Internetberoende

Stockholms Beroendeklinik Öppenvård

Mottag personlig behandling utan att störa ditt dagliga liv med vårt öppenvårdsprogram

Bland de beroende som vi kallar processberoenden hittar vi internetberoende (IAD). Personer som är internetberoende blir fixerade vid att ständigt vara uppkopplade och använda internets olika funktioner. Diagnosen är omstridd och finns inte i den senaste diagnosmanualen för psykiska störningar. Men personer som utvecklar detta problem uppvisar många likheter med andra beroendesjukdomar.

Vad är ett internetberoende?

Begreppet internetberoende används främst i Asien där många forskare intresserar sig för detta fenomen. Det var också där som begreppet Internet Addiction Disorder (IAD) myntades för första gången. Problemet finns idag inte som en diagnos inom sjukvården men det är ett växande problem världen över. Psykiatriker och beroendeexperter har börjat inse att många använder internet på ett tvångsmässigt sätt och att de uppvisar liknande symptom som för andra beroendesjukdomar.

Personer kan vara beroende av att  spela on-line spel, socialt nätverkande, e-post, blogga, nätshoppa och titta på porr. En del experter menar att det inte är tiden som spenderas på internet som är problematisk, utan att snarare handlar om hur användningen ser ut.

Internetberoende

Vilka faser finns det i ett internetberoende?

På ett liknande sätt som med processberoenden och substansberoenden så utvecklas ett internetberoende gradvis och i olika faser. Processen behöver inte se likadana ut för alla personer. De föreslagna faserna nedan är bara riktlinjer för vad som kan anses vara en beroendeutveckling.

Grundläggande faser för utvecklingen av IAD kan se ut på följande sätt:

 • Första exponeringen: Tillgängligheten av internet idag innebär att de flesta kommer i kontakt med det vid en mycket ung ålder. Exponering för vanebildande aktiviteter kan hända i alla åldrar, men ju yngre man är, desto mer sannolikt är det att man fortsätter med aktiviteten. Den första exponeringen känns kanske helt naturlig men kan väcka ett starkt intresse att fortsätta med aktiviteten.
 • Ökad bekantskap: i denna fas kan en person börja använda internet mer regelbundet för att t.ex. shoppa eller spela onlinespel.
 • Växande besatthet: aktiviteten börjar gradvis blir viktigare i en persons liv. Personen börjar nu prioriterar internetanvändningen framför andra fritidsintressen. Man drar ner på ansvarsområdetn och kan börja isolera sig för att aktiviteten ska kunna fortsätta. Personen blir allt mer upptagen med sin internetanvändning och kan tycka att det är svårt att fokusera på andra saker.
 • Beteendeförändringar: vid denna tidpunkt kan beteendet börja förändras. Det viktigaste tecknet på detta är att personen börja ljuga om sin internetanvändning eller dölja omfattningen. De kan bli irriterade, upprörda och oroliga när de ombeds eller är tvungna att sluta. Det är vanligt att man försummar sömnen och kosten, vilket kan leda till trötthet och kognitiva problem. 
 • Beroende: aktiviteten är numera personens högsta eller till och med enda prioritet. Alla faser ovanför har ackumulerat och personen börjar känna sig isolerad och ensam. Den fysiska och psykiska hälsan blir lidande och de anhöriga är nu mycket medvetna om problemet.

Tecken och symptom på internetberoende

Som med alla beroenden är det viktigt att komma ihåg att tecken och symptom sannolikt skiljer sig åt från person till person. Och även om man inte kan dö i en överdos av internet så kan detta beroende förstöra liv och leda till stora förluster i relationer och livskvalité.  Skadliga tvångsmässiga beteenden kan inte bara påverka personen med beroende utan också personerna som finns i deras närhet. Synliga tecken att hålla koll på hos dig själv eller hos närstående inkluderar: 

 1. överdrivet mycket tid spenderas online
 2. orimlig oro eller ilska när internetuppkopplingen är dålig eller inte tillgänglig
 3. isolering/ensamhet
 4. presterar sämre på på jobbet eller i skolan
 5. ökad ångest, nyckfullt beteende
 6. humörsvängningar
 7. ointresse för relationer
 8. äter ohälsosamt och oregelbundet
 9. näringsbrist 
 10. stillasittande livsstil
 11. kronisk sömnlöshet
 12. depression
 13. korsberoende av andra processer eller substanser
 14. ekonomiska problem

Kontakta oss idag

Vi erbjuder effektiv behandling av beroende av alkohol, droger och spel.

Behandling

Internet har blivit en så pass stor del av våra dagliga liv att det kan vara svårt att identifiera om och när en persons internetanvändning är problematisk. Vi är så beroende av internet idag att det troligen inte känns konstigt att en person tillbringar flera timmar i sträck framför skärmen. Men för en internetberoende person kan det skapa stora problem. Eftersom kunskapen om internetberoende inte är så spridd inom vården är det viktigt att du letar upp en organisation som har specialkunskaper om detta när ni söker vård. Där kan ni få specialiserad vård och rådgivning.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt

Obligatoriskt” anger obligatoriska fält

Fullständigt namnObligatoriskt
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.