HBTQI och missbruk: orsaker och behandling


HBTQI och beroende

Människor som identifierar sig som HBTQI möter ofta många fler utmaningar än de som identifierar sig som heterosexuella.

Studier har visat HBTQI-gruppen har en högre andel alkohol- och narkotikaproblem jämfört med resten av befolkningen.

En förklaring kan vara det utanförskap och de skamkänslor som många kämpar med. Det kan också handla om den diskriminering och särbehandling som hbtqi-personer ofta möter och kämpar med dagligen.

Höga nivåer av stress kan leda till psykisk ohälsa och öka risken för alkohol- och drogproblem.

HBTQI-personer har också en ökad risk för att drabbas av trakasserier, mobbning och våld och det är dessa stressfaktorer som ökar risken för olika beteendeproblem.

Alkohol, droger och drogmissbruk i HBTQI-gemenskapen

Många HBTQI-personer vittnar om en svår uppväx där de kämpat med låg självkänsla och självhat på vägen till att acceptera sin egen sexualitet.

De här problemen kan fungera som triggers för alkohol- och drogproblem och att individen börjar självmedicinera för att hantera sina känslor och för att slippa sina negativa tankar.

Abstinens och avgiftning

Börja ditt tillfrisknande med alkoholavgiftning hos oss. Säker, stödjande vård. Få hjälp idag!

Vi som är beroendespecialister vet att dessa negativa känslor har potential att öka och bli värre i takt med att droganvändningen ökar. En av utmaningarna blir att reda ut vilket problem som kom först; alkohol- och drogproblemen eller den psykiska ohälsan.

Oavsett orsak vet vi att beroende är en ond spiral nedåt, som kan vara mycket svår att bryta sig ur utan rätt stöd eller medicinsk hjälp.

Har du frågor om psykisk ohälsa och alkohol- eller drogberoende är du välkommen att kontakta oss.

Vanliga droger inom HBTQI-gruppen

Alkoholberoende

Det vanligaste riskbruket bland människor i denna grupp är alkohol. Denna fråga har också kommit att diskuteras alltmer inom denna grupp.

Skälet till att alkoholproblem är det vanligaste missbruket inom HBTQI-gemenskapen är att de flesta mötesplatser för denna grupp är på krogen eller i andra sociala sammanhang där det dricks alkohol.

Pressen på individer att dricka, ofta mycket, för att passa in i de här sociala sammanhangen gör att många människor utvecklar ett alkoholberoende utan att de är medvetna om det.

Narkotikamissbruk

I likhet med alkoholmissbruk är drogmissbruk vanligt.

Vanliga preparat är:

  • marijuana/cannabis
  • amfetamin och kokain
  • poppers

Behandling av psykiska problem och missbruk

Personer som har utvecklat både beroendesjukdom och psykisk ohälsa har under lång tid haft svårt att få rätt hjälp inom sjukvården. Många patienter vittnat om hur de bollas mellan psykiatrin och beroendevården och mellan sjukvården och socialtjänsten.

Under åren har vi mött många patienter från HBTQI-gemenskapen som berättar om hur de har haft ytterligare svårigheter eftersom de vårdkontakter de får träffa inte har någon förståelse för HBTQI-personers speciella villkor.

På Stockholms beroendeklinik har vi framgångsrikt hjälp många människor med denna bakgrund.

Vi har specialkompetens inom samsjuklighet och vet hur man effektivt kan hjälpa personer att tillfriskna från såväl sitt missbruk som sin psykiska ohälsa. Vårt team består av psykiatriker och terapeuter som kan hjälpa dig. Vi har all vård under samma tak och gör alltid en individuell behandlingsplan för varje patient. Varje patientfall är unikt.

I våra behandlingsprogram ingår också att vi identifierar triggers och ger dig verktyg och som hjälper dig att komma tillbaka i sociala miljöer på ett säkert sätt.