Emma Forshed


Emma Forshed är auktoriserad socionom och legitimerad psykoterapeut med inriktning KBT (Kognitiv Beteendeterapi). Hon har gått från att primärt arbeta med socialt arbete, till att mer och mer rikta in sig på behandlingsarbete och nu psykoterapi. En stor del av sitt arbetsliv har hon ägnat åt att bedriva samtalsbehandling med inriktning beroendeproblematik (alkohol, narkotika och spel om pengar). Även många anhöriga har kommit till henne i samtal kring de svårigheter som de lever i. Nu arbetar Emma psykoterapeutiskt och möter personer med olika tillstånd, såsom beroende, trauma, stress, ångest, svårigheter att reglera känslor o.s.v. I och med att hon både har kompetens inom beroende samt att behandla andra tillstånd, har hon specialiserat sig på att möta personer med samsjuklighet. Hon är van att behandla de som samtidigt lider av psykisk ohälsa och beroende.

Emmas utbildningar i urval: magisterexamen i socialt arbete, systemisk familjeterapi, grundläggande psykoterapeututbildning, psykoterapeutprogrammet med inriktning KBT (som ledde fram till psykoterapeutexamen).

Kurser i urval: beroendebehandlingen CRA (Community Reinforcement Approach), anhörigbehandlingen CRAFT, spelmissbruksbehandling, HAP (Haschavvänjningsprogrammet), Trauma ur ett kroppsligt perspektiv.