Riskkonsumtion och skadligt bruk av alkohol

Många människor upplever någon gång i livet alkoholrelaterade problem av något slag. Kanske får man högt blodtryck eller så råkar man ut för skador eller olyckor. Antalet problem som man upplever eller mängden alkohol som man dricker är sällan ett bra mått på om man har utvecklat alkoholberoende eller ej. Det finns också många människor som dricker för mycket utan att veta om det och som riskerar att utveckla problem om de inte ändrar sin livsstil.

Riskkonsumtion

På Stockholms beroendeklinik har vi specialkompetens på riskbruk och skadligt bruk. Vi gör utredningar för att avgöra hur allvarliga problem en person har och erbjuder kortare behandlingsprogram och utbildningar för personer med riskbruk och skadligt bruk.

Contact Starta din resa mot ett tillfrisknande idag. Ring 08-124 00 284.

Vad är riskbruk?

Riskbruk är definition som bygger på mängden alkohol som du dricker. I dag anses gränsen för riskkonsumtion ligga på 10 standardglas per vecka och max fyra standardglas de dagar som du dricker. Detta gäller både för män och kvinnor. Dricker du mer än så tillhör du gruppen riskkonsumenter. Ett standardglas är ett litet glas vin (12 cl), en liten starköl (33 cl) eller 4 cl starksprit. Man räknar med att det finns cirka 900 000 personer med en riskkonsumtion av alkohol i Sverige och av dem, anses 300 000 personer redan ha utvecklat ett beroende. Personer med riskbruk dricker på en sådan nivå att de riskerar att utveckla olika typer av problem om de inte ändrar sin livsstil. En av dessa risker är att utveckla alkoholism.

Om du vill minska din risk för problem så rekommenderar vi att du sänker din alkoholkonsumtion i enlighet med riktlinjerna för lågriskbruk som säger aldrig mer 10 per vecka och inte mer än fyra per dag.

HÄMTA BROSCHYREN

Tillfrisknandet är möjligt och vi finns här för att hjälpa dig att nå det. Nedan hittar du våra nedladdningsbara broschyrer där du får veta mer om våra olika behandlingsupplägg, får en överblick över våra faciliteter samt hur vi kan stötta dig på din resa i tillfrisknande

Vad är skadligt bruk?

Skadligt bruk (eller missbruk som det också kallas) är en riskkonsumtion som redan orsakat vissa problem. Ofta handlar det om sociala problem som att göra bort sig, få problem på jobbet och ekonomiska problem. Men det kan också handla om att man  råkar ut för skador, olyckor eller minnesluckor. Om du har ett skadligt bruk så dricker du troligen mycket mer än riktlinjerna för lågriskbruk och du börjar närma dig gränsen för ett alkoholberoende. Skillnaden mellan ett skadligt bruk och alkoholism är att du inte upplever kontrollförlust och därför troligen kan återgå till en lågriskkonsumtion av alkohol.

Många som redan har utvecklat ett alkoholberoende hoppas på att de ska kunna återgå till att dricka i mindre mängder och det kan vara väldigt svårt att avgöra vilken kategori som man tillhör. Därför rekommenderar vi en grundlig utredning.

Behandling av riskbruk och skadligt bruk

De flesta som någon gång i livet har ett riskbruk eller skadligt bruk drar på egen hand ner på sitt drickande och undviker därför allvarliga problem. Men för vissa kan det krävas specifika kunskaper och verktyg för att kunna göra denna förändring. På Stockholms beroendeklinik erbjuder vi kostnadseffektiva utbildningar och coaching för personer med skadligt bruk och riskbruk.

Kontakta oss idag

Vi erbjuder effektiv behandling av beroende av alkohol, droger och spel. Vi behandlar också samsjuklighet. Ring oss på 08-124 00 284 så kan vi hjälpa dig.

Du är nästan där.