12-Stegsprogrammet för tillfrisknande: vetenskapen bakom varför det fungerar


Kort fakta

 • Det finns uppskattningsvis 723 engelsktalande AA-grupper i Kontinentaleuropa
 • AA-medlemskap uppskattas till mellan 23 000 och 25 490 i Storbritannien
 • 75 % av medlemmarna uppgav att de varit nyktra i minst 2 år
 • 33 % av medlemmar med upp till 6 månaders medlemskap hade upp till 6 månaders nykterhet

Hitta lokala AA-grupper i Sverige genom denna länk eller denna länk.

På Stockholms beroendeklinik är vårt behandlingsprogram för beroenden baserat på 12-stegsmetoden och inkluderar psykoterapi och beteendeterapi som KBT och EMDR.

Det sägs att det fungerar, men var är bevisen?

1989 publicerade American Institute of Medicine of the National Academies (IOM) följande slutsats:

Anonyma Alkoholister, som är en av de mest använda metoderna för tillfrisknande, är fortfarande en av de minst utforskade.

Fram till den tidpunkten var forskning om Anonyma Alkoholisters (AA) tolvstegsprogram för tillfrisknande praktiskt taget obefintlig.

Efter IOM-rapporten efterlystes studier för att forska och utvärdera programmet. Idag forskas det mer om AA-programmet och det har redan utförts flera noggranna studier.

Tyvärr har detta främst rapporterats i akademiska journaler, vilket gör det i stort sett otillgängligt för allmänheten.

Det kan försvåra för personer med ett beroende som har begränsad tillgång till medicinsk hjälp.

Problemet

Det är svårt att hitta någon som inte har en förutfattad uppfattning eller åsikt om AA. Många säger att det har varit deras räddning, medan andra snabbt avfärdar det som en religiös sekt.

Vårdpersonal som inte jobbar med substansberoenden fortsätter vara skeptiska eller rent ut sagt kritiska till AA. Du kan se bevis på det i olika recensioner, negativa kommentarer på psykologiska bloggar eller artiklar som postas på nätet.

Det beror ofta på att läkare är tränade att använda vetenskap, inte andlighet. Psykiatriker utbildas i över åtta år om Freud och psykoanalys, inte om gud och en högre makt.

Det är därför viktigt att skilja vetenskapliga fakta från hörsägen.

I den här artikeln vill vi därför dela bevisen som finns om AA:s 12-stegsgemenskap, vad som upptäcktes och vetenskapen bakom det hela.

Attraktionsprogrammet

Attraktionsprogrammet

Anonyma Alkoholister har bara ett krav för medlemskap och det är viljan att sluta dricka.

AA identifierar sig traditionellt som ett ”attraktionsprogram” – det följer tron att om du arbetar dig igenom de 12 stegen på ett ärligt sätt, så kommer det alltid att vara till nytta för dig. Dessutom är det alltid fritt fram att prova något annat om du inte tycker om det.

När du arbetar med programmet kan du även söka hjälp utifrån (terapi). AA ”undervisar” inte eller ”kräver”, det sprider ordet genom förslag och exemplets kraft.

Det är en organisation utan regler som verkar genom de 12 traditionerna, en serie riktlinjer för sina kontakter med medlemmar, grupper och världen i stort. På lokal nivå avgör gruppmedlemmarna frågor (till exempel var mötet ska hållas), genom ett ”Gruppsamvetsmöte”

AA känner sin publik; alkoholister tycker inte alltid om att bli tillsagda vad de ska göra

Bevisen: project MATCH

År 1990 satte ett forskarlag vid Yale University ihop en mycket ambitiös psykoterapistudie där tre behandlingsprogram för individer som hade diagnoserna alkoholmissbruk och alkoholberoende jämfördes. Mer information här.

Det skulle vara en åttaårig klinisk prövning som undersökte effektiviteten av 12-stegsprogrammet jämfört med två andra välkända terapier – kognitiv beteendeterapi (KBT) och motivationshöjande behandling (MET) för alkoholmissbruk.

Fram till denna tidpunkt hade KBT och MET redan studerats grundligt, till skillnad från 12-stegsprogrammet.

Förväntningarna på resultatet av studien var att 12-stegsmetoden inte skulle visa bra resultat, och om den gjorde det skulle den bara vara för personer med de allvarligaste alkoholproblemen.

Men sju år senare publicerades datan för project MATCH.

Studien sammanfattade hur effektiva de tre behandlingarna var för patienter ett år efter behandlingen.

Studiens resultat:

Det överraskande resultatet var att alla tre behandlingarna var effektiva för att minska drickandet och öka avhållsamheten tre månader, sex månader, nio månader och 12 månader efter behandling. 12-stegsmodellen hade en liten fördel jämfört med både KBT och MET.

Det förvånade många inom den psykiatriska vården, som tidigare hade trott att många som lider av alkohol- och drogberoenden var ”dömda att ta återfall”.

Men som MATCH visade var det inte så.

Ett år efter behandlingen var de som genomgick öppenvårdsbehandlingar nyktra drygt 80% av tiden. De som gick till eftervården förblev nyktra 90% av tiden.

Studien visade att 12-stegsmodellen var lika effektiv för individer som diagnostiserades som alkoholmissbrukare, jämfört med fullfjädrade alkoholister.

Sedan dess har studien anpassats för personer vars problem är ”blandmissbruk”, en term som används för missbruk av mer än ett beroendeframkallande ämne samtidigt, inklusive alkohol.

Generellt sett har behandlingar som inkluderar 12-stegsmodellen också visat sig fungera för personer med blandmissbruk.

Upptäck hur vi kan hjälpa dig

Att tillfriskna är möjligt. Kontakta oss idag.

AA:s medlemsundersökningar

Under de senaste 15 åren har två undersökningar genomförts (2007 och 2011) frivilligt av män och kvinnor som för närvarande deltar i AA-möten.

Så varför fungerar AA?

För vissa människor är det inte tillräckligt att se siffror. De vill veta varför det fungerar – vad de kan göra på liknande sätt.

Statistisk faktor20072011
År nykter:
Mindre än ett år31%27%
1-5 år24%24%
5-10 år12%12%
Mer än 10 år33%36%
Genomsnittligt antal möten per vecka2.42.6
Procentandel som har en ”hemgrupp”86%84%
Procentandel som har en sponsor79%81%

Vad kan vi lära oss av siffrorna?

 • 72 % av gruppen hade varit nyktra i mer än ett år
 • En tredjedel hade varit nyktra i mer än 10 år
 • Ju mer engagerade och ”arbetande” desto bättre var resultatet

Det anses i allmänhet att AA-programmet som det används i de 12 stegen, fungerar genom att betona fem viktiga idéer:

 • Ärlighet – rigorös ärlighet nämns ofta i AA-litteratur. Alkoholister är experter på självbedrägeri och förnekelse.
 • Öppenhet inför nya idéer är en viktig attityd för att möjliggöra förändringar.
 • Viljan att förändra, utan kompromisser, är avgörande: ”Halva åtgärder kommer inte till nytta för dig” (AA Stora Boken)
 • Kontakt – möte och interaktion med andra tillfrisknande alkoholister är grundläggande för att få tillgång till andras erfarenhet, stöd och exempel. AA-rörelsen började för att två män träffades på ett hotellrum 1935 och upptäckte att de blev nyktra genom att prata tillsammans.
 • Andlighet – alkoholismens fruktansvärda kraft att förstöra liv kräver ett kraftfullare svar än vad en enstaka person kan ge. Andlighet betyder att alkoholisten inte längre är ensam.

Vårt behandlingsprogram för alkoholism på Stockholms beroendeklinik använder 12-stegsmodellen – vill du veta mer om oss och vår behandling, kontakta oss för mer information.

Vid behandling på vår partnerklinik Castle Craig i Skottland introduceras patienter till Stegen och tas ofta igenom Steg 1-5 under sin vistelse.

Vi använder även andra bekanta beroendebehandlingar som KBT och DBT. Med alla dessa unika metoder i kombination skapar vi den bästa förutsättningen för långvarig nykterhet.

Ytterligare bevis

AA fungerar också eftersom det Inte har en dold agenda:

 1. Bortsett från en liten donation för att betala för hyran krävs inga pengar. Även detta är valfritt.
 2. AA ber dig att välja en högre makt som kan vara en gud som du förstår eller något som ger kraftfull hjälp (som själva AA-gruppen), så länge det inte är du själv.
 3. Alla AA-grupper är självbestämmande, förutom där andra aspekter av AA påverkas.
 4. AA är opolitiskt och kommenterar inte på utomstående frågor.
 5. AA är öppet för alla som vill sluta dricka oavsett ursprung, hudfärg eller tro.

Ytterligare bevis

Har visat sig vara lika effektivt som andra former av rehabilitering

En ny granskning av tidigare studier av Cochrane; en organisation känd för sin analys av vetenskaplig forskning, har visat att beroendebehandling baserad på Anonyma Alkoholisters modell fungerar lika bra, om inte bättre, än andra vetenskapligt bevisade behandlingar för alkoholism.

”Jag tror inte att det är något unikt för AA, som att det har någon form av magi,” sa Kelly. ”Det är snarare så att magin med AA är att det finns överallt och mobiliserar sina terapeutiska mekanismer i ett mycket starkt, socialt stödjande nätverk med stöd för tillfrisknande.”

John Kelly, forskare vid Harvard som ledde Cochrane-granskningen i en intervju med vox.com.

Sammanfattning av Cochrane-granskningen:

 • Cochrane-granskningen fann att det fanns mer solida bevis för att AA och 12-stegsbehandling fungerar minst lika bra som alternativ
 • Cochranes fynd gäller endast alkoholberoende
 • Resultaten betyder inte heller att AA och de 12 stegen fungerar för alla
 • Ungefär en tredjedel av människorna tillfrisknar från alkoholberoende tack vare AA, ytterligare en tredjedel får ut något av AA men inte tillräckligt för ett fullständigt tillfrisknande och ytterligare en tredjedel tillfrisknar inte alls.

AA och sinnet

Varför mår folk bättre efter ett möte?

När ett beroende har skadat oss så mycket att vi äntligen söker hjälp, befinner vi oss i ett nästan primitivt tillstånd där våra handlingar och reaktioner styrs av den primära delen av vår hjärna, amygdala, där valet vanligtvis är ”frysa, slåss eller fly”. Överlevnad är prioritet. Vid en sådan tidpunkt är våra främsta känslor sannolikt rädsla och ilska.

Tillfrisknandet hjälper oss att börja använda de mer sofistikerade delarna av hjärnan igen.

När vi deltar i ett möte gör vi vanligtvis tre saker:

 • Läser Stora Boken och hälsar på nyanlända, gör te och svarar på frågor.
 • Lyssnar på andra människor utan att avbryta, och kanske till och med delar själva.
 • Upplever andras styrka, hopp och kraften i deras exempel.
 • Känner oss uppmuntrade, tacksamma och har en känsla av anknytning.
 • Tänker på helheten, det är inte bara jag!

Upplevelserna gör det möjligt för hjärnan att bearbeta händelser på ett normalt sätt, istället för att förlita sig på det överlevnadsläge som dikteras av den primitiva delen av hjärnan.

Ett AA-möte engagerar framgångsrikt alla de tre delarna av den främre delen av hjärnan som reglerar känslor och kopplas ihop med lugn och tillfredsställelse.

Framdelen av hjärnan är indelad i tre delar:

 1. Den högra sidan av hjärnan styr uppmärksamhet, minne, resonemang och problemlösning. Den högra sidan är engagerad när man lyssnar på andra människor i AA som delar med sig av sina erfarenheter, styrka och hopp. Det är den visuella delen av hjärnan som lyser upp när man umgås med andra alkoholister.
 2. Den vänstra sidan av hjärnan är upptagen med logik. Uppgifter som att ställa in i diskmaskinen är vanligtvis vänstersidiga. När det sker en repetitiv handling lyser den här delen av hjärnan upp. De flesta AA-möten har samma upplägg varje vecka, folk sitter ofta på samma plats. Det finns rutin och detta är anledningen till det. Aktivering av den vänstra delen av hjärnan resulterar i lugn och ro. (Du kan prova. Gå och sortera ut din strumplåda och matcha de udda strumporna. Du kanske tänker att det är tråkigt, men du kommer att bli förvånad).
 3. Den främre hjärnan har också en central del, pannloben. Detta är chefsdelen i hjärnan, den stora bilden. Den ansvarar för planering, strategi och frågor som var du är i livet. Den centrala delen hjälper till att reglera känslor. Den är aktiv när du lyssnar på vad andra säger om livet, kärleken, förhoppningar och rädslor.

När du lämnar ett möte kommer du med stor sannolikhet att ha en tillfredsställd känsla, tack vare att den har utfört de processer som beskrivs ovan.

Dessutom kommer du att ha kontakt med andra människor.

Din närvaro på mötet och allt du kan ha sagt där är dessutom en bekräftelse på att du är en tillfrisknande alkoholist och att du accepterar vad det betyder: du är en dålig, svag eller skamlig person. Utan helt enkelt en person med en sjukdom, som tar praktiska steg för att få ditt liv på rätt spår igen. Inte konstigt att du mår bättre!

Magi och mirakel

Magi och mirakel

Det finns magi och mirakel i AA.

Om du går på möten tillräckligt länge, så kommer du se människor tillfriskna från den till synes hopplösa sjukdomen alkoholism.

Ingen trodde att de skulle överleva. Det krävdes kraften från rummet för att läka dem. Det är inte konstigt att många AA-medlemmar ser sin grupp som sin högre makt.

Varför fungerar inte AA för vissa människor?

Ofta går människor med i AA för att det har rekommenderats till dem eller för att de har fått ett ultimatum.

En del får inte riktigt kontakt med programmet på grund av dess upplevda religiösa konnotationer. Medan AA säger att den inte är en del av någon sekt eller trosrörelse, kan vissa ha svårt att överlämna sig till konceptet om en högre makt i någon form.

Ändå finns det många ateister inom AA som betraktar sin lokala grupp som sin högre makt och ser ordet gud som ”Goda undervisande direktiv”.

En vanligare anledning till att AA inte fungerar är för att de innerst inne inte är redo att sluta dricka. Då är det en jobbig upplevelse, eftersom de kommer att känna sig som en outsider och inte vilja lyssna på andras råd.

Men misströsta inte, många människor har varit motvilliga eller rent av negativa på sitt första AA-möte. Men om de håller ut och fortsätter att gå tillbaka, kommer kraften hos AA långsamt att visa sin magi.

Med andra ord, om du går igenom stegen tillräckligt länge (fake it till you make it) så kommer AA att börja göra nytta för dig.

Forskningen visar att AA fungerar för de flesta som arbetar aktivt med programmet.

Valet att gå till AA är personligt. Men många privata kliniker i Sverige förespråkar AA och dess effektivitet när det kommer till tillfrisknande från ett beroende.

Är du intresserad av att komma i behandling snabbt, kontakta oss direkt, vi har ingen väntetid. Mejla eller ring oss gärna för en första bedömning.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt

Obligatoriskt” anger obligatoriska fält

Fullständigt namnObligatoriskt
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.