Sociala media och alkohol-och drogberoende


Det flesta människor är idag användare av sociala media. På plattformar som Facebook, Instagram eller Twitter håller man kontakt med vänner, marknadsför sina tjänster och får information om olika produkter och tjänster. Sociala media skapades för att underlätta kontakten mellan människor. Idag vet vi att den också kan skada människor på olika sätt. På sociala media sprids ohälsosamma kroppsideal och drogpropaganda till våra tonåringar. Det finns ett tydligt samband mellan sociala medier och drogberoende som vi skulle vilja belysa.

Sociala medier som en marknadsplats

Användningen av sociala medier öka risken för drogberoende. Många langare säljer sina varor på olika plattformar på nätet. Medan de kanske inte uttryckligen säger att de säljer droger så informerar kryptiska hashtaggar och emojis kunderna om vad som säljs. Sociala medier har gjort det lättare för langare att sälja till sina kunder. Platsbaserade appar som Snapchat, Instagram, Grindr, Tinder, Whisper och Yik Yak används av langare för att sälja till både tonåringar och vuxna. Medan företagen bakom sociala medier uppger att de gör sitt bästa för att motverka försäljningen av olagliga substanser så har det visat sig vara svårt att göra något åt det.

Välja behandling: att söka hjälp

Vi är här för att hjälpa dig ta det första steget mot återhämtning

Sociala mediers makt

De många timmar som de flesta människor spenderar på sociala medier ger plattformarna ett starkt inflytande över medielandskapet. Sociala medier skapades för att underlätta för människor att interagera med varandra . Personer lägger upp personlig information om sig själva och delar roliga filmer och bilder. På sociala media kan man på ett enkelt sätt samla vänner och familj. Men baksidan är att vi kan börja jämföra våra liv med andras.  Vi börjar jämföra hur vi mår på insidan med photoshoppade bilder och berättelser som publiceras till världen; ett redigerat perspektiv som någon vill att du ska se.

En av de tråkiga baksidorna med sociala media är att plattformarna också kan användas till mobbning och ryktesspridning. Det här kan leda till ensamhet, en desperat önskan om att passa in och till och med risktagande beteende som problematisk drog- och alkoholanvändning eller självskador.

Sociala medier som en inkörningsport

En amerikansk undersökning med namnet  “Är internet och sociala medier ytterligare en huvudorsak till narkotikamissbruk i USA?” kom fram till följande:

Nästan hälften av de som svarade på undersökningen — 196 av 399 — trodde att internet och sociala medier var kopplat till beroende. Nästan 30% tror att de inte finns en koppling och runt 21% svarade att det är “osäkert”. Personer som misstänkte att de två sakerna är sammankopplade uppgav flera skäl till det, inklusive:

  • internet och sociala medier innehåller för många skildringar av droganvändning (53.57%)
  • internet och sociala medier uppmuntrar aktivt till droganvändning (62 deltagare, 31.63%)
  • internet och sociala medier uppmuntrar drogbehandling (17 deltagare, 8.67%)

Man frågade också deltagarna i studien om vad de trodde vad den starkast bidragande faktorn till drogberoende under 2018. 42 personer (10.53%) svarade popkultur (sociala medier och internet). Många personer som följer kändisar på sociala medier ser dem glorifiera användningen av droger och alkohol. Det kan påverka speciellt unga människor att experimentera med dessa substanser i tron att det är helt normalt och ofarligt. Dessutom tror många att internet och sociala medier gör det enklare att få tag i droger. Majoriteten av undersökningens deltagare – nästan 60%, 238 personer – uppgav att det var lättare att hitta och köpa droger på grund av sociala medier, medan bara 19% (76 personer) uppgav att internet inte har gjort det lättare att få tag i droger eller alkohol. Den engelska tidningen The Guardian publicerade en artikel i december 2017 som beskrev hur tonåringar köpte droger via sociala media.

“Langare på sociala medier använder hashtaggar och emojis för att visa vad de har på lager och delar bilder på substanserna”, säger artikeln. “De delar sin kontaktinformation och de flesta affärerna tar sedan plats på andra plattformar, som till exempel den krypterade chattappen Wickr”.

I olika chattgrupper på nätet diskuterar narkotikaanvändare sina erfarenheter med varandra och svarar på frågor om hur man kan köpa och använda drog.er

Vem är i riskgruppen?

Alla som använder sociala medier kommer någon gång i kontakt med drogpositiva budskap eller diskussioner om användningen. Men mest utsatta är ungdomar.

Studier har visat att ungdomar och unga vuxna är mest sannolika att påverkas av internet och löper störst risk att utveckla ett substansberoende. Detta beror delvis på att yngre människor är mer aktiva på sociala medier.

Samtidigt som den yngre befolkningen står för majoriteten av aktiviteten på sociala medier, så föreslår The Recovery Villages undersökning att ungdomar och unga vuxna är mer sannolika att tro att sociala medier och internet är kopplat till drogberoenden, jämfört med äldre personer. Av undersökningens deltagare mellan 18 och 24 år svarade nästan 64% att dessa plattformar har gjort det lättare att få tag i droger eller andra skadliga substanser, och mer än hälften svarade att personer som använder sociala medier är mer mottagliga för drogberoenden.

Trots denna medvetenhet är ungdomar och unga vuxna mer mottagliga för att utveckla ett impulsivt beteende och beslut ökar risken för problem. ”Tonårshjärnan är inte bara en vuxen hjärna som har gått färre kilometer”, säger Frances E. Jensen, professor i neurologi, till The Harvard Magazine. “Det är en paradoxal utvecklingstid. Det här är människor med mycket skarpa hjärnor, men de är inte helt säkra på vad de ska göra med den”. Det är därför tonåringar är extra sårbara för negativa influenser, trots att de är medvetna om hur sociala medier kan påverka deras beslut.

De flesta känner till sociala mediers makt över deras liv och beslut och denna medvetenhet är positiv. Nästa steg är att lära sig blockera de negativa budskapen och omge sig med positiva influenser istället. Sociala medier kan väcka nyfikenhet om droger och andra skadliga beteenden.  Att inte ge efter för denna påverkan kan vara svårt och därför är det viktigt att öppet diskutera trycket från sociala medier och internet, både i skolan och hemmet. På det sättet kan vi hjälpa ungdomar att hantera social media på ett mer hälsosamt sätt.