Ungdomar och alkohol


De flesta som utvecklar alkoholism gör det gradvis under många år vilket innebär att de flest som söker hjälp är i medelåldern. Men alkoholproblem kan uppstå när som helst i livet, inklusive i tonåren och det unga vuxenlivet. Om du oroar dig över din tonårings förhållande till alkohol är det viktigt att du pratar med expert som kan hjälpa dig att bedöma hur allvarligt problemet är och vilka alternativ som finns för behandling.

Bakgrund till ungdomsdrickande

I Sverige har ungdomsdrickandet gått ner under de senast tjugo åren och ligger på historiskt låga nivåer. Men trots detta ses det ofta som något helt normalt att dricka sig full under tonårstiden. Men eftersom ungdomars hjärnor är mer känsliga för alkoholens påverkan kan det lättare leda leda till allvarliga problem och akut alkoholförgiftning. Ungdomar översvämmas också idag av alkoholpositiva budskap på sociala media och inom populärkulturen. Bland riskfaktorerna återfinns en problematisk familjemiljö, isolering och grupptryck.

Hur det påverkar kroppen

Människans hjärna är färdigutvecklad i 25-års ålderna. Om man dricker under tonårstiden kommer alkoholen att påverka de signalsubstanser som behövs för hjärnans utveckling. Ungdomar är också mer känsliga för alkoholens belönande effekter, vilket leder till att de ofta dricker mer alkohol på kortare tid än vuxna. Ungdomar är också mer benägna att ta risker och har svårare att förstå de långsiktiga konsekvenserna av sitt drickande. Detta kan leda till ökat berusningsdrickande och att risken för skador och olyckor ökar.

Kontakta oss idag

Vi erbjuder effektiv behandling av beroende av alkohol, droger och spel.

Ungdomars beteende

I tonårstiden är det normalt att testa gränser och utmana sina föräldrar och man letar ofta efter sätt att trotsa auktoriteter på. I övergången till vuxenlivet  handlar mycke om att utveckla sin självständighet och skaffa ett nytt socialt sammanhang. Sociala samspel och acceptans inom kompisgruppen blir allt viktigare. Men det finns också forskning som visar att vårdnadshavarna kan har en stor betydelse för om och hur mycket tonåringen väljer att dricka.  En stark skyddsfaktor för ungdomar är att ha en öppen dialog och ett hälsosamt förhållande till sina föräldrar eller vårdnadshavare.

Samhällsfaktorer

Ungdomar påverkas också omvärlden och de budskap som finns i sociala media och populärkulturen. Om socialt drickande bland vuxna är allmänt accepterat och normaliserat så kan drickande uppfattas som riskfritt. De flesta ungdomar dricker för att uppnå en positiv effekt men det kan också finnas andra skäl.

Här kommer några andra skäl till att dricka när man är ung:

 • för att passa in i gruppen
 • för att känna sig mer vuxen
 • för att komma bort från vardagen
 • för att självmedicinera ångest och depression
 • för att lindra stress

Vi vet också att risken för att utveckla alkoholberoende till stor del är en genetisk vilket innebär att ungdomar som kommer från familjer med alkoholberoende släktingar  har en kraftigt förhöjd risk.

Ungdomar som dricker stora mängder alkohol:

 • riskerar att inleda en beroendeutveckling
 • riskerar att få sämre skolnärvaro och betyg
 • kan få sociala problem
 • upplever ofta  baksmälla och minnesluckor
 • har en ökad risk för sexuellt överförbara sjukdom
 • har en ökad risk för att bli utsatta för våld
 • har en ökad självmrdsrik
 • har en ökad risk för skador och olyckor
 • har en ökad risk för att pröva narkotikar
 • riskerar att uppleva en alkoholförgiftning som kan leda till en sjukhusvistelse

Det är viktigt att föräldrar och ungdomar får tillgång till saklig information om riskerna med en tidig alkoholdebut. Öppenhet och ärlighet är av yttersta vikt när man diskuterar alkohol, droger och psykisk ohälsa med unga vuxna.