Sanna Lantz


Sanna har arbetat med människor i 24 år först som undersköterska för att sedan vidareutbilda sig inom samtalsmetodik, psykiatriska diagnoser samt bemötande. Sedan 2010 har Sanna arbetat inom socialtjänsten med beroendeproblematik, medberoende och våld i nära relationer. Sanna har haft flertal tjänster inom socialtjänsten så som gruppchef för boende med samsjuklighet, behandlare inom öppenvården samt utredande socialsekreterare inom beroende och socialpsykiatri. Hon har arbetat både med enskilda samtal och haft grupp för anhöriga och våldsutsatta.

På fritiden så slukar Sanna böcker allt från feelgood böcker, deckare och tyngre biografier.

Träning är en viktig del av Sannas liv och hon drömmer fortfarande om att bli proffs i kickboxning.

Utbildning:

 Sanna är utbildad MI coach, KBT och 12 stegs terapeut och flertal utbildningar gällande våld i nära relationer. Hon har utbildning i CRA, Återfallsprevention, spel, neuropsykiatriska funktionsvariationer samt  feedback.

Under hösten 2024 kommer Sanna påbörja en steg 1 utbildning via Sverigehälsan för att fördjupa sina terapeutiska kunskaper. 

Det bästa med att jobba på Stockholms beroendeklinik:

Att få arbeta på en klinik där det finns meningsfulla möten som kan leda till förändring. Att få följa medberoende/anhöriga att ändra sitt förhållningssätt och lära att prioritera sig själva är fint och givande.