Kokainöverdos – varför och vad händer

Kokain kan ha en magisk effekt på användarna. En effekt som gör att de vill ta drogen igen och igen. De använder den mer och mer.

Klarar inte din hjärna ytterligare en timmes arbete? “En lina fixar det.”
Är du för trött för att festa hela natten? “En lina fixar nog det också.”

Och så fortsätter det. Många tror att de kan ta mer av drogen kokain än vad som egentligen är möjligt. Det kan lätt leda till en överdos.

Medan de flesta förknippar drogöverdoser med att hamna i koma och att sluta andas som i opioidöverdoser, kan en överdos definieras som en förgiftning som uppstår när en drog tas i för stora mängder.

Om du är orolig att överdosera men vet inte hur man slutar använda kokain bör du överväga behandling för att bryta beroendet och återuppbygga ditt liv fritt från droger. Behandling på Stockholms beroendeklinik hjälper dig. Kontakta oss här.

En överdos av kokain är fullt möjlig

Vissa tror inte att det är möjligt att överdosera kokain. Om du är en användare av kokain har du sannolikt träffat någon som hävdar att de “kan ta fem gram på en natt och må bra nästa dag.” De kanske inte ljuger, men det betyder absolut inte att alla kan göra samma sak.

Det är svårt att fastställa vad en överdos av kokain är eftersom det är så många olika faktorer inblandade. Dessutom är det som verkar vara en överdos inte alltid det. 

Om du tar för mycket kokain kommer du sannolikt att uppleva obehagliga symptom långt innan du når gränsen för en överdos. Många användare misstar en panikattack för en överdos, vilket i sig kan vara skrämmande och obehagligt. En stor överdos kan resultera i ett antal allvarliga medicinska tillstånd som exempelvis hjärtinfarkt, stroke, akut hypertoni, hypertermi och skakningar.

Contact Starta din resa mot ett tillfrisknande idag. Ring 08-124 00 284.

Hur mycket kokain orsakar en överdos?

Detta är en vanlig fråga som inte har något definitivt svar. Det beror på flera olika faktorer. Det gäller även för många andra droger men det är lite mer komplicerat när det gäller kokain.

Det spelar ingen roll om du är en förstagångsanvändare eller har använt kokain många gånger tidigare. Även ett gram under en kväll kan leda till en överdos. Eller så kanske du klarar av att ta hela tio gram. Resultatet beror helt enkelt på rad olika faktorer.

Tolerans

Det kan kännas som att det aldrig finns ett rakt svar när det kommer till “hur mycket är för mycket” angående droganvändning. Den universella förklaringen till detta är alltid toleransnivån. Det är en viktig faktor att tänka på eftersom varje person har olika toleransnivåer mot varje läkemedel eller drog.

Med kokain kan tolerans vara svår att fastställa eftersom man kan vara en stor helganvändare eller en daglig användare. Iallafall är kokain en drog som får dig att vilja ta mer och mer. Tolerans byggs snabbt upp efter upprepad användning. Men den kan också (men inte alltid) återställas om användningen är tillfällig.

En återställning av toleransnivån kan verka som en bra sak men det är faktiskt ganska riskabelt. Om en person är van vid en viss mängd kommer de naturligtvis att tro att de kan använda samma mängd i nästa omgång. Men om deras tolerans återställdes p.g.a. en paus kan det leda till en överdos.

Renhet

Kokain som säljs på marknaden är långt ifrån rent. Det kan i och för sig vara bra eftersom kokain som är mer rent är ganska farligt. Renheten i det kokain som säljs varierar, men är vanligtvis mellan 10-90 %. 

Renheten spelar förstås en stor roll för hur mycket man kan ta. Med rent kokain kan så lite som några linor leda till en överdos. Effekten avgörs av bland annat din tolerans och kroppsvikt.

Tillsatser

Tillsatser spelar också en stor roll. Kokain blandas ofta ut med olika tillsatser. För att förstärka ruset eller för att späda ut substansen. Vanliga tillsatser är koffein, amfetamin, metamfetamine, lidokain, aspirin, levamisol och ibland fentanyl samt andra opioider.

Vissa av dessa läkemedel – som aspirin eller koffein – kommer att ge en mycket liten effekt. Andra – som amfetamin – är utformade för att efterlikna effekten av kokain och är billigare för langarna som späder ut drogen. Andra tillsatser som fentanyl kan ge ett euforiskt rus, men orsakar allvarlig risk för andningsdepression och dödsfall.

Läkemedelsinteraktioner

Tillsatser som förstärker eller ökar effekten av kokain kan också öka risken för förgiftning. T. ex. amfetamin, metamfetamin, metylfenidat och andra stimulerande droger. Detta beror på att många av dessa droger verkar på liknande sätt för att öka mängden noradrenalin och dopamin i det centrala nervsystemet vilket kan resultera i förgiftning.

Hur du använder drogen

Hur du tar drogen påverkar vilka effekter du får och även risken för överdos. Rökning och injektion ger de snabbaste och starkaste effekterna. Då kringgås alla skyddande metaboliska processer. Att snorta kokain är egentligen inte säkrare, men det behövs en större mängd för att orsaka en överdos.

Ta en flaska vin till exempel. Du kan dela upp flaskan i tre glas och dricka det under tre timmar eller så kan du dricka hela flaskan med en gång. Effekten kommer bli olika.

Upprepat bruk

Kokain har en effekt där doserna tenderar att byggas ovanpå varandra. En enstaka lina känns till exempel av i cirka 90 minuter. Men om dosen upprepas flera gånger förstärks effekten kraftigt och håller i sig mycket längre. Det gör det lättare än man tror att ta en överdos av kokain.

HÄMTA BROSCHYREN

Tillfrisknandet är möjligt och vi finns här för att hjälpa dig att nå det. Nedan hittar du våra nedladdningsbara broschyrer där du får veta mer om våra olika behandlingsupplägg, får en överblick över våra faciliteter samt hur vi kan stötta dig på din resa i tillfrisknande

Symtom på överdos

En överdos inträffar när din kropp eller hjärna överstimuleras av drogen. Det kan ge ett antal obehagliga psykologiska och fysiologiska symptom. För att undvika en överdos är det viktigt att vara uppmärksam på de tecken på överdriven användning av drogen som finns.

En överdos kan ge följande symtom:

 • Högt blodtryck
 • Oregelbundna eller snabba hjärtslag
 • Hög kroppstemperatur
 • Illamående/kräkningar
 • Muskelryckningar eller skakningar
 • Yrsel
 • Svårigheter att andas
 • Bröstsmärtor, kramper, sluddrigt tal
 • Svaghet i armar och ben
 • Panikattack/aggressivt beteende
 • Ångest/paranoia
 • Hallucinationer/psykos

Följder av överdos

En överdos kan verka extremt skrämmande. Alla som har upplevt det kommer att säga att det inte är något de skulle vilja uppleva igen. Tyvärr är även efterverkningarna obehagliga.

En överdos kan leda till långvariga fysiska och psykiska skador. Den snabba höjningen av hjärtfrekvens, blodtryck och kroppstemperatur kan leda till hjärtinfarkt, stroke eller organsvikt. Om personen inte har en hälsosam livsstil kan efterverkningarna vara dödliga.

Förutom hjärtat kan njurarna hjärnan, ögonen, musklerna, benen och mag-tarmsystemet få betydande skador p.g.a. överdosering. En person kan också utveckla kronisk psykos eller en försämrad mental funktion.

Vad gör jag vid en överdos?

1. Ring ambulansen

Kokain är en drog som får snabb effekt så det första du bör göra är att ringa räddningstjänsten.

2. Håll dig lugn

Medans du väntar på att ambulansen ska komma försök att lugna ner dig så mycket som möjligt.

3. Svalka av dig

En överdos gör även att kroppstemperaturen höjs snabbt, så det är bra om du eller en vän kan svalka dig. Du kanske inte klarar av en kalldusch, men du kan placera en ispåse eller en nedkyld flaska vatten högst upp på huvudet, bakom nacken eller under armhålorna.

4. Om du får skakningar/kramper

Om du börjar få skakningar är det bra om du eller någon annan kan se till att placera dig på en plats där det är mindre risk för att du skadar dig. Till exempel på en matta långt ifrån vassa och hårda möbler.

5. Vara ärlig och tydlig mot vårdpersonalen

När vårdpersonalen kommer fram kan de fråga dig hur mycket av drogen du har tagit och om du har tagit någon annan drog samtidigt (till exempel alkohol). Det är viktigt att du ger dem all information de behöver för att ge dig rätt vård. De kan också be dig att ge dem den drog som du eller din vän använde. De kan behöva testa drogen för att kunna ge dig rätt behandling. Det har hänt flera gånger att en person trott att de tagit kokain, men att det i själva verket var en annan drog.

Det första vårdpersonalen kommer att göra är att ge första hjälpen. De kan också ge vissa mediciner för att sänka hjärtfrekvensen och blodtrycket. Vanligtvis är det en bensodiazepin. När patienten är stabil kommer de att göra flera tester för att avgöra om någon skada har uppstått på grund av överdosen.

Överdos visar på ett beroende

Om du eller din vän har varit med om en överdos är det dags att tänka om. Om du tar en överdos igen är det definitivt ett tecken på att du behöver hjälp. En överdos av kokain är ingen trevlig upplevelse. Om du fortsätter att använda kokain och överdoserar igen är det ett tecken på kokainberoende.

Ett av de tydligaste symptomen på ett beroende är att man fortsätter använda drogen trots negativa konsekvenser. Om en person är beroende av kokain kommer de sannolikt inte att bry sig om en överdos. De kommer fortsätta använda drogen tills skadan blir permanent. Därför är det viktigt att få hjälp så snart som möjligt. Effekten av en överdos kan få en att “nyktra till” och se verkligheten ett tag. Det här kan vara en bra tidpunkt att börja tänka på och undersöka vilka behandlingsalternativ som finns. Ta gärna kontakt med en beroendemottagning och ställ frågor. Kanske blir överdosen en vändpunkt i livet. 

Vill du ha privat behandling för ett beroende är du välkommen att ta kontakt med oss på Stockholms beroendeklinik.

Kontakta oss idag

Vi erbjuder effektiv behandling av beroende av alkohol, droger och spel. Vi behandlar också samsjuklighet. Ring oss på 08-124 00 284 så kan vi hjälpa dig.

Du är nästan där.