sverige terapi centrum

Sertralin (Zoloft) och alkohol – är det riskfritt att blanda dem?


Alkohol i kombination med sertralin

De flesta vet att om man dricker stora mängder alkohol samtidigt som man tar det antidepressiva läkemedlet sertralin (Zoloft) kan det hämma läkemedlets effekter.

Alkohol är med andra ord ett dämpande ämne och ett för högt intag gör att antidepressiva inte fungerar som de ska.

Vad många människor inte vet är att det finns korttidseffekter av att blanda alkohol och sertralin, vilket alla som skrivit ut detta läkemedel bör vara medvetna om.

Alkohol hindrar inte bara sertralin från att fungera lika effektivt: att konsumera alkohol tillsammans med sertralin kan också orsaka omedelbara biverkningar och hälsorisker.

Vad är Sertralin? 

Sertralin tillhör en grupp antidepressiva medel som kallas SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare). 

Vanliga doser som föreskrivs är 50 mg, 100 mg, 150 mg och 200 mg.

SSRI-läkemedel är ofta förstahandsvalet för att behandla symtom på ångest och depression. Andra SSRI-läkemedel som ofta ordineras är citalopram, fluoxetin och mirtazapin 1, 2

Sertralin ordineras vanligtvis för att behandla:

 • panikångest
 • Social fobi
 • generaliserat ångestsyndrom (GAD)
 • posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
 • tvångssyndrom (OCD)
 • Depression

Behandlingen är mest effektiv när den kombineras med terapi för att ta itu med de bakomliggande orsakerna till sjukdomen och hitta hälsosamma strategier för att hantera den.

Effekterna av att blanda alkohol och sertralin

Eftersom så många människor ordineras sertralin är det också oundvikligt att många dricker alkohol medan de tar detta läkemedel. Många gånger är de inte fullt medvetna om riskerna och komplikationerna med att blanda de två ämnena. De flesta som tar sertralin undrar om det är okej att dricka medan de tar Zoloft. Övervägandet beror oftast på nyfikenhet eller oro för att biverkningar kan uppstå om man blandar antidepressiva med alkohol.

Individanpassad behandling

Våra behandlingsprogram ger omfattande, evidensbaserad vård för missbruk och beroende av läkemedel och alkohol.

Kortsiktiga risker och effekter av att blanda sertralin och alkohol:

 • Både sertralin och alkohol påverkar hjärnans signalsubstanser och kan när de används tillsammans orsaka en så kallad blackout. En blackout eller minneslucka innebär att du har svårt att minnas händelser som inträffade när du var påverkad av alkohol.
 • I början av behandlingen kan ångest och självmordstankar öka som biverkning. Att dricka alkohol samtidigt som du upplever självmordstankar kan skapa en impulsivitet som får dig att agera på dina tankar.
 • Att använda sertralin och alkohol samtidigt kan öka ångestsymtomen.
 • Att blanda sertralin och alkohol kan också orsaka matsmältningsproblem, vilket kan leda till illamående, matsmältningsbesvär, överskott av magsyra och diarré.
 • Både alkohol och sertralin kan få dig att känna dig dåsig. Att kombinera både ökar effekter som dåsighet och sömnighet, samt biverkningar som nedsatt kognitiv förmåga, beslutsförmåga och koordination. 

Av ovanstående skäl rekommenderas att helt avstå från alkohol under pågående behandling. Att dricka alkohol samtidigt som du tar sertralin ökar risken för olyckor eller skador, eller att fatta impulsiva och ogenomtänkta beslut som kan få långsiktiga eller dödliga konsekvenser.

Långsiktiga risker med att blanda sertralin och alkohol – kan jag dricka alkohol när jag tar Zoloft?

Det rekommenderas inte att dricka alkohol om du lider av ångest eller depression. Överdrivet drickande eller alkoholmissbruk kan till och med utlösa uppkomsten av ångest eller depression. 

Att dricka alkohol medan du tar Zoloft avråds på grund av hälsorisker och andra farliga konsekvenser.

Även om det kan vara frestande att ta en drink för att lindra ångest eller stress, är effekterna av alkohol mycket kortvariga. Eftersom alkohol bromsar hjärnans funktion medan den arbetar, tar hjärnan fart igen när effekterna avtar.

Till detta kommer effekterna av baksmälla, dålig sömn och uttorkning, vilket kan göra att du känner dig mycket orolig, deprimerad och omotiverad nästa morgon. Dessutom, om du tar sertralin kommer dessa effekter att öka ännu mer. 

Alkohol och ångest

Sannolikheten för att utveckla ett alkoholproblem ökar om du lider av ångest, eftersom alkohol verkar (om än tillfälligt) dämpa ångestsymtom.

Om du ordineras sertralin (Zoloft) bör du vara medveten om att frekvent alkoholkonsumtion kan leda till alkoholmissbruk med efterföljande allvarlig försämring av din ångest och depression. 

Några tecken på alkoholmissbruk:

 • Behöver alkohol för att umgås
 • Dricker fem eller fler glas alkoholhaltiga drycker per dag
 • Upplever alkoholabstinenssymptom (dessa skiljer sig från en normal baksmälla)
 • Kan inte kontrollera drickandet eller sluta helt
 • Lägger mer och mer tid på att antingen dricka eller återhämta sig från effekterna av att dricka
 • Behöver alkohol för att fungera
 • Bygger tolerans mot alkohol (behöver mer och mer alkohol för att få samma effekt)
 • Blandar medvetet alkohol med mediciner eller droger för att öka alkoholens effekter
 • Behöver alkohol för att sova
 • Upplever ”sug” efter alkohol
 • Tappar ofta kontrollen över drickandet när det väl har börjat (dvs dricker mer än planerat)
 • Får negativa konsekvenser för andra områden i livet till följd av alkoholkonsumtion: fysiskt, psykiskt, socialt och/eller professionellt. 

Hjälp med ångestrelaterat drickande

Om du eller en närstående försöker självmedicinera ångest med alkohol eller blandar alkohol med sertralin, rekommenderas det starkt att söka professionell hjälp.

Att fortsätta på det sättet, när stora mängder alkohol är inblandat, leder bara till en gradvis försämring av ångesten. Detta kan i sin tur leda till att man utvecklar ett alkoholberoende som kan vara dödligt utan behandling, och som orsakar långvariga förändringar i hjärnan.

Stockholms beroendemottagning

Kontakta oss på Stockholms beroendemottagning idag för att få veta mer om våra behandlingsalternativ för alkoholism och depression och hur vi kan hjälpa dig. Vi erbjuder öppenvård KBT-behandling och remisser till Europas ledande rehabiliteringsklinik, Castle Craig i Skottland.