakad avgiftning är det säkraste och mest effektiva sättet att avgifta sig från alkohol. Avgiftning som sker i en klinisk, kontrollerad och övervakad miljö ger sjukvårdspersonal möjligheten att hantera allvarliga symtom och förebygga komplikationer. För alla med allvarliga symtom som kramper eller delirium tremens är sådan omfattande vård nödvändig.5

Hur lång tid tar en alkoholavgiftning?

Avgiftning från alkohol kan ta olika lång tid beroende på:

 • Hur mycket alkohol personen har druckit
 • Hur länge de har druckit
 • Andra fysiska och psykiska hälsoproblem9

Vilka är de olika faserna av avgiftning?

Även om avgiftningen skiljer sig åt för alla, tar processen för de allra flesta mellan tre och sju dagar.

De vanligaste faserna av avgiftning är följande:

Fas 1 (6–12 timmar)

Början av avgiftningsprocessen och vissa abstinenssymtom. I denna fas kan man uppleva symtom som svettningar, illamående, yrsel, sömnlöshet och darrningar i kroppen. Blodtrycket stiger och hjärtat slår snabbare.

Fas 2 (24–48 timmar)

Abstinenssymtomen brukar öka och bli intensivare under denna fas. I allvarliga fall kan det innebära epileptiska anfall, delirium tremens och hallucinationer.

Fas (3–5 dagar)

För de flesta har de allvarliga fysiska symtomen försvunnit i denna fas. Det emotionella stresstillståndet och delirium tremens kan dock fortsätta.

Fas 4 (Dag 5–7+ dagar)

I denna fas har de flesta symtomen försvunnit. Det som nu tar över är den psykiska bearbetningen. En person kan uppleva ångest, irritabilitet och sömnlöshet i veckor eller till och med månader.9

Hur hittar jag en avgiftningsklinik för alkohol?

På Stockholms beroendeklinik förstår vi vikten av omfattande vård vid alkoholabstinens. Vi erbjuder heldygnsvård med medicinsk avgiftning på våra behandlingshem. Våra behandlingshem erbjuder en säker och strukturerad miljö där människor kan få stöd och medicinsk övervakning dygnet runt. Behandling på behandlingshem säkerställer att eventuella komplikationer som uppstår från alkoholabstinens hanteras snabbt och effektivt, vilket minskar risken för långsiktiga hälsokonsekvenser.

Behandling för psykologiska symtom vid alkoholism

Utöver avgiftning är en omfattande terapiplan avgörande för långsiktigt tillfrisknande från alkoholism. En sådan plan bör inte bara innehålla medicinsk behandling utan också psykologiskt stöd genom terapier som 12-stegsterapi, kognitiv beteendeterapi (KBT), dialektisk beteendeterapi, traumaterapi och deltagande i stödgrupper som Anonyma Alkoholister.

Beroende Psykiatrisk

På Stockholms beroendeklinik är vi engagerade i att erbjuda personligt anpassad vård som tar itu med de psykologiska aspekterna av alkoholberoende och alkoholmissbruk och hjälper individer att bygga en trygg grund för en friskare framtid.Om du eller en närstående kämpar med alkoholabstinens, kontakta oss för att påbörja resan mot tillfrisknande med professionellt och empatiskt stöd.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt

Obligatoriskt” anger obligatoriska fält

Fullständigt namnObligatoriskt
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.