Mindfulness vid beroende


De flesta med beroendesjukdom har distanserat sig själva från sin omgivning och använder alkohol och droger för att slippa känna obehagliga känslor. Genom att tysta det mentala tjattret genom mindfullness kan man uppnå ett inre lugn utan att behöva ta till droger. Mindfullness kan hjälpa dig att skilja på olika känslor, att stanna upp i nuet och stilla ditt sinne. Mindfulness är en metod som använder meditation för att uppnå medveten närvaro. Metoden har sitt ursprung i den buddhistiska traditionen men har idag utvecklats för användning inom flera terapeutiska metoder. Mindfulness kan vara en mycket effektiv metod inom beroendevården eftersom det ger patienten verktyg att kunna stanna i det som pågår just nu och acceptera obehag utan att agera.

Varför använda mindfulness?

Målet med mindfulness är att bli medveten om det som upplevs utan att fästa sig vid det. På svenska betyder mindful medveten och det är precis det som det handlar om. När du är mindful så är du både medveten om din yttre miljö och inre upplevelse. Du känner efter hur du reagerar på det som pågår runt omkring dig i nuet. Det kan verka som ett ganska enkelt koncept, men det kräver övning. För många människor kan det vara en kamp att bara fokusera på nuet och inte tänka på dåtiden eller framtiden. Övningar i mindfulness ökar förmågan att hantera stress och hantera svåra känslor utan att döma eller värdera.

Öppettider

Måndag-fredag 9.00-17.00

Besöksadress: Eriksbergsgatan 12, 114 30 Stockholm

Mindfulness som terapi

Du kanske undrar hur mindfulness kan vara verksamt inom psykoterapin? Förmågan att uppmärksamma och acceptera utan att döma har integrerats i flera olika terapiformer under de senaste decennierna. Att kunna stanna i nuet och iaktta och namnge sina känslor är en förmåga som stärker individens förmåga att hantera obehagliga känslor. Mindfulness används inom Kognitiv beteendeterapi (KBT), Mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBCT), Acceptance and Commitment-terapi (ACT) och Dialektisk beteendeterapi (DBT). Alla dessa olika metoder fokuserar på medvetenhet och acceptans av nuet samtidigt som de ger verktyg till förändring.

Hur kan mindfulness hjälpa vid ett beroende?

De flesta som söker professionell hjälp för beroendesjukdom har successivt distanserat sig själva från sin omgivning. De använder alkohol och droger för att slippa känna sina obehagliga känslor. Mindfulness kan hjälpa dessa patienter att stanna upp och uppleva saker som de är. Istället för att ta droger för att hantera obehagliga situationer. Genom att tysta det mentala tjattret som alla upplever på ett eller annat sätt så kan man genom mindfullness uppnå ett inre lugn utan att behöva ta till droger. Metoden kan lära den beroende att skilja på olika känslor, att stanna upp i nuet och stilla sitt sinne. Det ger ofta en mer positiv syn på livet. Det innebär inte att dåliga dagar och svåra känslomässiga utmaningar kommer att försvinna helt men genom att använda mindfulness under både bra och dåliga dagar kan det hjälpa patienten att hantera de upp- och nedgångar som är oundvikliga i livet. När en person kan uppmärksamma korta ögonblick av livsglädje i nyktert tillstånd blir de mindre benägna att använda alkohol och droger. Genom att praktisera mindfulness kan vi också lära oss mer om oss själv och hur vi reagerar på vår omvärld. I mindfulness lär man man sig att uppleva känslomässiga reaktioner utan att agera på dem. Många kommer till nya insikter om sig själva och vad det är som triggar dem att dricka eller använda droger. Insikterna kan göra det lättare att hitta mer hälsosamma strategier i framtiden.

Vad är mindfulness?

Nyckeln till mindfulness är att hitta en praktik som passar just för dig. Varje person dras till olika delar och sätt att utöva mindfulness på. Det finns några nyckelfärdigheter som kan anpassas för att göra mindfulness unikt för dig. Dessa färdigheter inkluderar:

 • medveten närvaro: att noggrant uppmärksamma det som händer runt dig och inuti din kropp
 • sätt ord på: att kunna sätta ord på vad som händer och dina känslor
 • deltagande: att kunna delta fullt ut i en övning utan att känna sig självmedveten
 • icke dömande: att acceptera oss själva och saker runt omkring precis som de är istället för att döma dem
 • fokusera: att kunna vara i nuet och fokusera på det som händer just nu
 • effektivitet: att kunna välja att göra saker på det sätt som passar dig bästa istället för att göra som alla andra

Mindfulnessbaserad återfallsprevention

Mindfulnessbaserad återfallsprevention, MBRP,  är en effektiv metod som kombinerar KBT och mindfulness för att att förebygga återfall. Programmet är utvecklat av G. Alan Marlatt och hans kollegor vid Addictive Behaviors Research Center vid University of Washington. Metoden har som mål att hjälpa människor att tillfriskna och inte återfalla.

Journal of Cognitive Psychotherapy Vol 19 Issue 3

Mindfulnessbaserad återfallsprevention inkluderar följande nyckelkoncept:

 • acceptera suget efter substanser och beteenden
 • vara medveten om triggers och sug
 • utforska tankens betydelse för återfall
 • praktisera mindfulness i vardagen och risksituationer
 • självmedkänsla som en del av en hälsosam livsstil
 • hitta socialt stöd för att fortsätta med mindfulnessövningar

Mindfulness och beroende

Mindfulness är en livslång praktik som kräver tålamod, tid och uthållighet. Personer med ett beroende kan få stor hjälp av att använda mindfulness i vardagen.

Om du är nyfiken på att använda de här metoderna i ditt tillfrisknande kan du kontakta oss för få veta mer om hur vi integrerar mindulness i vår behandling.