Tecken och symtom på alkoholism och alkoholberoende

Vilka tecken och symptom finns det på Xanorberoende?

Tecken och symtom på alkoholism

Orolig för dig själv eller en närstående? Ta reda på om du behöver hjälp.

Tecken och symtom på alkoholism

Människor med alkoholberoende kommer från alla samhällsskikt. Att vara alkoholist behöver inte betyda att man sitter på en parkbänk och dricker billig öl eller sprit och ser allmänt förvirrad ut. Man kan ha ett högkvalificerat jobb, en bra lön, en kärleksfull familj och en källare full av dyra viner och samtidigt vara en fungerande alkoholist.

Man kan betraktas som en lyckad människa, men om man inte kan tänka sig en dag utan alkohol kan man ha ett alkoholberoende.

Det kan vara obehagligt att erkänna att man själv eller en närstående har problem med alkohol, men eftersom du besöker den här sidan betyder det förmodligen att du är bekymrad för ditt eget eller någon annans drickande. Här tar vi upp tecken och symtom på alkoholism och vart du kan vända dig för att få beroendebehandling.

Alkoholism är en sjukdom som drabbar en stor andel av världens befolkning. Om den inte behandlas kan den få en dödlig utgång. Erkända behandlingsmetoder ökar dock chanserna att man lyckas bli fri från sitt beroende .

Vad är alkoholism?

Alkoholism, som också går under begreppen alkoholberoende eller alkoholbrukssyndrom, är en okontrollerbar önskan att dricka alkohol och en oförmåga att sluta dricka.

Det är en sjukdom som kräver professionell behandling.

Det är svårt att bestämma den exakta orsaken till alkoholberoendet, eftersom det är en komplex process som beror på dels biologiska faktorer (man dricker för att det gör att man känner sig glad och avslappnad), dels miljöfaktorer (ens vänner älskar att festa; det är stressigt på jobbet).

Alkoholism orsakar också problem i vardagen, till exempel:

 • Tungt drickande kan leda till blackouter, vilket riskerar ens egen och andras säkerhet.
 • Man kan bli våldsam mot sig själv och andra när man dricker.
 • Det kan påverka ens relationer negativt eftersom man ägnar mer tid åt drickandet än åt sin partner eller sina barn.
 • Det är dyrt och kan orsaka stora ekonomiska problem.
 • Det skapar skam- och skuldkänslor, vilket resulterar i ett hemlighetsfullt och opålitligt beteende.
Tecken på ett alkoholberoende

Vilka är symtomen på alkoholberoende? testa dig själv

Du kanske inte inser att du dricker för mycket eller så kanske du tycker att ett par glas varje dag är okej. Det är det inte. Att dricka alkohol ofta och regelbundet ger svåra och långvariga skador på din kropp och din mentala hälsa.

Du kanske inte tror, eller inte vill erkänna, att du har ett alkoholberoende. Lyckligtvis finns det ett enkelt sätt att ta reda på om du behöver skära ner på ditt drickande eller sluta helt och hållet.

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) har sammanställt en checklista med symtom som är allmänt accepterad och används av läkare och psykiatriker för att diagnostisera alkoholberoende. I den senaste utgåvan, DSM-5, används begreppen lindrig, medelsvår och svår för att klassificera alkoholbrukssyndromets svårighetsgrad.

Ta en titt på de här symtomen och se hur många som stämmer in på dig. Om du uppfyller två till tre kriterier har du ett lindrigt alkoholbrukssyndrom, fyra till fem kriterier klassificeras som medelsvårt syndrom och sex eller fler kriterier klassificeras som svårt syndrom. Här följer de 11 kriterierna:

 1. Du har fortsatt dricka mer eller under längre tid än vad du hade tänkt.
 2. Du har misslyckats med att sluta eller begränsa din konsumtion.
 3. Mycket tid har gått åt till drickandet och dess konsekvenser (t.ex. bakfylla och sjukdom).
 4. Du har känt ett sug eller starkt begär efter alkohol.
 5. Drickandet och dess effekter har gått ut över dina relationer, din familj eller ditt jobb.
 6. Du har fortsatt dricka trots att det försämrat din relation till din familj eller dina vänner.
 7. Ditt drickande har fått dig att upphöra med sociala aktiviteter eller fritidsaktiviteter som du har tyckt om.
 8. Ditt alkoholbruk har orsakat betydande risker (t.ex. rattfylleri eller osäkert sex).
 9. Du har fortsatt dricka trots att det orsakat dig psykologiska eller fysiska besvär (t.ex. blackouter, oro, depression).
 10. Du har fått ökad toleransnivå och behöver dricka mer för att uppnå samma effekt.
 11. Uppehåll i drickandet har orsakat abstinenssymtom (t.ex. skakningar, svettningar).

Hur många kriterier uppfyllde du? Det är viktigt att du är ärlig mot dig själv.

Abstinens och avgiftning

Börja ditt tillfrisknande med alkoholavgiftning hos oss. Säker, stödjande vård. Få hjälp idag!

Vilka är de fysiska symtomen på alkoholism?

Vi vet att överdriven alkoholkonsumtion orsakar omfattande skador på de inre organen. Levern utsätts för påfrestningar som försämrar dess funktion. I sin tur påverkar det hjärtat vilket ökar risken för stroke. Men vilka fysiska symtom kan man se eller känna?

Många som är alkoholberoende känner sig fysiskt okej till en början, men överdriven konsumtion tar till slut ut sin rätt på det fysiska utseendet och kroppsfunktionerna. Detta är några vanliga symtom:

 • rodnader i ansiktet, vanligtvis på kinderna och näsan
 • magbesvär: kraftigt drickande kan förstöra magslemhinnan och få dig att må dåligt
 • uppsvälld mage
 • domningar eller stickningar i fingrar och tår på grund av skadade nervändar
 • ostadighet (har det hänt att du snubblat på trottoarkanten eller ramlat av cykeln när du är berusad?)
 • skador och blåmärken från alkoholrelaterade olyckor och från slagsmål
 • diarré på grund av skadad magsäck och förändringar i hur vätska tas upp
 • urininkontinens: urinblåsan är full av öl samtidigt som du är utomhus och är kall
 • ökad benägenhet för infektioner eftersom överdrivet drickande försvagar immunförsvaret
 • försämrat yttre och bristande hygien (du luktar till exempel alkohol)

Om du slutar dricka kan du uppleva abstinenssymtom som skakningar, svettningar, illamående och förvirring. Med rätt behandling kan du få hjälp att hantera detta.

Alkoholism och psykiska hälsokonsekvenser

Du kanske tror att alkohol får dig att må bra, känna dig glad och avslappnad och bli roligare, men alkoholmissbruk och dess effekter har allvarliga konsekvenser för din mentala hälsa. Kraftigt drickande förändrar hjärnans kemi vilket resulterar i förändrade kognitiva funktioner och förändrat humör.

För mycket alkohol kan påverka ditt välbefinnande på många sätt. Detta är några vanliga symtom:

 • Depression som orsakas av det självförakt du känner för att du dricker eller av ”baksmällorna”.
 • Ångest. Om du dricker för att koppla av behöver du dricka mer och mer för att minska din oro.
 • Minnesförlust. Alkohol utarmar kroppen på vitamin B vilket resulterar i minnesförlust.
 • Bristen på vitamin B leder också till förvirring och försämrad koncentration.
 • Hallucinationer. Svårt alkoholberoende kan leda till att man ser och hör saker som inte existerar.
 • Självmordstankar, som orsakas av låg självkänsla , svår depression eller riskfyllt beteende.

Som redan nämnts kan du uppleva abstinenssymtom om du slutar dricka. Symtomen kan innefatta depression och ångest. Expertbehandling kan hjälpa dig att hantera detta.

Svår gränsdragning

Gränsen mellan ett måttligt drickande och alkoholism är suddig och inte så lätt att identifiera. Om du misstänker att du eller en närstående dricker för mycket kan det hjälpa att svara på dessa frågor från CAGE-formuläret (Cut down, Annoyed, Guilty och Eye-opener).

 • Har du någon gång känt att du borde minska din alkoholkonsumtion?
 • Har du känt dig irriterad av att andra har kritiserat dina alkoholvanor?
 • Har du någon gång haft skuldkänslor på grund av din alkoholkonsumtion?
 • Har du någon gång haft behov av en återställare på morgonen för att lugna nerverna och bota baksmälla?

Svara ärligt. Om du svarade ja på två eller fler frågor är risken stor att du har ett alkoholberoende och vi rekommenderar att du söker hjälp.

Alkoholism är det vardagliga ord som vanligtvis används om den sjukdom som definieras av långvarigt alkoholmissbruk och alkoholberoende. Den allmängiltiga benämningen på diagnosen är numera alkoholbrukssyndrom.

Vad händer om man dricker alkohol varje dag?

Att dricka varje dag är dåligt för hälsan eftersom levern inte hinner bryta ner alkoholen så att din kropp kan göra sig av med den innan levern måste ta hand om mer alkohol. Det räcker att dricka drygt två standardglas om dagen under en längre tid för att man ska riskera leversjukdom, och det gäller även om det bara handlar om att dricka vin till maten.

Om man dricker varje dag ökar också risken för andra hälsoproblem, inklusive cancer, och ökar till och med risken för dödsfall. Om du inte klarar en dag utan alkohol har du ett alkoholberoende och behöver söka hjälp.

Riskerna med alkoholberoende

Alkoholberoende påverkar inte bara den fysiska och psykiska hälsan, utan det går också ut över privatlivet och arbetslivet. En tragisk konsekvens är när ett förhållande spricker för att partnern är trött på att alltid komma i andra hand eller har fått nog av alla lögner som förekommit för att dölja drickandet.

Alkoholberoende förstör ofta familjer, och barn kan få allvarliga känslomässiga problem, till exempel övergivenhetskänslor, ångest eller rädsla på grund av förälderns missbruk, oavsett om denne gör allt för att dölja det.

Man kan förlora jobbet för att man alltid dyker upp sent, ser helt slut ut eller är för bakfull för att sköta sina arbetsuppgifter ordentligt. Man kan förlora sina vänner för att man inte vill göra något annat än att dricka. Kraftigt drickande kan göra att man skuldsätts och kanske tvingas sälja sin bostad. Det här är bara några av riskerna med alkoholmissbruk.

Alkoholmissbruk och leversjukdom

Att dricka stora mängder alkohol skadar levern och kan leda till leversjukdom. Levern spelar en viktig roll för kroppens funktioner. Den omvandlar näringsämnen till energi och bryter ner gifter så att kroppen kan göra sig av med dem.

Om levern skadas av alkoholmissbruk kan det ha en förödande effekt på kroppen och till och med leda till döden.

Leversjukdom som orsakas av alkoholmissbruk är ofta symtomfri till en början, vilket innebär att den inte upptäcks förrän den har nått ett allvarligt stadium, och i värsta fall kan det vara för sent. Den goda nyheten är dock att levern är det enda inre organet som kan återbilda friska celler, vilket innebär att leversjukdom i vissa fall kan botas helt.

Det här är de tre stadierna av leversjukdom:

Fettlever (steatos)

Alkohol innehåller socker, och överdrivet drickande innebär att det ansamlas socker och fett i levern. Detta är det första steget i alkoholmissbruk och det är ofta symtomfritt. Man kan dock få följande symtom:

 • illamående
 • oförklarlig viktminskning
 • bristande aptit
 • trötthet
 • mörk urin

Om man slutar dricka kan sjukdomsförloppet vändas och levern kan bli frisk igen. För att lyckas med det är det bäst och säkrast att söka beroendebehandling först.

Inflammation i levern (hepatit)

Detta är det andra och mer avancerade stadiet av leversjukdom. Cirka 40 % av dem som har fettlever kommer att utveckla hepatit om de fortsätter att dricka. Cirka hälften av alla fall av svår alkoholhepatit leder till döden. Även detta stadium är ofta symtomfritt men förutom symtomen ovan kan man även uppleva följande:

 • svullen mage och svullna vrister
 • ömhet i magen och området kring levern
 • blod i kräkningar eller avföring
 • förvirring och desorientering
 • feber
 • gula ögonvitor och gul hud (gulsot)

Även i det här stadiet av leversjukdomen är den bästa behandlingen att sluta dricka. Levertransplantation är ett alternativ, men det är en drastisk åtgärd och är inte alltid uppnåeligt.

Ärrbildning i levern (cirros)

Detta är det allvarligaste stadiet av leversjukdom och det enda som inte kan vändas genom att man upphör att dricka. Hälften av alla fall av alkoholcirros leder till döden.

Trots att sjukdomen är så allvarlig kan cirros också vara symtomfri. Men förutom de symtom som anges ovan kan man uppleva:

 • blodiga kräkningar
 • kliande hud
 • muskelkramper

Om du har någon form av leversjukdom måste du sluta dricka. Om du inte gör det kan ingen behandling rädda dig.

Ladda ner infoblad

Ladda ner ett informationsblad som ger dig en överblick över Stockholms beroendeklinik och vad vi kan erbjuda.

Det är väl inte så farligt? när anses en person vara alkoholist?

Alkohol är kopplat till så mycket av det vi tycker om – att äta god mat, träffa vänner, dejta, umgås, titta på sport och fira födelsedagar och gå på bröllopsfester. Alkoholen får oss att slappna av, den ger oss självförtroende, får oss att skratta och gör att vi kan släppa loss.

Du kanske känner att du inte kan umgås utan att dricka eller så är du rädd för att du inte ska bli medbjuden till fester för att andra tycker att du är en festdödare som inte kan ha kul.

Det finns inget specifikt symtom eller någon specifik händelse som markerar övergången från måttligt drickande  till alkoholberoende. Men om du rättfärdigar inför dig själv eller kommer med ursäkter till andra om varför och hur mycket du dricker, och om det negativa (baksmällorna, olyckorna, lögnerna, röran du vaknar upp till) uppväger det positiva, är det dags att ta tag i situationen och söka hjälp.

Vad ska jag göra om jag tror att en närstående är beroende av alkohol?

Först av allt, bli inte arg på personen. Att skälla och skrika hjälper inte, utan kan istället få personen att inta försvarsställning eller sticka iväg. Hitta ett tillfälle när ni båda är lugna och inled ett lugnt  samtal. Var uppriktig om dina bekymmer och förklara varför du känner som du gör . Ibland inser inte personer med alkoholberoende hur deras beteende påverkar familj och vänner, förrän någon påpekar det för dem.

Uppmuntra personen att prata med dig om sitt drickande och varför han eller hon dricker. Är det stressigt på jobbet eller har hen problem i sitt förhållande? Finns drogmissbruk eller psykisk ohälsa med i bilden?

Du kan tipsa din vän om bra organisationer här och hänvisa hen till användbara webbplatser, exempelvis vår hemsida, för att visa att personer med alkoholberoende kan få hjälp. Det är lätt att få kontakt med sådana som kan stötta och hjälpa.

Kom ihåg att du inte är ansvarig för någon annans alkoholberoende, och du ska inte behöva täcka upp för din vän eller ljuga för honom eller henne, och du kan inte tvinga någon att sluta dricka. Men om din vän erkänner att han har problem med sitt drickande kan du erbjuda dig att stötta honom och finnas där för honom när han behöver din hjälp.

Det finns omständigheter då det är bäst att inte konfrontera personen med hans drickande, till exempel om han är våldsam eller aggressiv. Då måste du söka hjälp för att kunna ta dig ur den relationen och skydda dig själv och eventuella barn.

Alkoholabstinens

Alkohol som tas i stora mängder skadar flera delar av kroppen, särskilt levern, hjärtat och hjärnan. Alkohol påverkar också nervsystemet. En person som har druckit för mycket under flera år har byggt upp ett beroende och kommer därför sannolikt att få allvarliga abstinenssymtom om han slutar dricka tvärt, något som kan vara mycket farligt. Symtomen kan variera men en stordrickare som ska sluta dricka bör aldrig utsättas för abstinensen ensam.

Utan medicinsk övervakning finns det en hög risk för epileptiska anfall, hjärtsvikt och delirium.

Vem påverkas?

Alla närstående personer till en alkoholist kommer förmodligen att påverkas. Alkoholism är känd som ”familjesjukdomen” och den kan splittra en familj helt. Men andra kan också påverkas: arbetskollegor, gamla vänner och andra bekanta kan bli mycket upprörda och påverkas negativt av en alkoholists oberäkneliga beteende. På grund av missriktad omtanke eller rädsla för värre konsekvenser kan desperata familjemedlemmar och vänner känna att de måste täcka upp för den drabbade eller dölja alkoholberoendet.

Så småningom rasar fasaden, kanske genom att personen blir av med jobbet eller gör bort sig i något sammanhang. För många är detta vändpunkten som får dem att söka hjälp och starta tillfrisknandeprocessen . Men tyvärr fortsätter en del att leva kvar i sin förnekelse, trots att det finns överväldigande skäl att ta tag i situationen. Men för dem som vill åstadkomma en förändring finns det hjälp att få.

Ladda ner infoblad

Ladda ner ett informationsblad som ger dig en överblick över Stockholms beroendeklinik och vad vi kan erbjuda.

Behandling för alkoholism

Avgiftning

Man kan välja att få behandling antingen på öppenvård eller slutenvård men oavsett vad man väljer börjar troligen behandlingen med avgiftning. Alkohol förgiftar kroppen och det tar flera dagar för kroppen hos en alkoholberoende person att ta sig igenom abstinensfasen och börja fungera normalt igen. Det är viktigt att eventuell avgiftning sker under medicinsk övervakning.

Terapi

Det finns många olika sorters behandlingar men generellt sett innebär en terapibehandling att personen får hjälp att förändra sin inställning, sina uppfattningar och sina förväntningar vilket kommer att påverka beteendet och livsstilen positivt. För vissa innebär det att man får delta i regelbundna terapisamtal, för andra innebär det att man får närvara vid möten med Anonyma Alkoholister, en av de mest effektiva självhjälpsbehandling som någonsin utformats. Läs om vår beroendebehandling här.

Ytterligare andra får slutenvårdsbehandling . En del går igenom alla tre behandlingsformerna. Det är mycket få personer som lyckas sluta dricka utan någon hjälp alls.

Slutenvårdsbehandling  för alkoholism

Denna behandlingsform görs vanligtvis i tre faser: avgiftning, inneliggande intensiv terapi och efterbehandling  efter utskrivning och återgång till ett vanligt liv igen. Slutenvårdsbehandling  är ofta dyrare än andra behandlingar, men resultaten är bättre. Den här behandlingsformen erbjuder en terapeutisk gemenskap och intensiv rehabilitering där man hålls borta från frestelser och stress. En annan fördel är att man har tillgång till medicinsk och terapeutisk personal dygnet runt.

Om du behöver råd om hur du får tillgång till slutenvårdsbehandling  för alkoholberoende kan du ringa vår dygnet-runt-hjälplinje för att boka en gratis konsultation. Vi finns här för att hjälpa till.

Öppettider

Måndag-fredag 9.00-17.00

Besöksadress: Eriksbergsgatan 12, 114 30 Stockholm

E-post: info@beroendekliniken.se

Telefon: 08-124 00 284

Vanliga frågor

Kan man avgifta sig själv från alkohol i sitt hem?

Vi rekommenderar inte avgiftning i hemmet såvida inte vårdpersonal är tillgänglig 24/7. Om man inte har några andra alternativ än avgiftning i hemmet rekommenderar vi starkt att man inte slutar dricka plötsligt utan istället minskar sitt drickande under en så lång  tid som möjligt – minst två veckor. Att långsamt minska mängden alkohol själv är inte lätt och bör endast ses som en sista utväg. Man bör konsultera en läkare innan man börjar en avgiftning. Den tid som behövs för att stegvis skära ner på alkoholen står i relation till den mängd alkohol man har druckit.

Vad anses vara överdrivet drickande?

En flaska vin på 11 % innehåller 8,25 enheter alkohol. Myndigheter rekommenderar ett maximalt intag på 14 enheter per vecka för män och 9 enheter för kvinnor. Regelbundet intag över denna nivå kan orsaka fysisk skada och kan därför sägas vara en överdriven alkoholkonsumtion.

Dricker man dubbelt så mycket som den rekommenderade maxnivån regelbundet, handlar det om allvarlig överkonsumtion. Andra faktorer, som en persons BMI, har inverkan på hur alkoholen påverkar kroppen. Något som kanske är viktigare än vilken mängd alkohol man dricker, är de negativa konsekvenser som drickandet medför.

Vilka hälsoproblem är förknippade med alkoholism?

Några av de långsiktiga hälsoproblem och kroniska sjukdomar som är kopplade till överdrivet drickande är:

 • högt blodtryck, leversjukdom, hjärtsjukdomar, stroke, matsmältningsproblem
 • cancer i bröstet, levern, struphuvudet och matsmältningskanalen
 • försvagat immunsystem
 • minnesproblem, depression och ångest

Kan man behandla alkoholism?

Ja, alkoholism kan behandlas effektivt. På Castle Craig Hospital tror vi att fullständig avhållsamhet är avgörande för att man ska lyckas. Vi har behandlat tusentals patienter sedan vi öppnade 1988. Vi är helt övertygade om att alla kan få hjälp att leva ett lyckligt nyktert liv, oavsett omständigheter, förutsatt att man är ärlig, öppen och vill göra förändringar.

Kontakta oss idag

Om du vill veta hur vi kan hjälpa dig får du gärna ringa Castle Craigs hjälplinje som är öppen dygnet runt eller klicka här för att boka en gratis beroendebedömning eller klicka här för mer information.

Du är på god väg.

Kontakta oss idag

Vi erbjuder effektiv behandling av beroende av alkohol, droger och spel.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt

Obligatoriskt” anger obligatoriska fält

Fullständigt namnObligatoriskt
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.