Hur en dag på rehab funkar, tidtabeller scheman/struktur


Hur en typisk dag på rehab ser ut

Varje patient är en individ och har olika behov och krav. Det finns dock en gemensam grund inom all beroendebehandling som kan ingå i ett ”program”.

När man börjar på vår program för återhämtning av missbruk, arbetar man tillsammans med terapeuter och psykiatriker angående behandlingen av sitt beroende. Samtidigt jobbar man mot förekommande problem som leder till att man använder droger eller dricker i första hand.

Många patienter har en dubbeldiagnos. Detta innebär att de kan uppvisa symtom på dålig psykisk hälsa. Detta behandlas också på Castle Craig.

Vår modell är inte en ”one size fits all”.

Men inom de första veckorna kommer alla personer vi behandlar att genomgå grundliga biopsykosociala bedömningar, detoxifiering (om det behövs) och sedan introduceras man till individuell terapi, gruppterapi och huvudprinciperna i vårt 12-stegsprogram.

Våra behandlingsmodeller:

 • Basis – minst 5 veckor: Detta är en en bas och utgångspunkt där ditt tillstånd stabiliseras med medicinsk vård, detoxifiering, engagemang i terapi och en introduktion till steg 1-5. Det är viktigt att notera att utvecklingen inte är självgående och det rekommenderas att patienter genomgår en ytterligare bedömning där man fastställer om det behövs att gå vidare till avancerade program för att rikta in sig på djupare problem. Läs mer.
 • Avancerat – ytterligare 5 veckor: Denna del av behandlingen fokuserar på att fortsätta tillfrisknandet genom att öva på nya livsfärdigheter och tekniker för att förebygga återfall. Du flyttas då till vår Recovery Gardens, där du och andra patienter kommer att börja arbeta med att komma till roten av känslomässiga problem. Här använder vi avancerat terapiarbete för att hjälpa till att rikta in dubbeldiagnoser och andra psykiska behov. Läs mer.
 • Eftervård/Fortsatt vård (Telehälsa): Detta är vårt fortsatta vårdprogram som tar hänsyn till behoven hos människor som håller på att återhämta sig från alkohol, droger och andra störningar samtidigt. Vanligtvis har dessa nyligen avslutat behandling på Castle Craig. Vi använder onlineplattformar för att leverera kontinuerligt stöd och en rad beroendeterapier till dem som är i tidig återhämtningsfas hemma.

Begär en kostnadsfri beroendebedömning

Abstinens och avgiftning

Börja ditt tillfrisknande med alkoholavgiftning hos oss. Säker, stödjande vård. Få hjälp idag!

Hur ser en typisk vecka ut på rehab?

Det är svårt att sätta en fast schema på ”vecka 1, 2, 3, 4 & 5” eftersom alla återhämtar sig  olika. Vissa kommer snabbt att anamma de 12 stegen och göra viktiga framsteg, medan andra rör sig långsammare.

Du blir bättre i den tid du tar.

Detoxifiering är ofta det första steget

Oftast beroende på hur allvarligt missbruket är kan den första veckan innehålla detoxifiering. Där kommer du ha fullt medicinskt stöd för att hjälpa dig genom kroppens reaktion på abstinens från det beroendeframkallande ämnet.

Under detoxifiering deltar patienter gradvis i programaktiviteter.

När de är detoxifierad kan patienterna gå med i programmet fullt ut. Programmet överraskar de flesta eftersom det är fullständigt program vilket är bra eftersom det hjälper patienter att lära sig om hur man fokuserar sinnet och klarar av suget. Läs mer.

En snabb översikt över hur dagen är planerad:

 • Tidig morgon: Dagen börjar med ett tidigt mindfulnesspass, ett besök hos sjuksköterskorna på vårdcentralen och en näringsrik frukost. Att sova är inte en del av programmet, du kan förvänta dig fullspäckade dagar med aktiviteter som börjar tidigt på morgonen för att få ditt sinne till ett avslappnat och positivt tillstånd att börja dagen med. Huvuddelens mål är att införa en hanterbar enkel rutin som skapar hälsosamma vanor. Morgonen är vanligtvis den mest intensiva delen av din dag.
 • Sen morgon: Psykopedagogiska föredrag av terapeuter eller pedagogiska dokumentärer presenteras. Dessa sessioner hjälper dig att känna igen vissa beteendemönster för att undvika återfall efter behandlingen. Efter presentationen och en kort paus är det dags för gruppterapi. Det är dessa dagliga gruppmöten, ledda av en terapeut, som förmodligen kommer att hjälpa dig mest. De kan verka utmanande till en början men när du lär dig att delta fullt ut kommer du att upptäcka sanningar om dig själv och ditt beroende som hjälper dig att förvandla ditt rehabbesök till en tid av självupptäckt och möjligheter. I en trygg, terapeutisk miljö kommer du att lyssna på andra, känna samhörighet och stötta dem. De kommer att göra samma sak för dig.
 • Eftermiddagar: Efter lite lunch, har du en chans att koppla av och ta en promenad. Du kommer snart att kunna njuta av hälsa och kondition. Senare kan du förvänta dig gruppterapi i form av workshops, specialiserade sessioner för samtidiga störningar som trauma och sorg, eller beteendeberoende som spel och individuella terapisessioner. Här kan även familjeterapi införas. Under eftermiddagen kan flera alternativa terapier inkluderas, såsom konst- eller musikterapi, trumspel, hästterapi, hyperbarisk syrebehandling, massage eller vissa andra avslappnande övningar. Samtidigt kommer din terapeut att ge dig uppgifter, som läxor, för att du ska förbereda dig inför nästa session. Det är viktigt att ta tid på sig att göra dessa.
 • Kvällar: Efter middagen kan det bli 12 steg/NA/AA-möten och självreflektionsperioder. Kvällarna kan också innehålla korta grupppass som är avsedda för människor att dela och till exempel bearbeta känslor av skam och skuld.

Dagen slutar vanligtvis runt åtta på kvällen eller nio, vilket ger dig lite fritid och en chans att reflektera och slå dig ner. Om du har svårt att sova kan du få akupunktur av en utbildad sjuksköterska.

Exempel på scheman för två av våra program

Basprogrammet

TidsschemaTerapeutisk aktivitet
07:30Morgonreflektion
09:00Föreläsning: Challenges of Stress in Recovery
09:45Gruppterapi
11:00Gym
12.00Lunch
14:15Individuell terapi
15:00Missbruk (t.ex. Spel) Grupp eller Yoga och stretching
16:00Återhämtningsworkshop: Mindfulness
18:00Akupunktur/Kompletterande terapier
19:00Anonymt möte för kokain
20.30Reflektion vid slutet av dagen

Avancerat program

TidsschemaTerapeutisk aktivitet
07:30Morgonreflektion
09:00Föreläsning: ’Medberoende’
09:45Gruppterapi
11:00Alpackavandring
12.00Träningsaktivitet
12.30Lunch
13.30Specialistgrupp: Beteendeberoende/Specialistgrupp: Sorg
14:00Träningsaktivitet
14:15Specialistgrupp: Mindfulness
15:00Yoga & Andningsövningar
15.30Kamratbedömningar / Uppdrag
16:00Återhämtningsworkshop: ’Mindfulness’
19:00Gruppdelning
21:00Reflektion vid slutet av dagen

Vad kan du förvänta dig av vårt rehabprogram?

 • Terapi- och rådgivningssessioner: Både individuella pass och grupprådgivningspass erbjuds regelbundet. Dessa kommer att vara avgörande för att hjälpa människor att uttrycka sig, möta verkligheten och ta ansvar för sitt tillfrisknande. Sessionerna leds av en utbildad terapeut för att säkerställa säkra och lämpliga procedurer.
 • Utbildningsprogram: Dessa är utformade för att lära dig om beroendesjukdomen och vad du kan förvänta dig under din behandling och fortsatta tillfrisknande.
 • Träningssessioner för livsfärdigheter: Du kommer att lära dig och öva på de livsviktiga återhämtningsförmågen och copingmetoderna som behövs för att möta utmaningarna i livet på ett nytt sätt.
 • Kostplanering: Under din vistelse är fysisk hälsa viktig och kommer att hjälpa dig med din pågående återhämtning. Strukturerade måltidstider och balanserad kost är en stor del av ett övergripande beroendeprogram. Att skaffa sig hälsosamma matvanor ökar välbefinnandet.
 • Träningsregimer: Strukturerade träningsprogram är utformade för att hålla individer aktiva, friska och glada. Träning kan vara ett bra sätt att dämpa suget och att förbättra humöret.
 • Kompletterande terapier och holistiska tekniker: Här på Castle Craig har vi bekvämligheter som spabehandlingar, massage, akupunktur, hyperbarisk syrebehandling och mycket mer. Vi kan också erbjuda specialiserade terapier som konstterapi och hästterapi för att balansera både sinne och kropp.
 • Stödgruppsmöten: Dessa är interna gemenskapsmöten med dina kamrater enligt 12-stegsmodellen som först föreslogs av Anonyma Alkoholister. Genom att använda grundbegreppen om ärlighet, öppenhet och förändringsvilja bygger grupperna upp förtroende, gemenskap och självkänsla genom en enkel process att dela med sig av sina erfarenheter, styrka och hopp. De representerar ett av de mest framgångsrika och kraftfulla hjälpmedel för återhämtning som någonsin utarbetats.
 • Familjeprogram: Beroende är en sjukdom som drabbar även din familj och deras engagemang kan vara avgörande. Viss utbildning om beroendets egenskaper och dess behandling är vanligtvis till hjälp. Familjemedlemmar kan öppet och ärligt diskutera sina problem om tidigare beteende och vägen framåt, då blir återhämtningsresan mycket lättare.

Få hjälp idag

En sak du kan vara säker på med oss här på Castle Craig är att vi bryr oss – vi vill att du ska trivas och uppnå den bästa versionen av dig själv som möjligt. Många av oss har upplevt det du upplever och vi vet att återhämtning fungerar om du vill.

Vi har haft decennier av erfarenhet av att hjälpa människor som lider av beroendesjukdomar och många andra psykiska problem. Vi har alltid antagit utmaningen att hjälpa människor när de inte kan hjälpa sig själva eftersom vi tror att allt liv är viktigt och värt att rädda.

Hur vi uppmuntrar återhämtningsprocessen:

Kamratstöd är en stor del av återhämtningsprocessen – alla är här på grund av samma anledningar som du. Personer som har varit här i 5-8 veckor förmedlar sin kunskap om processen till de som är i vecka 1 eller 2.

När du är på detoxifiering på vår specialiserade detoxenhet har du en grupp människor omkring dig som själva går igenom det eller har varit med om det de senaste veckorna.

Alla hjälper varandra, stöttar varandra och bygger ibland motståndskraft mot varandra. Detta hjälper människor att utvecklas och gå igenom de 12 stegen tills man är slutligen redo att återvända hem.

Vissa människor är inte redo att återvända vid vecka 5 och förlänger sin vistelse. Där flyttar man till våra avancerade program där det blir fortsatt inriktning på trauman och andra problem och att lära sig förbättrade hanteringsförmåga och livsfärdigheter.

Många människor är ovilliga att göra mer än 4 veckor när de ringer oss, men när de börjar på programmet börjar de förstå fördelarna med att stanna längre. Många väljer att stanna flera veckor utöver.