Vad är lättast att överdosera på?


Vad är en överdos?

En överdos uppstår när kroppen får för mycket av en främmande substans eller en kombination av substanser som till exempel olagliga eller receptbelagda droger och alkohol. Överdoser är potentiellt dödliga om inte medicinsk behandling ges omedelbart. Kroppen kan reagera på olika sätt beroende på vilka sorts substanser man har använt, men den vanligaste dödsorsaken är andningssvikt.

De flesta droger kommer med en risk för överdosering. Andningssvikt är ofta förknippat med depressiva medel. De får detta namn på grund av hur de påverkar hjärnan och det centrala nervsystemet.

Överdos av depressiva medel

Depressiva medel verkar genom att öka aktiviteten av gamma-aminosmörsyra (GABA), en kemikalie som stör hjärnaktiviteten. Detta är vad som orsakar dåsighet och ger de lugnande och avslappnande effekter som hjälper till att behandla sömnstörningar. Depressiva medel som påverkar det centrala nervsystemet är till exempel opioider, bensodiazepiner och alkohol

CNS-depressiva medel kan också sänka din puls och andning, vilket är anledningen till varför de ofta används för att lindra ångestsymptom. Men när du ökar dosen eller regelbundet tar för mycket kan det leda till problem som andningssvikt, koma och till och med döden.

Överdos av opioider

Opioider har den högsta andelen överdoser jämfört med andra lagliga eller olagliga substanser i världen. Opioidreceptorer finns i olika delar av kroppen, såsom hjärnan, mag-tarmkanalen och det centrala nervsystemet. När en opioid har intagits aktiveras dessa receptorer och kroppen börjar sakta ner. När man tar opioider för ofta eller för mycket blockeras receptorerna från att utföra viktiga funktioner som att reglera andningen och kroppstemperaturen. Andningen stannar av och det leder ofta till döden. Hur lång tid en överdos tar beror på vilken opioid som används. Till exempel kan en överdos av heroin ta flera minuter, medan en överdos av fentanyl känns av på några sekunder. På grund av styrkan och tillgängligheten anses opioider vara den substans som är mest beroendeframkallande.

Vanliga symptom på en opioidöverdos:

Du kan få en överdos av opioider om du har tagit för mycket heroin. Den vanligaste effekten är nedsatt andningsförmåga eller ingen andning alls. Följande symptom kan visa att andningsförmågan är nedsatt:

 • Blek hud
 • Flämtningar
 • Lätt andning
 • Blå färg på läpparna och fingertopparna

Andra symptom på överdos av heroin:

 • Vidgade pupiller
 • Svag puls
 • Delirium
 • Lågt blodtryck
 • Förvirring
 • Förstoppning
 • Skakningar
 • Illamående
 • Kräkningar
 • Dåsighet
 • Koma

Kontakta oss idag

Vi erbjuder effektiv behandling av beroende av alkohol, droger och spel.

Hur man behandlar en överdos av opioider

Naloxon är ett läkemedel som kan stoppa effekterna av opioider, såsom heroin och fentanyl. Det fungerar genom att binda till hjärnans opioidreceptorer och blockera effekterna av opioiderna. Men eftersom halveringstiden för Naloxon är kortare än opioider kan det inte stanna kvar länge i kroppen.

Överdos av alkohol

Levern kan bearbeta cirka 28 gram alkohol per timme. En överdos av alkohol uppstår när levern inte längre klarar av att bearbeta alkohol på ett säkert sätt. Istället blir ditt system mättat med gifter som ackumuleras i kroppen, vilket resulterar i alkoholförgiftning.

Symptom på alkoholförgiftning:

 • Mental förvirring
 • Kräkningar
 • Skakningar
 • Långsam andning (färre än åtta andetag per minut)
 • Oregelbunden andning (10 sekunder eller mer mellan andetag)
 • Hypotermi, blåaktig hudfärg, blekhet

De vanligaste riskfaktorerna som påverkar dina chanser att överdosera på alkohol är ålder, kön, vikt, alkoholkonsumtion, tolerans och andra hälsotillstånd.

Fler risker som kan uppstå vid för stor konsumtion av alkohol:

 • Ansträngd andning
 • Långsam puls
 • Hjärtstopp på grund av hypotermi
 • Skakningar på grund av låga blodsockernivåer

De flesta substanser som är beroendeframkallande kan överdoseras, men det finns en ännu större risk med opioider.

Hur man behandlar en överdos av alkohol

Behandling för alkoholberoende kräver vanligtvis övervakning dygnet runt eftersom din kropp håller på att rensa sig själv från alkohol.

 • Medicinsk tillsyn
 • Regelbunden administrering av vätskor
 • Syreterapi
 • Övervakning av andningen
 • Användning av vitaminer

Det är viktigt att komma ihåg att de flesta substanser medför risk för överdosering, oavsett om du tar receptbelagda mediciner eller olagliga droger. Men på grund av hur depressiva medel som alkohol och opioider påverkar hjärnan är risken för överdosering av dessa substanser högre än andra.

Sök hjälp hos Stockholms beroendeklinik

Stockholms beroendeklinik öppenvårdsmottagning för beroendebehandling tror vi inte på en enkel eller allmän behandling. Istället sammanställer våra rådgivare en skräddarsydd tilfrisknadsplan för varje individ. Dina behov är alltid i fokus, för det ökar chansen att du går igenom hela behandlingen och får ett långvarigt tillfrisknande.