Varför psykiska störningar går hand i hand med droganvändning


Statistiken ljuger inte. Psykisk ohälsa och missbruk överlappar ofta varandra. Faktum är att nästan 9 miljoner människor har en samtidig förekommande störning enligt SAMHSA i USA. Ändå får endast 7 procent av dessa individer behandling för båda tillstånden. Och nästan 60 procent får ingen behandling alls.

Att förstå samsjuklighet

Samsjuklighet är när två tillstånd samexisterar tillsammans såsom t. ex. en psykisk störning och en missbruksstörning. Det betyder att hos många personer med missbruk finns det också en underliggande psykisk ohälsa. Dessa tillstånd existerar ofta tillsammans även om den ena inte orsakar den andra. Ett tillstånd kan dessutom förvärra symtomen på det andra.

För att bättre förstå samsjuklighet, hjälper det att inse att båda är kroniska hjärnsjukdomar. Det är när någon kämpar med ett beroende då deras hjärna har permanent kopplats om på grund av substansen de missbrukade. Detta gör i sin tur att hjärnan fungerar annorlunda än tidigare. Precis som diabetes eller en hjärtsjukdom så måste personen med ett beroende hantera tillståndet för resten av livet. Det är inte så lätt att bara sluta missbruka. Många gånger är detta helt enkelt inte möjligt.

De förändringar som sker i hjärnan på grund av missbruk sker i hjärnområden som också påverkas av depression, ångest, schizofreni och bipolär sjukdom.

Det bör inte vara förvånande att det finns en hög grad av samsjuklighet mellan missbruk och andra psykiska sjukdomar. Även om kopplingen är komplicerad, ökar vissa psykiska hälsoproblem riskfaktorerna för missbruk. Det betyder att vissa personer med psykiska sjukdomar är mer benägna att vända sig till alkohol eller droger för att hantera sina psykiska problem.

Varför missbruk och psykisk ohälsa förekommer samtidigt

Även om det finns en hög grad av samsjuklighet mellan missbruk och psykisk ohälsa, betyder det inte att det ena orsakade det andra – även om ett tillstånd dök upp först. Istället finns det fortfarande ett antal faktorer som måste beaktas, enligt National Institute on Drug Abuse. Till exempel:

  • Narkotikamissbruk kan göra att människor upplever ett eller flera symtom på en annan psykisk sjukdom. Till exempel finns det en ökad risk för psykos hos vissa cannabisbrukare.
  • Psykiska störningar kan leda till drog- eller alkoholmissbruk eftersom vissa människor använder substanser för att självmedicinera. Till exempel minskar nikotinet i tobaksprodukter ibland vissa symtom på schizofreni och kan förbättra kognitionen.

Det finns också bevis som tyder på att missbruk och psykiska sjukdomar orsakas av underliggande hjärnunderskott, genetisk påverkan och/eller trauma. Till exempel sannolikheten att en person blir beroende av droger beror 40 till 60 procent på grund av genetiska faktorer. Det finns också flera område i det mänskliga genomet som har kopplats till en ökad risk både för missbruk och psykisk sjukdom.

En annan vanlig faktor mellan psykisk ohälsa och missbruk är vid vilket ålder symtomen dyker upp. Under tonåren håller man på att växa och utvecklas. Det uppstår betydande förändringar i hjärnan under dessa år. Tonåringar är t. ex. mer benägna att ta risker och agera impulsivt. Även om dessa beteenden är vanliga bland tonåringar, kan de påverka risken för missbruk och andra psykiska störningar.

Personer som är fysiskt eller känslomässigt traumatiserade löper en mycket högre risk för missbruksstörningar. Denna koppling är särskilt oroande för krigsveteraner som återvänder till sina hemländer.

Vissa studier tyder på att hälften av alla krigsveteraner som diagnostiserats med PTSD också har ett samtidigt förekommande missbruksproblem.

Välja behandling: att söka hjälp

Vi är här för att hjälpa dig ta det första steget mot återhämtning

Varför det är svårt att diagnostisera båda tillstånden

Det är ibland svårt att diagnostisera psykiska störningar kopplad till samsjuklighet. Anledningen till detta är att symtomen ofta är komplexa och kan variera i svårighetsgrad. Det är inte ovanligt att människor får behandling för en sjukdom medan den andra sjukdomen förblir obehandlad. Ibland händer detta för att symtomen är ganska lika med varandra. Med andra ord kan både psykiska problem och missbruk ha liknande biologiska, psykologiska och sociala egenskaper.

En annan anledning till detta kan också vara på grund av bristande utbildning eller undersökning. I vilket fall som helst kan konsekvenserna av odiagnostiserade, obehandlade eller underbehandlade samtidiga störningar leda till en högre sannolikhet av att uppleva hemlöshet, fängelse, medicinska sjukdomar och till och med självmord.

Dessutom löper personer med psykiska problem som också missbrukar substanser som droger eller alkohol en ökad risk för impulsiva eller våldsamma handlingar, vilket kan leda till att de hamnar i juridiska problem. Att uppnå långsiktig nykterhet blir allt svårare för dem.

Behandling av samsjuklighet

Forskning tyder på att samtidigt förekommande tillstånd måste behandlas på en och samma gång. För bästa resultat hjälper det när personer med både ett beroende och en psykisk ohälsa får en anpassad behandling.

Vi erbjuder en anpassad beroendebehandling hos Stockholms beroendekliniks öppenvårdsmottagning. Här kan både läkare och rådgivare ta itu med att behandla båda sjukdomarna samtidigt. Detta i sin tur leder ofta till lägre behandlingskostnader och skapar bättre resultat för patienterna.

Dessutom kan en tidig undersökning och behandling av båda tillstånden förbättra personens återhämtning och livskvalitet. Det är dock viktigt att notera att personer som har både ett beroende och en annan psykisk sjukdom ofta har symtom som är mer ihållande, svåra och motståndskraftiga mot behandling jämfört med patienter som har endast en sjukdom eller ett beroende. På grund av detta kan det vara mycket svårt för dem att upprätthålla nykterhet.

Våra specialister för beroendebehandling hos Stockholms beroendeklinik kan diagnostisera både ett beroende och ett psykiskt problem vilket i sin tur säkerställer tillfrisknandet hos patienten.

När erkännandet och behandlingen för samsjuklighet förbättras i samhället kommer detta att bidra till minskningen av det sociala stigmat hos folk som är motvilliga att ta del av den behandling de behöver.

Sök hjälp hos Stockholms beroendeklinik

För hjälp eller råd angående behandling av missbruk och psykiska störningar i Stockholmsområdet och runtom Sverige,  kontakta oss här.