Alkohol och fysisk ohälsa: högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom

Cirka 90 procent av Sveriges vuxna befolkning dricker och de flesta gör det utan att utveckla problem. Vi vet samtidigt att det finns en liten grupp av storkonsumenter som dricker på en sådan nivå att de riskerar att utveckla hälsoproblem.

Contact Starta din resa mot ett tillfrisknande idag. Ring 08-124 00 284.

I tidningsartiklar kan man ibland läsa att en viss mängd alkohol skulle kunna ha positiva hälsoeffekter framförallt när det gäller hjärt- och kärlsjukdom. Samtidigt finns det inte någon forskning som stödjer att det finns en helt riskfri nivå. Istället kan man säga att ju mer man dricker desto mer ökar risken för hälsoproblem. Bland de patienter som vi träffar på Stockholms beroendeklinik är det vanligt med olika typer av alkoholrelaterade hälsoproblem som patienten kanske inte själv kopplar ihop med sitt drickande.

Fysisk ohälsa

HÄMTA BROSCHYREN

Tillfrisknandet är möjligt och vi finns här för att hjälpa dig att nå det. Nedan hittar du våra nedladdningsbara broschyrer där du får veta mer om våra olika behandlingsupplägg, får en överblick över våra faciliteter samt hur vi kan stötta dig på din resa i tillfrisknande

Bland de vanligaste problem vi träffar på finns:

  • Högt blodtryck
  • Hjärt-och kärlsjukdomar
  • Försämrat immunförsvar
  • Sömnproblem
  • Depression
  • Inflammation i bukspottskörteln
  • Skrumplever eller andra leverskador
  • Abstinensproblem
  • Fysiska skador som uppstått på grund av olyckor

Det som är gemensamt för de flesta av de dessa problem är att de har uppstått efter en längre tids drickande. Alkoholrelaterad skrumplever t.ex. brukar uppstå efter många års överkonsumtion. På Stockholms beroendeklinik kan vi hjälpa dig med de medicinska problem som kan ha uppstått på grund av din alkoholkonsumtion. Vi har också behandlingsprogram för personer med riskbruk och skadligt bruk och som ännu inte utvecklat ett allvarligt alkoholberoende.

Kontakta oss idag

Vi erbjuder effektiv behandling av beroende av alkohol, droger och spel. Vi behandlar också samsjuklighet. Ring oss på 08-124 00 284 så kan vi hjälpa dig.

Du är nästan där.