Jessica McLellan

Jessica McLellan


Jessica är vår anhörigterapeut, hon möter anhöriga och hjälper de att stärka sina viktigaste relationer. Det kan vara relationen till en partner, barnen, sina föräldrar eller andra viktiga personer i livet. Inte minst relationen till sig själv. 

När vi lever nära någon i missbruk och/eller psykisk ohälsa är det lätt att vi utvecklar mönster som inte gynnar familjen. Jessica hjälper de anhöriga att identifiera vad det är som händer i familjen och hur du som anhörig kan agera på nytt sätt. 

Utbildad inom: Jessica är specialiserad inom medberoende och beroende och har en basutbildning i psykoterapi med ACT-inrikting. Utöver det är Jessica utbildad socialpedagog, specialist på anknytning, utbildad i schematerapi och specialisering medberoende till narcissist. 

Vad är det bästa med Stockholms beroendeklinik? Det bästa med att arbeta på SBK att vi har möjlighet att ta emot alla i familjen. Då en beroendeproblematik är något som drabbar alla runtomkring är det viktigt att alla individer i familjesystemet får möjlighet att arbeta med sina delar och få insikt i hur alla kan bidra till tillfrisknandet.