Missbruk på arbetsplatsen


Att förebygga missbruk på arbetsplatsen

Cirka 900 000 personer i Sveriges har en riskkonsumtion av alkohol och de allra flesta av dessa finns inom arbetslivet. Att förebygga alkoholproblem och erbjuda rehabilitering till anställda med missbruksproblem är enligt lag ett ansvar som arbetsgivaren måste ta. Varje medarbetare som dricker för mycket kan snabbt bli ett stort problem, både ekonomiskt och socialt. Det ligger därför i alla arbetsgivares intresse att arbeta effektivt med dessa frågor.

Vanligare i vissa branscher

Alkoholmissbruk på arbetsplatsen är ett allvarligt problem och det existerar i alla yrkesgrupper. Men att dricka i anslutning till arbetstiden är vanligare i vissa yrken än i andra. Faktum är att alkohol på jobbet är en normal del av företagskulturen i vissa företag och branscher.

Det är till exempel vanligt bland kreativa yrken och bland yrkesgrupper som reser mycket. Inom finans och försäljning är det till vanligt att mingla med några drinkar tillsammans med kunder. Inom restaurangnäringen där man hanterar alkohol varje dag har man en högre andel personer med problem.

Att dricka på jobbet är ofta ett sätt för arbetskamrater att lära känna varandra och nätverka samt för att bygga relationer med kunder. Det kan också vara ett enkelt sätt att koppla av efter en stressig dag på jobbet. Andra kanske använder det för att prestera bättre. Många yngre uppger också att de dricker för att passa in i gruppen.

Abstinens och avgiftning

Börja ditt tillfrisknande med alkoholavgiftning hos oss. Säker, stödjande vård. Få hjälp idag!

Riskbruk och beroende är vanligt på många arbetsplatser

Alkoholkulturen på arbetsplatsen är avgörande för hur mycket alkoholproblem som uppstår. Och det handlar inte bara om risken för skadligt bruk och beroende. Även en baksmälla eller ett glas för mycket vid ett enda tillfälle kan leda till livsfarliga situationer och olyckor på arbetsplatsen. En försämrad kognitiv förmåga och försämrad riskuppfattning kan leda till att en anställd begår misstag som kan kosta mycket pengar, orsaka skador eller försämra ett företags goda rykte.

Konsekvenser av alkoholproblem på arbetsplatsen

Om du ska köra tunga maskiner eller använda annan teknisk utrustning är det uppenbart att även en liten alkoholkonsumtion kan öka risker för skador och olyckor. Men alkoholen kan också ställa till med andra problem.

En hög alkoholkonsumtion kan leda till flera olika problem, inte bara för individen utan även för arbetskollegor och företaget. I vissa fall så har problemen fått en långvarig påverkan på hela samhället och ekonomin. Alkoholrelaterade problem kan kosta mycket pengar eftersom det kan vara dyrt att rätta till misstag som görs av personer som dricker för mycket. Arbetsgivare kan också ha höga kostnader för frånvaro och alkoholrelaterade hälsoproblem.

Alkoholproblem på arbetsplatsen kan också förstöra på ett indirekt sätt. Det räcker med att en enskild person missköter jobbet för att andra ska tappa motivationen och konflikter uppstår. Som ett resultat påverkas företagskulturen på ett negativt sätt.

När blir alkoholen ett arbetsmiljöproblem?

För att förebygga alkoholproblem på arbetsplatsen är det viktigt att ha en uppdaterad policy och handlingsplan för vilka regler som gäller och vad som händer om det inträffar en alkoholrelaterad incident.

Tecken på att en arbetskamrat eller anställt har alkoholproblem inkluderar:

 • minskad produktivitet
 • luktar alkohol på arbetstid
 • dricker för mycket vid sociala tillställningar
 • kommer med lögner och undanflykter
 • försummar utseendet eller personlig hygien
 • humörsvängningar och ilska
 • tecken på stress, oro eller utbrändhet
 • ökad känslighet för kritik
 • många sjukdagar och kommer ofta försent
 • gör enkla misstag som är lätta att undvika
 • orsakar skador och olyckor

Att få hjälp med alkoholproblem på arbetsplatsen

Om ditt drickande börjar påverka ditt jobb kan du överväga att prata med din chef eller HR-avdelningen. Det kan kännas pinsamt, särskilt om din chef är en av dem som uppmuntrar drickande. Men det kommer att vara bättre för ditt jobb och företaget i det långa loppet. Om du är medlem i ett fackförbund kan du också kontakta dem för att få stöd.

Om du misstänker att en arbetskamrat har alkoholproblem råder vi dig att prata med personen om din oro. Ta sedan upp frågan med din chef. Det kanske kan kännas som att du skvallrar och du är kanske inte helt säker. Men i Sverige behöver man inte vara orolig för att bli av med jobbet på grund alkoholproblem. Arbetsgivaren har ett ansvar för att utreda och rehabilitera. Och även om du har fel och det inte är ett alkoholproblem, så har du i alla fall uppmärksammat att personen inte verkar må bra. Grundprincipen är att ingripa så tidigt som möjligt för att minimera skadeutveckling både för individen och arbetsgivaren.

När du pratar med din arbetskamrat använd jag-budskap och var noga med att ta upp konkreta exempel. Du kan till exempel prata om att de har tagit ut fler sjukdagar än vanligt, att deras produktivitet har försämrats eller att du har märkt att de dricker på ett oansvarigt sätt. Dessutom är det viktigt att lyfta fram hur deras beteende påverkar andra i företaget.

Sök hjälp från din arbetsgivare

I Sverige får inte arbetsgivare avskeda en person p.g.a. missbruksproblem. Istället är de skyldiga att utreda och rehabilitera.  Du behöver alltså inte vara rädd för att be om hjälp. Din arbetsgivare har ett stort arbetsmiljöansvar och du har rätt till hjälp. Om du genomgår en utredning som visar att du behöver behandling måste din arbetsgivare acceptera det och hjälpa dig.

Kontakta oss idag

Vi erbjuder effektiv behandling av beroende av alkohol, droger och spel.

Att komma tillbaka efter behandling

Om du eller en kollega behöver vara ledig för att genomgå en behandling så kan du få förebyggande sjukpenning från Försäkringskassan. Det är sedan mycket viktigt att det finns en plan för när du kommer tillbaka. Att vara nykter på en arbetsplats med generös alkoholkultur ökar risken för återfall. Om du har en arbetskamrat som du litar på, förklara din situation och fråga om de kan stötta dig.

Det kan också hjälpa, att i förväg, fundera igenom vilka strategier som du kan använda när du kommer tillbaka. Ska du till exempel berätta om dina problem för alla dina arbetskamrater? Eller ska du ha andra förklaringar till att du inte dricker (t.ex. att du tar bilen)? Prata igenom dessa svårigheter med din terapeut och formulera en tydligt eftervårdsplan. Involvera gärna chefen så mycket som möjligt.

För vissa blir en återgång till sitt gamla jobb en omöjlighet p.g.a. minskad stresstålighet eller en alltför liberal alkoholkultur på arbetsplatsen. Om du känner att din arbetssituation ökar risken för återfall kanske du behöver överväga att byta jobb.