Stefan Jonsson


Stefan har varit egen företagare inom säljbranschen sedan 90-talet. Stefan sadlade om till att arbeta med människor 2012 och började då arbeta på ett lågtröskelcafé inom socialtjänsten. Stefan har haft ett eget beroende samt varit anhörig och är nu aktiv inom AA/CA/NA- rörelsen och Co-Anon.

Sedan 4 år tillbaka arbetar Stefan heltid som behandlare, detta har bidragit till att Stefan känner en meningsfullhet i livet som inte fanns tidigare.

Stefan har en brinnande ambition om att föra 12 stegs budskapet vidare.

Utbildning:

Stefan är utbildad 12-stegs och KBT-terapeut. Han har gått MI-kurs, CRAFT, CRA och ACRA. Via arbetet har Stefan gått HAP-kurs och Återfallsprevention.

Stefan är även utbildad inom spelberoende.

Bästa med beroendekliniken:

Det bästa med detta arbete är att de anammar 12 steg och deras lösningar.  Det finns en hög kompetens hos medarbetare på Stockholms beroendeklinik som ger möjlighet att växa i sin roll genom samarbetet med kollegor.