Vad är fetalt alkoholsyndrom?


Fetalt alkoholsyndrom (FAS) är en sjukdom som uppstår när spädbarn utsätts för alkohol i livmodern. Det är en del av en större grupp sjukdomar som kallas Fetala alkoholspektrumstörningar (FASD).

Fetalt alkoholsyndrom är en av de allvarligare FASD-störningarna. Fetalt alkoholsyndrom kan leda till svåra fysiska symtom, inlärningssvårigheter och beteendeproblem.

Studier från USA och Europa visar att mellan 1-10 % av alla barn har fetalt alkoholsyndrom.

Vad orsakar fetalt alkoholsyndrom?

Fetalt alkoholsyndrom utvecklas när alkohol påverkar ett utvecklat barn i livmodern.

Hur når alkoholen barnet?

Bebisar får allt de behöver för att växa från sin mammas blod. Blodet når barnet genom att passera genom moderkakan och navelsträngen.

Moderkakan är ett organ som utvecklas inuti livmodern under graviditeten. Navelsträngen är en samling blodkärl som förbinder barnet med moderkakan.

Placentan och navelsträngen samverkar för att:

 1. Leverera näringsämnen och syre från mammans cirkulation till barnet
 2. Ta bort slaggprodukter från barnets blod genom att leverera dem till mammans cirkulation

Detta system är mycket effektivt för att föra med sig näringsämnen till barnet. Tyvärr för det även med sig giftiga ämnen som finns i mammans blodomlopp. Det gör att ämnen som alkohol kan nå det ofödda barnet.

Vad gör alkohol med barnet?

Den vuxna kroppen kan metabolisera alkohol. När vuxna dricker bryter kroppen ner alkohol och tar bort det från systemet. Utvecklande spädbarn kan inte metabolisera alkohol. De förlitar sig på moderkakan och navelsträngen för att långsamt ta bort alkoholen genom diffusion. Det innebär att alkoholen cirkulerar i barnets blodomlopp under en längre tid. Under denna tid kan alkohol orsaka flera skador.

Alkohol är en teratogen. En teratogen är ett ämne som stör barnets normala utveckling under graviditeten.

Alkohol förändrar hur vissa strukturer utvecklas. Substansen kan göra följande:

 • Störa hjärnans utveckling vilket leder till beteende- och inlärningssvårigheter
 • Påverka utvecklingen av ansiktet vilket leder till specifika ansiktsdrag.

Välja behandling: att söka hjälp

Vi är här för att hjälpa dig ta det första steget mot återhämtning

Hur mycket alkohol är säkert under graviditeten?

Det behövs bara ett alkoholhaltigt glas om dagen för att ditt barn ska drabbas av fetala
alkoholspektrumstörningar. Ju mer alkohol som konsumeras, desto större är risken.

Brittiska chefsläkare rekommenderar att om du är gravid eller planerar en graviditet, är det säkrast att inte dricka alkohol alls. Det håller riskerna för ditt barn till ett minimum.

Vilka är de vanligaste tecknen på FAS?

Symtomen på fetalt alkoholsyndrom varierar från barn till barn.

Fetalt alkoholsyndrom kan orsaka följande symtom:

Inlärnings-/beteendeproblem

 • Svårigheter med uppmärksamhet
 • Hyperaktivitet
 • Tal- och språkförseningar
 • Svårigheter att lösa problem
 • Problem med social kompetens
 • Dålig koordination

Ansiktsmissbildningar

 • Huvudet är litet för barnets ålder
 • Oproportionerligt små ögon
 • Tunga ögonlock
 • Kisande på grund av felriktade ögon
 • Kort näsa
 • Tunn överläpp
 • Slät hud mellan näsan och överläppen (vanligtvis finns det en skåra som kallas näsfåra)
 • Läpp- eller gomspalt

Vad är de andra effekterna av att dricka alkohol under graviditeten?

Utöver problemen med FAS kan alkoholkonsumtion under graviditeten leda till en rad andra problem, inklusive en ökad risk för:

 • Missfall
 • Dödfödsel
 • För tidig födsel
 • Låg födelsevikt
 • Problem med hjärta, lever och andra organ

Hur visar sig fetalt alkoholsyndrom?

FAS orsakar en rad beteendemässiga, kognitiva och emotionella problem. Barn med FAS kan:

 • Har svårt att sitta tyst och vara uppmärksam i skolan
 • Har svårt med sitt skolarbete
 • Har svårt att skaffa vänner

Fetala alkoholspektrumstörningar leder även till utmaningar i vuxen ålder. Vuxna med FASD är mer benägna att utveckla psykiatriska störningar och personlighetsstörningar. De löper också ökad risk att utveckla drog- och alkoholproblem.

Hur diagnostiseras fetalt alkoholsyndrom?

Tyvärr finns det inget sätt att testa för FAS. Diagnostisering av barn görs vanligtvis utifrån följande principer:

 1. Barnet visar egenskaper som är typiska för FAS
 2. Det är känt (eller misstänkt) att mamman drack alkohol under graviditeten
 3. Tester för andra orsaker till symtom är negativa.

Om du är orolig att ditt barn kan ha fetalt alkoholsyndrom bör du prata med din läkare. Om det är lämpligt kan de skicka en remiss till en barnläkare eller specialist för bedömning.

För att ställa diagnosen kan vårdpersonalen:

 • Be om bilder på barnet i olika åldrar
 • Ställa frågor om alkoholkonsumtion under graviditeten
 • Ställa detaljerade frågor om barnets utveckling
 • Be att få titta på skolrapporter eller tidigare bedömningar
 • Genomföra särskilda bedömningar och titta på hur barnet kan fungera
 • Genomföra ett genetiskt test för att utesluta genetiska orsaker till symtomen

Hur diagnostiseras fetalt alkoholsyndrom hos vuxna?

Ibland kan fetalt alkoholsyndrom förbli odiagnostiserat fram till vuxenlivet. Att diagnostisera FAS hos vuxna bygger på samma principer som diagnostering av barn. För att ställa en diagnos måste din läkare identifiera egenskaper som är typiska för FAS och utesluta andra orsaker.

Om du misstänker att du har FAS, tala med din läkare om att bli remitterad till en specialist.

Kan FAS behandlas?

Det finns inget botemedel mot FAS. Alkohol förändrar det sätt på vilket spädbarn utvecklas och detta kan tyvärr inte göras ogjort. Men med rätt hantering är det möjligt att begränsa de utmaningar som barn med FAS står inför.

Alla barn får olika hanteringsplaner, men den kan innehålla:

 • Medicinsk behandling av fysiska hälsoproblem som gomspalt
 • Utbildningsstöd
 • Tal- och språkstöd
 • Föräldrautbildning för att ge föräldrar rätt verktyg för att hantera barnets symtom och beteende
 • Stödgrupper för föräldrar till barn med FAS
 • Medicinering för att hantera associerade tillstånd som humörstörningar

Hur man förebygger fetalt alkoholsyndrom

Du kan förebygga fetalt alkoholsyndrom genom att undvika alkohol under graviditeten.

Om du inte kan sluta dricka så kan vi hjälpa till. Ring Stockholms beroendeklinik på 08-124 00 284 för utbildad och medkännande rådgivning.

Hur är det med prenatal alkoholexponering?

Prenatal alkoholexponering innebär att man dricker alkohol under tiden innan man blir gravid. Det rekommenderas att du undviker alkohol om du försöker bli gravid. Detta kan hjälpa till att minska eventuella skador på ditt barn.

Vad händer om jag drack alkohol innan jag visste att jag var gravid?

Graviditeter är inte alltid planerade, så det är inte alltid möjligt att undvika alkohol under den tidiga graviditeten. Nya riktlinjer försäkrar att risken för ditt barn är låg om du bara drack små mängder innan du visste att du var gravid.

Få hjälp för alkoholberoende

Vi vet att det kan vara svårt att sluta dricka. Men om du vill skydda ditt barn från fetalt alkoholsyndrom så är det ett måste. Om du är gravid och tycker att det är svårt att sluta dricka, prata med din barnmorska eller läkare så fort som möjligt. Att söka professionell hjälp kan skydda dig och ditt barn.

Om du behöver hjälp med ett alkoholberoende, kontakta gärna oss på Stockholms beroendeklinik. Vi har specialiserad beroendebehandling i Stockholmsområdet och hela Sverige. Kontakta oss för en första utvärdering via e-post eller telefon: 08-124 00 284

Referenser

 1. McQuire C, Mukherjee R, Hurt L, et al. Screening prevalence of fetal alcohol spectrum disorders in a region of the United Kingdom: A population-based birth-cohort study. Prev Med. 2019;118:344-351. doi:10.1016/j.ypmed.2018.10.013 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6344226/
 2. Wozniak JR, Riley EP, Charness ME. Clinical presentation, diagnosis, and management of fetal alcohol spectrum disorder. Lancet Neurol. 2019;18(8):760-770. doi:10.1016/S1474-4422(19)30150-4 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6995665/
 3. Chambers, C. D., Coles, C., Kable, J., Akshoomoff, N., Xu, R., Zellner, J. A., Honerkamp-Smith, G., Manning, M. A., Adam, M. P., & Jones, K. L. (2019). Fetal Alcohol Spectrum Disorders in a Pacific Southwest City: Maternal and Child Characteristics. Alcoholism, clinical and experimental research, 43(12), 2578–2590. https://doi.org/10.1111/acer.14213 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6904497/
 4. Dept of Health. How To Keep Health Risks From Drinking Alcohol To A Low Level. London: Alcohol Policy Team, Department of Health; 2016. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/545911/GovResponse2.pdf
 5. Moore EM, Riley EP. What Happens When Children with Fetal Alcohol Spectrum Disorders Become Adults?. Curr Dev Disord Rep. 2015;2(3):219-227. doi:10.1007/s40474-015-0053-7 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4629517/
 6. Getting a diagnosis – National FASD. National FASD. https://nationalfasd.org.uk/about-fasd/getting-a-diagnosis/. Accessed February 22, 2022. https://nationalfasd.org.uk/documents/FASD%20in%20Focus%20Diagnosis%20and%20Assessments%20FIN.pdf