Hjälp att sluta dricka


I Sverige dricker cirka 85 procent av alla vuxna och de allra flesta gör det på ett sådant sätt att de aldrig upplever några problem. Men enligt forskningen så finns det cirka 300 000 personer som har utvecklat alkoholberoende. De här personerna riskerar att allvarligt skada sin hälsa och de personer som finns runtomkring dem.

De flesta forskare är idag överens om att alkoholberoende är en primär och kronisk hjärnsjukdom. Idag finns flera olika diagnosticeringssystem som använder olika medicinska begrepp för att beskriva svårt alkoholberoende. På Stockholms beroendeklinik använder vi ofta ordet alkoholism för att beskriva svårt alkoholberoende även om det inte är en medicinsk diagnos. De viktigaste tecknen på att en person har utvecklat alkoholism är kontrollförlust och att personen inte längre kan kontrollera sin alkoholkonsumtion. Detta leder till en mängd olika problem inom relationer, arbete och studier. Personer med alkoholism kan även utsätta sig själva eller andra för fara på grund av sitt drickande. Exempel på detta är rattfylleri och att få rättsliga problem på grund av sitt alkoholkonsumtion.

Vår övertygelse är att personer som har utvecklat alkoholism behöver uppnå total avhållsamhet för att kunna tillfriskna.

På Stockholms beroendeklinik hjälper vi patienter med alkoholberoende att få den personliga och integrerade vård som behövs för att tillfriskna.

En vanlig uppfattning om personer med alkoholism är att de har tappat kontrollen och inte längre kan leva normala liv. Detta är en missuppfattning. Personerna som vi ser sitta på en parkbänk är bara toppen av ett isberg och de allra flesta vi möter skulle kunna beskrivas som funktionella alkoholister. Utåt sätt ser det mesta bra ut med arbete och familj, Men sjukdomen gör att personen lider i tysthet och får svårare och svårare att få livet att fungera. För att kunna svara på frågan om en person har utvecklat alkoholism behöver vi därför leta efter andra tecken. Några av dem kommer här:

 • kan inte längre kontrollera sin alkoholkonsumtion
 • känner ett kraftigt sug efter att dricka
 • upplever abstinenssymptom
 • får kritik från närstående om sitt drickande
 • använder alkohol för att hantera stress och psykiska problem
 • får rättsliga problem pga drickandet
 • har problem på arbetet
 • använder mycket tid till att planera sitt drickande och återhämtning
 • har en önskan, men kan inte, dra ner på drickandet
 • minskat intresse och tid som spenderas på fritidsintressen och vänner
 • försvarar och ursäktar sitt drickande
 • upplever frekventa minnesluckor
 • använder alkohol för att hantera abstinenssymptom och skakningar

Medicinsk avgiftning via Stockholms beroendeklinik

Om en person som har druckit mycket stora mängder under lång tid plötsligt slutar dricka så kan det uppstå allvarliga abstinenssymptom som i värsta fall kan leda att man avlider om man inte får medicinsk hjälp. Första steget i en behandling för en person med allvarligt alkoholberoende är därför ofta en medicinsk avgiftning. På Stockholms beroendeklinik sker vår medicinska avgiftning framförallt på Castle Craig Hospital i Skottland där vi har över 30 års erfarenhet av att genomföra detta på ett säkert sätt och med stor framgång.

Vår medicinska avgiftning skräddarsys för varje patient som övervakas, dygnet runt, av ett erfaret team med läkare och sjuksköterskor som arbetar för att göra avgiftningen så säker som möjligt. För många patienter är detta en extremt svår tid och vi använder därför en kombination av läkemedel, psykologiskt stöd och alternativa behandlingsmetoder för att mildra de obehagliga symtom som kan uppstå.

På Castle Craig Hospital genomförs en omfattande läkarundersökning av alla patienter vid inskrivningen. En allmänläkare har jour 24 timmar om dygnet och sjuksköterskor finns alltid på plats för att följa upp patienterna dygnet runt under avgiftningen. Under dagtid arbetar minst två läkare på sjukhuset.

Kontakta oss idag

Vi erbjuder effektiv behandling av beroende av alkohol, droger och spel.

Skräddarsydda behandlingsprogram

För de patienter som behöver medicinsk avgiftning inleds behandlingen på vår avgiftningsenhet. Där delar man oftast rum (det finns också enkelrum). När avgiftningen är avslutad flyttar man sedan till det enkel- eller dubbelrum som man beställt alternativt så åker man tillbaka till Sverige och fortsätter behandlingen på Stockholms beroendeklinik.

Vi tror inte på devisen “one size fits all” när gäller behandling. Vi utformar alltid individuella och skräddarsydda behandlingsprogram.

På Castle Craig träffas vårt behandlingsteam med psykiatriker, allmänläkare, sjuksköterskor och terapeuter varje morgon för att diskutera hur patienterna mår och för att uppdatera de individuella behandlingsplanerna. När avgiftningen är avslutad tar patienten tillsammans med sin svenska och skotska terapeut ett beslut om hur resten av behandlingen ska genomföras. Vår vanligaste behandlingsmodell är en kombination av slutenvård och öppenvård.

Vår behandlingsmodell för alkoholberoende

Vi ser på alkoholism som en primär, progressiv och kronisk hjärnsjukdom och vår övertygelse är att patienten behöver uppnå total avhållsamhet för att uppnå ett långsiktigt tillfrisknande. Vår huvudsakliga behandlingsmetod är 12 stegsprogrammet i kombination med KBT.

Bland våra patienter är det mycket vanligt med samsjuklighet och vi har därför byggt upp kompetensen att samtidigt behandling andra sjukdomstillstånd som depression, ätstörningar och sömnsvårigheter. Våra behandlingsprogram är alltid integrerade d.v.s. vi behandlar alla sjukdomar samtidigt.

Vår effektiva och utvärderade behandlingsmodell består olika evidensbaserade terapier och metoder som rekommenderas i Socialstyrelsens riktlinjer. I vårt behandlingsutbud finns:

 • medicinsk avgiftning
 • psykiatrisk- och medicinsk utredning
 • 12 stegsbehandling
 • återfallsprevention
 • individuell terapi
 • gruppterapi
 • KBT
 • traumaterapi
 • sorgbearbetning
 • familjeterapi
 • parterapi
 • komplementära terapier som har visat sig vara effektiva för personer med substansberoende.

Våra patienter uppmuntras också att ta hand om sin fysiska hälsa och på Castle Craig ingår träning i behandlingsprogrammet tillsammans med en hälsosam diet. På Stockholms beroendeklinik finns möjlighet att anlita en Recovery Coach som kan hjälpa till med träning och få igång ett mer aktivt liv.