Varför psykiska störningar går hand i hand med droganvändning

Att förstå samsjuklighet Samsjuklighet är när två tillstånd samexisterar tillsammans såsom t. ex. en psykisk störning och en missbruksstörning. Det betyder att hos många personer med missbruk finns det också en underliggande psykisk ohälsa. Dessa tillstånd existerar ofta tillsammans även om den ena inte orsakar den andra. Ett tillstånd kan dessutom förvärra symtomen på det […]

Vad är lättast att överdosera på?

Vad är en överdos? En överdos uppstår när kroppen får för mycket av en främmande substans eller en kombination av substanser som till exempel olagliga eller receptbelagda droger och alkohol. Överdoser är potentiellt dödliga om inte medicinsk behandling ges omedelbart. Kroppen kan reagera på olika sätt beroende på vilka sorts substanser man har använt, men […]

Vad är ett kryptovalutaberoende och varför börjar det bli vanligare?

Vad är kryptovalutor? Kryptovalutor är en samling med data som är utformade för att fungera som “digitala pengar” som kan användas över internet. Den här typen av digitala system behöver inte förlita sig på banker för att verifiera transaktioner. Istället för fysiska pengar finns det peer-to-peer-system som låter vem som helst, var som helst att […]

Kan jag köra påverkad?

Hur påverkar droger min körning? Hur en drog påverkar din bilkörning beror på vilken typ av drog det gäller och hur den påverkar hjärnan. Det kan vara svårt att avgöra hur vissa droger påverkar körningen eftersom de ofta tas ihop med alkohol.  Men även en liten mängd droger kan ha en mätbar effekt. De flesta […]

Varför ska jag träffa en psykiater för mitt missbruk?

Psykiatrer erbjuder nödvändig beroendebehandling Det är svårt att ha ett beroende som ibland känns omöjligt att övervinna. Men ett beroende kan vara svårare att övervinna om man inte får rätt psykiatrisk hjälp. Varför ska jag träffa en psykiater för ett drog- eller alkoholproblem? Introduktion skriven av Dr Mike McPhillips/Chelsea Consulting Rooms: Psykiatrer är kvalificerade läkare […]

Vad är narcissism?

Vad är narcissism? På ytan kan personer med narcissism verka självsäkra. I verkligheten döljer de en ömtålig självkänsla. Deras desperata behov av bekräftelse gör att de beter sig på ett sätt som kan vara svårt för personer i deras närhet. Narcissism och narcissistisk personlighetsstörning Samhället använder ordet ”narcissism” för alla som beter sig på ett […]

Hur du kan hjälpa någon som har tagit ett återfall?

Att hjälpa vid återfall Det kan vara svårt att upptäcka om din närstående har tagit ett återfall efter avslutad behandling och det kan också väcka starka känslor. Kanske blir du arg och känner att du tappar hoppet om att din vän ska kunna tillfriskna. Men genom att lära dig mer om återfall och hur de […]

Hur du kan hjälpa någon som är beroende

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.

Beroende är en hjärnsjukdom

Self medication theory is the idea that people use substances or gratifying behaviours to treat underlying problems without the advice of and without following a prescription from a licensed healthcare professional.