Familje- och anhörigbehandling

På Stockholms beroendeklinik ser vi beroendesjukdomen som en familjesjukdom. Om en person utvecklar ett beroende så påverkar det hela familjen och det sociala nätverket. Vi vet att det är av avgörande betydelse att engagera patientens sociala nätverk i behandlingen. I fokus står den närmaste familjen och familjeterapi ingår alltid i behandlingspriset. 

Anhörigprogram

Familjebehandling

Ju mer din familj lär sig om beroendesjukdomen och hur de effektivt kan stötta dig, desto större är chansen att du kan uppnå ett stabilt tillfrisknande. Många anhöriga har levt i ständig kris under många år och har utvecklat egen psykisk ohälsa och medberoende. Vi erbjuder därför också enskild terapi och gruppbehandling för anhöriga till personer med beroende. Bland metoderna vi använder finns CRAFT och behandling för medberoende.

Familjebehandling

Vår familjebehandling hjälper våra patienter och deras familjer att reparera sina trasiga relationer. Genom att ärligt berätta för varandra om sina svåra känslor av skuld, skam och ilska kan familjen börja läka tillsammans.

Målsättningen med vår familjebehandling är att:

  • Hjälpa familjen börja kommunicera igen
  • Reparera trasiga relationer
  • Utbilda familjemedlemmarna om beroendesjukdomen
  • Coacha familjen att pröva nya beteenden och förhållningssätt till varandra
  • Stötta och hjälpa familjemedlemmarna att återta sina liv och bygga nya relationer till varandra

Vi involverar familjen i hela behandlingsprocessen och arbetet startar redan då du eller din familj kontaktar oss för att diskutera en möjlig behandlingsinsats.

Sorgbearbetning

Familjebehandling middagsbord

Sorg är en stark och komplex känsla som kan stanna kvar hos en människa under många år och skapa mycket smärta och lidande. Det är avgörande att personer som genomgår viktiga förluster får genomgå den naturliga sorgeprocessen för att komma till ett avslut och acceptera det som har hänt. Om man använder alkohol och droger för slippa känna obehagliga känslor så kan det bli svårt att sörja ordentligt.

Många tänker på sorg som något som inträffar vid dödsfall. Men sorg kan också bli en kvardröjande känsla efter skilsmässa, separation, missfall, allvarliga sjukdomar, barn som flyttar hemifrån och arbetslöshet. Alla de här känslorna kan bidra till en ökad alkohol- och drogkonsumtion och ökar risken för återfall i beroende. Många av våra patienter och deras anhöriga har obearbetad sorg som förvärrar situationen. I vårt sorgbearbetningsprogram lär vi ut sorgens fem faser så att familjen bättre kan förstå och hantera dessa känslor. De fem faserna är:

  • Förnekelse
  • Ilska
  • Förhandling
  • Depression
  • Acceptans

Sorgterapi på Stockholms beroendeklinik

Vi kan erbjuda sorgbearbetning både på vår öppenvårdsmottagning och på våra sjukhus. I de olika grupperna får både patienter och anhöriga dela med sig av sina känslor med andra som befinner sig i samma situation.  Eftersom obearbetad sorg också kan orsaka PTSD så erbjuder vi traumaterapi i både grupp och enskilt med hjälp av bl.a. KBT och EMDR.