Vad är fentanyl och varför är det farligt?

Fentanyl är en extremt potent syntetisk opioid med liknande effekter som morfin, även om dess effekter är 100 gånger starkare. Det är ett reglerat receptbelagt läkemedel, som vanligtvis används för att hjälpa till med svår smärta till följd av skada eller operation. Fentanyl kan också användas för att behandla symtom på kronisk smärta och ges […]

Opioider

Dödsfall relaterade till syntetiska opioider som Fentanyl steg från 8 fall under 2008 till 135 fall under 2017. Fentanyl anses vara 50 gånger mer potent än heroin. Advisory Council on the Misuse of Drugs (ACMD) gav besked att regeringen borde införa kontroller för att ta itu med det ”framväxande hotet” som drogen utgör. Enligt ACMD […]