Opioider


Opioider är en av de mest beroendeframkallande drogerna som finns och påverkar många samhällen i alla delar av världen. De flesta opioiddroger syntetiseras från den asiatiska infödda opiumvallmoväxten. Den används främst som en rekreationsdrog. Opioider har vanligtvis en smärtlindrande och euforisk effekt.

Dödsfall relaterade till syntetiska opioider som Fentanyl steg från 8 fall under 2008 till 135 fall under 2017. Fentanyl anses vara 50 gånger mer potent än heroin.

Advisory Council on the Misuse of Drugs (ACMD) gav besked att regeringen borde införa kontroller för att ta itu med det ”framväxande hotet” som drogen utgör.

Enligt ACMD är en ökning av antalet dödsfall i Storbritannien på grund av att fentanyl blandats tillsammans med heroin.

De vanligaste opioiderna är receptbelagda opioider samt heroin.

Några av de mest vanligaste opioiderna som är utskrivna på recept:

 • Morfin
 • Oxykodon
 • Diamorfin
 • Fentanyl och Alfentanil
 • Buprenorfin
 • Hydromorfon
 • Metadon
 • Tramadol

Heroin är en fysiskt och psykiskt beroendeframkallande drog och anses vara två eller tre gånger starkare än morfin. Eftersom heroin snabbt kan leda till tolerans löper missbrukare en hög risk att dö av en överdos.

Dock är fentanyl 50–100 gånger mer potent än morfin, vilket gör att även små doser kan vara dödliga.

Hur används opioider?

Nuförtiden finns många opioidmediciner tillgängliga på recept. Ett växande antal tonåringar och vuxna som har fått ett läkemedel mot huvudvärk eller ryggsmärtor blir lätt beroende av den euforiska effekten. De känner att man dras tillbaka till den euforiska känslan i tider av stress och eftersom dessa läkemedel är lättillgängliga så leder detta till tolerans och beroende vilket då leder till en ökning av mängden som brukas.

Det är för det här anledningen att opioider kan vara inkörsporten till andra starkare receptbelagda smärtstillande opioider samt heroin.

Ökningen av opioidberoende

De flesta av de kortsiktiga effekterna av opioidläkemedel inkluderar en känsla av eufori, avslappning och smärtlindring. Läkemedlet minskar också andningen, skapar en varm känsla i kroppen, vilket leder till ett lugnt sinnestillstånd.

Efter den omedelbara effekten kommer brukaren att växla mellan att känna sig sömnig och vaken. Heroin skapar också en sorts apati mot biologiska behov som hunger eller sex, samt förtrycker vissa känslor som rädsla eller ångest.

Farorna med opioidmissbruk

Opioider har många farliga och obehagliga konsekvenser, utöver överdosering, dödsfall eller missbruk. Några mindre biverkningar är muntorrhet, dåsighet, en tung känsla i armar och ben och ett suddigt sinnestillstånd eller nedsatt mental funktion.

Det finns också andra allvarliga konsekvenser som t. ex. förstoppning, lunginflammation och andra andningsproblem (särskilt om man röker). Kroniska användare löper också risk för undernäring eller hyponatremi (låga natriumnivåer, vilket resulterar i störda kroppsprocesser).

Missbrukare som injicerar opioider som heroin löper också risk för blodburen smitta, såsom HIV/AIDS eller hepatit, mer så om de injicerar i en oren miljö eller med nålar som har redan använts. Andra risker förknippade med injicering är kollapsade vener eller utveckling av djup ventrombos (DVT).

Toleransen för heroin utvecklas snabbt, så en missbrukare kan tänka sig öka dosen drastiskt för att få samma effekt. Dessutom kan abstinenssymptom börja inom flera timmar efter den sista användningen, vilket leder till att missbrukaren behöver att omdosera. Dessa två faktorer plus heroin kan lätt bli en dyr och livskrävande vana.

Vad är tillsatser och hur används de?

Majoriteten av de olagliga opioider som säljs på gatan eller på Darknet är blandade med olika tillsatser. Vissa är relativt ofarliga men några är farliga och även dödliga.

Tillsatser som socker, stärkelse, mjölkpulver, mjöl eller kinin används ofta för att visuellt öka mängden på innehållet. Stryknin är en annan tillsats, ett mycket giftigt bekämpningsmedel som används mot gnagare. Bedövningsmedel har också hittats i heroinprover.

Svart tjärheroin kan innehålla skokräm och även smuts som tillsatser, vilket utsätter brukaren för risk för botulismförgiftning.

Heroin kan också vara förorenat med biprodukter från tillverkningen, särskilt om heroinet framställts i någons hem. Vissa langare blandar in andra droger såsom metamfetamin tillsammans med heroin.

De två farligaste tillsatser är dock fentanyl och karfentanyl. Fentanyl är ett syntetiskt opiatsubstitut som kan vara 100 gånger starkare än morfin. Karfentanyl är en analog till fentanyl men mycket giftigare.

Det krävs väldigt lite fentanyl/karfentanyl för att skapa samma effekter som heroin.

Fentanyl har också hittats som en tillsats i andra droger, t. ex. kokain, och har orsakat många dödsfall över hela världen. Trots varningar har vissa användare inget emot att lägga till denna farliga tillsats, och hävdar att man blir mer hög av den.

Tecken på opioidberoende

Ett opioidberoende är inte alltid lätt att märka, men det kan visa sig mer synligt hos en långvarig missbrukare. Här är några vanliga symtom på opioidmissbruk eller -beroende:

 • Skiftar mellan att vara pigg och trött på en kort tid
 • Ansträngd andning
 • Infektioner, särskilt i t. ex. armarna vid injicering
 • Förträngda pupiller
 • Låg motivation och ointresse för livet
 • Desorientering
 • Minnesproblem
 • Sluddrigt tal
 • Dålig självhygien och egenvårdsrutin
 • Undernäring
 • Stark drogsug
 • Bevis på abstinenssymtom

Abstinens och avgiftning

Börja ditt tillfrisknande med alkoholavgiftning hos oss. Säker, stödjande vård. Få hjälp idag!

Behandling av opioidberoende

Att återhämta sig från opioidberoende börjar med en rehabilitering eller en avvänjningsperiod, som kan pågå i en vecka eller mycket längre, beroende på missbruket. Ett behandlingsprogram för beroende kan innehålla användningen av ersättningsmedicin, såsom buprenorfin, metadon eller naltrexon. Det kommer att gradvis minskas tills patienten kan fungera och upprätthålla abstinens.

Avgiftningsperioden följs av eller kompletteras med psykoterapi, som t.ex KBT-terapi eller holistiska terapeutiska tekniker. Både grupp- och individuell terapi rekommenderas, särskilt för allvarliga opioidmissbrukare.

Det rekommenderas alltid att en opioidavgiftning görs i en bostadsmiljö. En rehabklinik kan göra avgiftningsprocessen mer uthärdlig och erbjuda professionella läkare och en bra miljö.

Det är anledningen till varför vi på Stockholms beroendeklinik jobbar med våra partnerkliniker:  Smarmore Castle beroendeklinik i Irland eller Castle Craig behandlingshem i Skottland som erbjuder medicinskt övervakad avgiftning för opioidmissbruk i en bostadsmiljö.

Drogsuget kan pågå i månader, även efter att en användare har nyktrat till. Därför är ett återfallsförebyggande program, fortsatt vård och/eller närvaro i en lokal stödgrupp viktigt för långvarig nykterhet.

Kontakta oss för behandling mot opioidberoende

Hos Stockholms beroendeklinik har vi alla nödvändiga verktyg och tekniker för att hjälpa återhämta från opioidberoende genom ett specialiserat behandlingsprogram.

Kontakta oss.