Är du svårt beroende?


Har du granskat påverkan av ditt beroende?

Du borde veta om ditt missbruk är allvarligt nog för behandling. Faktum är att om du har hittat oss, eller ställer frågor till Google om ditt alkohol- eller drogmissbruk, kan detta vara tillräckligt bevis på att du behöver hjälp.

Vi behöver inte slösa tid på att beskriva fysiska och psykologiska tecken på missbruk – du vet vilka effekter alkohol och droger har på ditt sinne och din kropp. Frågan borde vara ”hur allvarliga är dem?”

Det snabbaste och noggranna sättet att få reda på det

Kostnadsfria beroendebedömningar hos Stockholms Beroendeklinikens expertteam kommer snabbt att kunna hjälpa dig få reda på hur allvarligt ditt missbruk är, samt ge råd inför nästa steg.

När det kommer till missbruk kommer experter att ge råd och olika bedömningar för att avgöra det bästa sättet att hjälpa dig.

Du kanske har ett spelmissbruk, dricker alkohol eller tar droger. Oavsett vilket beroende du har så försöker vi lösa varför du har ett beroende i första hand.

Boka en kostnadsfri beroendebedömning hos oss nu.

Känns det att du inte är samma person som förr?

Känner du igen dig? Är du stolt över det du har blivit?

Vi har alla blivit vilseledda i livet – och det är okej. Det kan vara så att vi inte ens känner igen oss själva längre.

Vårt utseende kanske ha förändrats och de saker som gjorde oss till vad vi var har börjat försvinna. Slutligen blir det bara en sak kvar hos dig; droger eller alkohol.

Om du har tappat intresset för livet, för dina relationer och saker som tidigare gjorde dig lycklig så kämpar du ständigt. Du behöver hjälp oavsett hur du väljer att hitta den.

Har ditt beroende haft effekt på…

  • Dina relationer? Vänner, familj och partner?
  • Hur andra människor bedömer dig?
  • Dina medarbetares tro på dina arbetsförmågor?
  • Hur du hanterar dina känslor?
  • Din mentala eller psykiska hälsa? Känner du ångest, paranoia eller osäkerhet?
  • I hemmet? Känner du att du måste dölja din användning?

Använder du droger eller alkohol för att må bättre?

Livet kan utan tvekan verka svårt ibland och som människor är det vår instinkt att utforma våra egna hanteringsmekanismer för att hantera tidigare trauman som uppstått

Det finns olika sorter av trauma. Det kan ta vilken form som helst och när som helst vara nära oss – även om det hade ägt rum i barndomen. Trauma kan dyka upp i former av tillbakablickar, oönskade minnen och bristande självförtroende, oberäkneligt beteende och olämpliga uttryck för känslor.

Men även vardagliga påfrestningar och stress kan vara för mycket för dig – och det är först när vi tappar tron och meningen med livet som många vänder sig till alkohol och droger för att må bra och återskapa kontroll.

Välja behandling: att söka hjälp

Vi är här för att hjälpa dig ta det första steget mot återhämtning

Det finns två typer av symtom på missbruk – personliga symtom och fysiska symtom

De personliga symtomen är de som märks först. En ökad brist på egenvård och hygien; bedrägligt förfarande: döljning alkohol- eller droganvändning, komma med ursäkter för att vara borta från hemmet; fyllekörning; frånvaro från familjehändelser; skuldsättning; förlora jobbet. Sedan har du de fysiska tecknen på missbruk vilket är då hälsoproblem som är svårare att ignorera. En plötslig viktminskning/uppgång, långa och upprepade baksmällor, rodnad i ansiktet, skakningar, fysiska skador, gulfärgning av huden, näsblod, kramper.

På kort sikt kan bruk av substanser få bort vardagens stress men på längre sikt kommer du sitta fast.

Hur länge har du använt alkohol eller droger?

Har du märkt att din mentala hälsa har blivit bättre?

Det har du så klart inte. Missbruk gör ofta psykiska tillstånd värre och lär din hjärna att förlita sig på substanser för att du ska må bra. Och det är denna förändring i beteende som måste korrigeras för att du ska kunna leva ett liv fritt från beroende.

Har vänner, familj eller kollegor uttryckt sig om ditt missbruk?

Har de du älskar uttryckt oro? Tycker du att de ofta är oroliga över din hälsa?

Ibland kan vänner och familj känna igen förändringar i ditt beteende som du kanske inte märker av på grund av förnekelse eller berusning.

De som älskar dig kanske börjar se olika sidor hos dig vilket oroar dem. Detta är något du inte ska skratta åt eller ignorera.

Människor tar ofta inte upp sina problem förrän någon annan säger till – och det är vanligtvis familjen som har lidit tillsammans med den personen som har ett beroende. – Mark Abrami som är terapichef hos vår partnerklinik Castle Craig rehab i Skottland.

Blir du en annan människa?

Det är ingen nyhet att man blir mer impulsiv eller självsäker om du dricker eller tar droger. Det är vanligt att folk förändras på grund av missbruk. Men när du börjar bli den här personen hela tiden utgör det ett stort hot mot både dig själv och andra.

De som lider av samtidigt förekommande psykiska störningar som depression har sannolikt redan en negativ syn på sig själva. Det betyder att ju svårare beroendet blir desto mer kommer du längre bort från den person du brukade vara.

Har du svårt att hantera dina känslor?

Missbruk är ofta kopplat till psykiska störningar som ångest och depression.

Ofta används substanser för att rikta in sig på att hantera och lindra känslor.

Men i själva verket blir det bara värre.

Cannabis kan till exempel göra dig arg och irriterad. Alkohol kan göra att du känner dig sårbar och ledsen.

För de individer som kanske lider av emotionell dysregulering, kan droger och alkohol förvärra störningen och göra så att ditt beteende blir ännu mer impulsiv.

Är din relation till dig själv skadad?

Du kanske inte förknippar dig själv med trauma. Men faktum är att traumatiska händelser formar dig och din hjärnkemi.

Oavsett om det är en barndomsupplevelse eller något du stöter på som vuxen, är det dessa typer av händelser som förändrar hur du ser på världen och i slutändan dig själv.

Du kan ha lågt självvärde och visa en brist på förtroende för dig själv och dina förmågor. Ibland kanske du tror att du är värdelös. Detta kan ha drivit dig in i skadliga aktiviteter som förstör ditt liv ytterligare.

Det handlar inte bara om ditt förhållande till alkohol och droger, utan snarare förhållandet till dig själv och orsakerna till varför du vänder dig till dessa substanser i första hand.

Hur allvarligt måste ett beroende vara innan du söker behandling?

Som experter på beroendebehandling driver vi framgångsrika program baserade på vetenskaplig fakta. Vi menar att man borde absolut söka till behandling oavsett hur allvarligt ditt beroende är.

Människor väntar ofta tills det är nästan för sent innan de söker hjälp. Detta beror på den stora effekten av förnekelse i sinnet på den personen med beroende. Vanligtvis är det på grund av en stor händelse man inte kan ignorera som t. ex. en bilolycka eller polisingripande där din förnekelse kastas ut. Och oftast inser man att man har tappat kontroll av missbruket när ens familj börjar vädja om hjälp. – Mark Abrami som är terapichef hos vår partnerklinik Castle Craig i Skottland.

Alla som kämpar med en psykisk störning och vänder sig till droger och alkohol (även omedvetet) behöver omedelbar hjälp eftersom de kommer att fortsätta att glida in i negativa beteendehandlingar som slutligen kommer att hålla dem instängda i ett beroende.

Här på Stockholms beroendeklinik spelar det ingen roll hur mycket du konsumerar eller använder eller hur ofta du vänder dig till droger. Vi fokuserar på varför du trivs med att använda droger och varför du fortsätter att vända dig till dem för att må bättre.

Låt oss hjälpa dig. Hör av dig via vår kontaktformulär eller ring 08-124 00 284.

Var försiktig över det du läser

På internet kan man stöta på förnekande och distraktion angående beroende som t. ex. ”The Different Stages of Addiction.”

Som en specialiserad beroendemottagning ser vi dessa artiklar som särskilt farliga. Detta beror på att de som kämpar med missbruksproblem ofta förnekar att man har problem.

Om du stöter på den här typen av webbsidor bedömer du sannolikt dig själv mot en felinformerad lista som är troligen skriven av någon som inte alls förstår missbruk.

Ta endast råd från legitimerade läkare och psykiatriker som har suttit med dig och bedömt ditt tillstånd. Vi kommer att vara de enda som verkligen kan berätta för dig om hur ditt beroende är.

Hur vet du om du behöver slutenvård på behandlingshem?

Människor som kommer till oss för att få hjälp har oftast försökt sluta med alkohol eller droger på egen hand. De har provat de AA-möten för att träffa en öppenvårdsterapeut. Men hur mycket de än försöker kan de inte sluta dricka och till slut blir det bara värre och värre. Dessa personer behöver intensivt medicinskt och terapeutiskt stöd i ett 5-8 veckors program. Vi kan hänvisa dem till att genomgå avgiftning och sen ett intensivt terapiprogram som verkligen tar itu med underliggande psykologiska och känslomässiga orsaker bakom drickandet eller droganvändningen. Orsakerna är ofta trauma, misshandel, sorg, ångest, depression.

Här på Stockholms Beroendeklinik erbjuder vi en möjlighet för ett nytt liv i återhämtning. Utöver detta erbjuder vi också ett utmärkt eftervårdsprogram som tar hand om återhämtningsfasen hemma.  – Mark Abrami, terapichef hos Castle Craig rehabklinik i Skottland.

Boka en kostnadsfri beroendebedömning nu.