Kostnader för drog- och alkoholmissbruk på arbetsplatsen

Kostnader för arbetsgivare Drog- och alkoholmissbruk kan leda till en rad negativa konsekvenser för arbetsgivare. Detta inkluderar minskad produktivitet, ökad sjukfrånvaro, olyckor och skador på arbetsplatsen samt ökade kostnader för sjukvård och rehabilitering. En anställd som är beroende av droger eller alkohol får försämrad förmåga att utföra sina arbetsuppgifter på rätt sätt och i tid. […]

Hur kan arbetsgivare stötta anställda med beroendeproblem?

Denna artikel besvarar de frågor som du som arbetsgivare kanske ställer dig när du ställs inför den här problematiken på din arbetsplats. Vilket ansvar ligger på dig som arbetsgivare? Som arbetsgivare har du enligt Socialförsäkringsbalken och Arbetsmiljölagen ett rehabiliteringsansvar för dina anställda. Om en arbetstagare får nedsatt arbetsförmåga på grund av skada eller sjukdom har […]

Vilka är de bästa filmerna om beroenden?

Filmer om beroenden är en genre som har vuxit fram från en blygsam början i början av 1900-talet. Antalet filmer har blivit fler och speglar att det har blivit vanligare med beroenden. De flesta former av beroenden har filmatiserats under åren, men majoriteten skildrar substansbruk. Alla som är berörda av beroenden på något sätt kan […]

Måste man vara motiverad för att lyckas i en behandling?

En vanlig fråga som vi får på Stockholms beroendeklinik är hur man kan motivera någon att söka stöd och hjälp på en beroendebehandling, för sitt missbruk eller beroende. En annan är ifall man måste vara motiverad för att sedan kunna lyckas med sin behandling. Det korta svaret är att det är vårt jobb att se […]

De ekonomiska konsekvenserna av ett beroende

Bland de många negativa konsekvenserna som ett beroende för med sig är kostnader ofrånkomliga och de ekonomiska konsekvenserna av ett beroende kan vara enorma. Några få har tur nog att ha råd med sina förluster och fortsätta ha en fungerande ekonomi, men för många blir det garanterat jobbigt om de inte slutar med sin beroendeframkallande vana. […]

Vad är en högfungerande alkoholist?

Högfungerande alkoholister kan ofta tänka ungefär såhär: ”hur kan jag ha ett problem med alkoholen när det inte leder till några konsekvenser i mitt liv?” I verkligheten leder alkohol alltid till någon form av negativa konsekvenser, även om de kan döljas lika länge som själva drickandet. Högfungerande alkoholister är inte helt fungerande människor. De är […]

Hur övertygar jag en närstående att söka hjälp för ett beroende?

När en närstående visar tecken på att de har ett beroende som de kanske försöker gömma, är ofta personer i deras närhet osäkra på hur de ska hantera det och vad de ska säga. Det är viktigt att de förstår beroendesjukdomen och vilka resurser som är tillgängliga. Problemet Det sägs att kärleken gör ont och […]

12-Stegsprogrammet för tillfrisknande: vetenskapen bakom varför det fungerar

Kort fakta Hitta lokala AA-grupper i Sverige genom denna länk eller denna länk. På Stockholms beroendeklinik är vårt behandlingsprogram för beroenden baserat på 12-stegsmetoden och inkluderar psykoterapi och beteendeterapi som KBT och EMDR. Det sägs att det fungerar, men var är bevisen? 1989 publicerade American Institute of Medicine of the National Academies (IOM) följande slutsats: […]

Hur man hanterar sug

Hur man hanterar sug När man har blivit nykter och drogfri börjar nästa fas – att tillfriskna. I den här fasen behöver du lära dig att ta hand om dig själv och dina behov och att effektivt förebygga återfall. I det tidiga tillfrisknandet finns det olika situationer, känslor och sensationer som kan trigga igång sug […]

Ont i magen av alkohol

Varför får jag ont i magen när jag dricker alkohol? Att få magsmärta efter man har druckit alkohol kan verka ofarlig eller som mest obehaglig. Men det kan faktiskt vara ett tecken på något allvarligare. Du kan ha fått magkatarr (gastrit) orsakad av alkohol konsumtion. Vad är magkatarr (gastrit)? Gastrit betyder inflammation i magen. Ordet […]

Är du svårt beroende?

Har du granskat påverkan av ditt beroende? Du borde veta om ditt missbruk är allvarligt nog för behandling. Faktum är att om du har hittat oss, eller ställer frågor till Google om ditt alkohol- eller drogmissbruk, kan detta vara tillräckligt bevis på att du behöver hjälp. Vi behöver inte slösa tid på att beskriva fysiska […]

HBTQI och missbruk: orsaker och behandling

HBTQI och beroende Människor som identifierar sig som HBTQI möter ofta många fler utmaningar än de som identifierar sig som heterosexuella. Studier har visat HBTQI-gruppen har en högre andel alkohol- och narkotikaproblem jämfört med resten av befolkningen. En förklaring kan vara det utanförskap och de skamkänslor som många kämpar med. Det kan också handla om […]