Farorna med att blanda sömntabletter och alkohol

Vanliga sömnmedel Den vanligaste sömnmedicinen som skrivs ut i Europa idag är: Vissa av de ovanstående medicinerna, särskilt bensodiazepiner, är mycket beroendeframkallande om de tas under en lång period. Varför blandar man alkohol med sömnmedel? Många kombinerar alkohol med sömnmedel på grund av glömska eller att de inte känner till konsekvenserna. Till exempel har personer […]

Opioider

Dödsfall relaterade till syntetiska opioider som Fentanyl steg från 8 fall under 2008 till 135 fall under 2017. Fentanyl anses vara 50 gånger mer potent än heroin. Advisory Council on the Misuse of Drugs (ACMD) gav besked att regeringen borde införa kontroller för att ta itu med det ”framväxande hotet” som drogen utgör. Enligt ACMD […]

Farorna med missbruk av Xanor

Även om bensodiazepiner som Xanor ofta skrivs ut för att behandla olika sjukdomar är det läkemedel som har ett dåligt rykte. De är mycket beroendeframkallande och används därför ofta på ett skadligt sätt. Xanax är klassificerat som ett lugnande medel och har ångestdämpande och antikonvulsiva effekter. När substanser som har en dämpande effekt på nervsystemet […]

Pregabalin (Lyrica) och alkohol: Vilka faror finns?

Antikonvulsiva medel som Pregabalin verkar genom att sänka antalet smärtsignaler som nervcellerna skickar ut. Det kan vara effektivt för att hantera smärta, men det är inte samma sak som en opioid. Det kan dock vara lika beroendeframkallande. Som med alla läkemedel kommer även Pregabalin/Lyrica med en rad biverkningar. Det inkluderar: För det mesta är effekterna […]